Hidro nedir Hidro; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Genel olarak karbon ve bor bileşiklerindeki H atomuna işaret eden bir ön ek. Suya işaret eden Latince bir ön ek. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden ...

 
 
 

Hidrobiyoloji nedir ne demek

Hidrobiyoloji nedir Hidrobiyoloji; fizik, Biyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Biyoloji'deki anlamı: Suda yaşayan bitki ve hayvanlar ile çevrelerini inceleyen bilim dalı. Teknik ...

Hidroboronlar nedir ne demek

Hidroboronlar nedir Hidroboronlar; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: B2H6, B4H10, B10H14 gibi hidrojen ve bor ihtiva eden bileşikler. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek Hidro : Genel olarak k...

Hidrodinamik nedir ne demek

Hidrodinamik nedir Hidrodinamik; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Sıvıların, özellikle suyun mekanik özelliklerini araştıran çalışma alanı. İngilizce'de Hidrodinamik ne demek? Hidrodinamik ingili...

Hidrodiürezis nedir ne demek

Hidrodiürezis nedir Hidrodiürezis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Düşük yoğunlukta ve bol miktarda idrar yapma. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek Hidro : Genel olarak karbon ve...

Hidroelektrik santral nedir ne demek

Hidroelektrik santral nedir Hidroelektrik santrali, barajda biriken su Yerçekimi [#Enerjisi [#içermek]tedir. Su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiyel Enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye...

Hidrofili nedir ne demek

Hidrofili nedir Teknik terim anlamı: Doku hücrelerinin suyu emme ve tutma eğilimi, suyu kendi içine çekme yeteneği. Hidrofili, bir molekülün hidrojen bağları kurarak suya bağlanabilme özelliğidir. Yunanca ὕδωρ hidor (su) ve φίλος filos (a...

Hidrofit nedir Hidrofit; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Su hayatına uyum sağlamış bitkiler. Teknik terim anlamı: Su bitkisi. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek Hidro : Genel olarak ...

Hidrofluosilisilik asit nedir ne demek

Hidrofluosilisilik asit nedir Hidrofluosilisilik asit; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü H2SiF6, mol kütlesi 144,1 g, k.n. -19 °C olan suda bozunan bir gaz. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek H...

Hidroallantois nedir ne demek

Hidroallantois nedir Hidroallantois; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebelikte allantois sıvısının aşırı artması. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek Hidro : Genel olarak karbon ve...

Hidroamniyoz nedir ne demek

Hidroamniyoz nedir Hidroamniyoz; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Amniyon hidropsu. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek Hidro : Genel olarak karbon ve bor bileşiklerindeki H atomun...

Hidrobiyolojik nedir ne demek

Hidrobiyolojik nedir Hidrobiyolojik; biyoloji, fizik alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. İle : Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bi...

Hidrobromik asit nedir ne demek

Hidrobromik asit nedir Hidrobromik asit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü HBr, mol kütlesi 80,9 g , yoğunluğu 1,38 g/mL olan , hidrojen bromürün %40 'lık sulu çözeltisi. Hidr : Su veya hidrojene işaret ede...

Hidrodinamometre nedir ne demek

Hidrodinamometre nedir Hidrodinamometre; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir sıvının akış hızını ölçen alet. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek Hidro : Genel olarak karbon ve bor bileşiklerind...

Hidroelektrik nedir ne demek

Hidroelektrik nedir Hidroelektrik; fizik alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hidrolik güç, bulutların su buharı taşıması, soğuk hava dalgasında yoğunlaşarak yeryüzüne yağmur ya da kar olara...

Hidrofil nedir Hidrofil; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Suseven. Nemli ya da bataklık yerlerde yaşayan. Bir bileşiğin suya eğilimi olan grubu. Polar gr...

Hidrofilik nedir ne demek

Hidrofilik nedir Hidrofilik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hidrofil. Teknik terim anlamı: Suyu emebilen, su emici. Hidrofili, bir molekülü...

Hidroflorik asit nedir ne demek

Hidroflorik asit nedir Hidroflorik asit; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü HF, mol kütlesi 20 g, k.n. 112 °C olan hidrojen florür gazının sulu çözeltisi. Renksiz, uçucu, %38'lik sulu çözeltisi sıvı parafin i...

Hidrofob nedir Hidrofob; Biyoloji, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir bileşiğin, suyla yeterince reaksiyona girmeyen, suda az çözünen ya da hiç çözünmeyen grubu. Aralarından suyu çıkarıp top...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim