Hiç nedir Hiç; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Hiç" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Tuz. Hiç (bk. iç, hij) Sağmal hayvanların yavruladıktan sonraki ilk sütü, ağız....

 
 
 

Hiç ödenmemiş hisse senedi nedir ne demek

Hiç ödenmemiş hisse senedi nedir Hiç ödenmemiş hisse senedi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Taşınır değerler piyasasında alım satımı yapılmasına karşın bedeli ödenmemiş veya ödeme çağrısı yapılmamış hisse senedi. Öden : ...

Hiçbir nedir Hiçbir; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Hiçbir" ile ilgili cümle örnekleri Hiçbiri : Bir teki, biri bile. Elinden hiçbir şey kurtulmamak : Her şeyi becerebilmek. Gözü hiçbir şey görmemek : Heyecana...

Hiçbiri nedir Hiçbiri; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır. İngilizce'de Hiçbiri ne demek? Hiçbiri ingilizcesi nedir?: none Bir : Sayıların ilki. Ancak, yalnız. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bi...

Hiççilik nedir ne demek

Hiççilik nedir Hiççilik; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: (Kuramsal alanda) Her türlü bilgi olanağını yadsıyan, sorunsal olmayan ve kendisinden kuşkulanılmayan hiç bir şeyin olmadığını öne süren görüş (= eleştirici ve kuşkucu hiççi...

Hiçe satmak nedir ne demek

Hiçe satmak nedir Teknik terim anlamı: Yok pahasına vermek, karşılık almayarak telef etmek. Satma : Satmak işi Satmak : Bir değer karşılığında bir malı alıcıya vermek. Bir yolunu bularak birinden ayrılmak. Bir kimse, kendini veya başkasını ...

Hiçik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göz ağrısı. Hiçi : Pis, kirli: Çamurla oynayan çocuk hiçi olur Ağrı : Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Göz : Görme ...

Hiçki nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değil mi?. Hiçkirma : Hıçkırma Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklem...

Hiçleme nedir Hiçlemek : Önem vermemek, yok saymak. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziye...

Hiç görülmemiş nedir ne demek

Hiç görülmemiş nedir Hiç görülmemiş; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Kişinin gerçekte tanıdığı yerler ve nesneleri ilk kez görüyormuş duygusuna kapılması. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliğ...

Hiç kimse nedir ne demek

Hiç kimse nedir Hiç kimse; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, di...

Hiç yoktan nedir ne demek

Hiç yoktan nedir Hiç yoktan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır. "Hiç yoktan" ile ilgili cümle Hiç yoktan iyidir : "elde bulunanla yetinmek gerekir" anlamında kullanılan bir söz. Kötürümden aksak hiç yoktan torlak...

Hiçbir yerde yoğun olmayan küme nedir ne demek

Hiçbir yerde yoğun olmayan küme nedir Hiçbir yerde yoğun olmayan küme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir ilingesel uzayda kaplamının içlemi boş olan altküme. Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola Yerde : Bir yumrukoy...

Hiççi nedir Hiççi; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hiççilik : Nihilizm. Nihilist : Nihilizm yanlısı olan, hiççi, yokçu. İngilizce'de Hiççi ne demek? : nihilist " nihilist; nihilistic" nih...

Hiçe dilemek nedir ne demek

Hiçe dilemek nedir Teknik terim anlamı: Yok pahasına almak istemek. Dilem : Davâ (bk. aranç) -konusu: müddeâ bih. -yöneltilme yetkisi: pasif husûmet ehliyyeti (salâhiyyeti). -yöneltme yetkisi: aktif husûmet ehliyyeti (salâhiyyeti). ~e katılm...

Hiçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pis, kirli: Çamurla oynayan çocuk hiçi olur. Hiçik : Göz ağrısı Hiçin : Yürek. Çamurla : Okun dingil hizasında durması için altına konulan destek. Çamur : Su ile karışıp bulaşır ve içine batılır d...

Hiçin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yürek. Hiçi : Pis, kirli: Çamurla oynayan çocuk hiçi olur Yürek : Kalp. Mide, karın, iç. Kupa. Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül. Acıma duygusu. Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, ...

Hiçkirma nedir ne demek

Hiçkirma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hıçkırma. Hiçki : Değil mi? Hıçkırma : Hıçkırmak işi. İngilizce'de Hiçbir yerde yoğun olmayan küme ne demek ? : nowhere dense set ...

Hiçlemek nedir ne demek

Hiçlemek nedir Yerel Türkçe anlamı: Ziyan etmek. Verme : Vermek işi. Saymak : Varsaymak, tutmak, farz etmek. Gibi görmek, kabul etmek. Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulm...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim