Hidro nedir Hidro; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Genel olarak karbon ve bor bileşiklerindeki H atomuna işaret ...

 
 
 

Hidroamniyoz nedir ne demek

Hidroamniyoz nedir Hidroamniyoz; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Amniyon hidropsu. Hidr : Su veya hidrojene i...

Hidrobiyolojik nedir ne demek

Hidrobiyolojik nedir Hidrobiyolojik; biyoloji, fizik alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni f...

Hidrobromik asit nedir ne demek

Hidrobromik asit nedir Hidrobromik asit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü HBr, mol kütlesi 80,9 g , yoğunluğu 1,38 g...

Hidrodinamometre nedir ne demek

Hidrodinamometre nedir Hidrodinamometre; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir sıvının akış hızını ölçen alet. Hidr : Su veya...

Hidroelektrik nedir ne demek

Hidroelektrik nedir Hidroelektrik; fizik alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hidrolik güç, bulutları...

Hidrofil nedir Hidrofil; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Suseve...

Hidrofilik nedir ne demek

Hidrofilik nedir Hidrofilik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Veterinerlikte sözlü...

Hidroflorik asit nedir ne demek

Hidroflorik asit nedir Hidroflorik asit; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü HF, mol kütlesi 20 g, k.n. 112 °C olan hidr...

Hidrofob nedir Hidrofob; Biyoloji, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir bileşiğin, suyla yeterince reak...

Hidrofobik nedir ne demek

Hidrofobik nedir Hidrofobik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuduz hastalığıyla ilgili olan. Suyu emmeyen, ...

Hidrofobik etkileşim nedir ne demek

Hidrofobik etkileşim nedir Hidrofobik etkileşim; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Sulu bir ortamda polar olmayan moleküllerin y...

Hidrofor nedir Hidrofor; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. hydor: su; pherein: taşımak) Su taşıyan. Su ürünleri ala...

Hidrogami nedir ne demek

Hidrogami nedir Hidrogami; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Su ile tozlaşma. Teknik terim anlamı: Suyla tozlaşma. H...

Hidrograf nedir ne demek

Hidrograf nedir Hidrograf; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Bir su kütlesinde zamana karşı su seviyesini ...

Hidrohalin nedir ne demek

Hidrohalin nedir Teknik terim anlamı: Tuz konsantrasyonu 40 ppt den daha yüksek olan okyanus kökenli su. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince ...

Hidrojel nedir Hidrojel; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Su ile şişmiş, katı, üç boyutlu ağ yapılı, %20-95 sudan ib...

Hidrojen atmosferi nedir ne demek

Hidrojen atmosferi nedir Hidrojen atmosferi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Karbon çelikleri, paslanmaz çelikler v...

Hidrojen bağları nedir ne demek

Hidrojen bağları nedir Hidrojen bağları; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik...

Hidrojen çevrimi nedir ne demek

Hidrojen çevrimi nedir Hidrojen çevrimi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İçinde, ağır hidrojen çekirdeklerinin kaynaş...

Tertiary butil hidro quinone nedir ne demek

Tertiary butil hidro quinone nedir : Üçüncül sonra. Tersiyer. Üçüncü derecede. Üçüncü derece. Üçüncül. Üçüncü derecede olan. Üçüncü zamana ait. Üçüncü dereceden. İki mi...

Hidroallantois nedir ne demek

Hidroallantois nedir Hidroallantois; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebelikte allantois sıvısının aşırı artma...

Hidrobiyoloji nedir ne demek

Hidrobiyoloji nedir Hidrobiyoloji; fizik, Biyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Biyoloji'd...

Hidroboronlar nedir ne demek

Hidroboronlar nedir Hidroboronlar; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: B2H6, B4H10, B10H14 gibi hidrojen ve bor ihtiva eden ...

Hidrodinamik nedir ne demek

Hidrodinamik nedir Hidrodinamik; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Sıvıların, özellikle suyun mekanik özell...

Hidrodiürezis nedir ne demek

Hidrodiürezis nedir Hidrodiürezis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Düşük yoğunlukta ve bol miktarda idrar yap...

Hidroelektrik santral nedir ne demek

Hidroelektrik santral nedir Hidroelektrik santrali, barajda biriken su Yerçekimi [#Enerjisi [#içermek]tedir. Su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüş...

Hidrofili nedir ne demek

Hidrofili nedir Teknik terim anlamı: Doku hücrelerinin suyu emme ve tutma eğilimi, suyu kendi içine çekme yeteneği. Hidrofili, bir molekülün hidrojen...

Hidrofit nedir Hidrofit; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Su hayatına uyum sağlamış bitkiler. Teknik terim anlamı:...

Hidrofluosilisilik asit nedir ne demek

Hidrofluosilisilik asit nedir Hidrofluosilisilik asit; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü H2SiF6, mol kütlesi 144,1 g, k.n. -...

Hidrofobi nedir ne demek

Hidrofobi nedir Hidrofobi; bir ruh bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Veterinerlik alanındaki anlamları: Kuduz hastalığı. Su ko...

Hidrofobik bağ nedir ne demek

Hidrofobik bağ nedir Hidrofobik bağ; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Van der Waals bağı. Hidr : Su veya hidroj...

Hidrofon nedir Hidrofon; denizcilik alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hidr : Su veya hidroje...

Hidroformik nedir ne demek

Hidroformik nedir Hidroformik; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Basınçla metal nesnelerin soğuk şekillendirilmesi. Isı,...

Hidrogenozom nedir ne demek

Hidrogenozom nedir Hidrogenozom; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimi protozoonlarda moleküler hidrojen gibi ...

Hidrografi nedir ne demek

Hidrografi nedir Hidrografi; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Bir su kütlesinin fiziksel özelliklerinin öl...

Hidroit nedir Hidroit; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Birçok yosunun kökünde su taşıyan doku şeridini oluşturan...

Hidrojen nedir Hidrojen; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Hidrojen, 16.yy'da Paracellus tarafından keş...

Hidrojen bağı nedir ne demek

Hidrojen bağı nedir Hidrojen bağı; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Herhangi bir atomun, hidrojen atomu ile ...

Hidrojen bombası nedir ne demek

Hidrojen bombası nedir Kimya'daki anlamı: 2 döteryum atomunun aşağıdaki 3 tepkimesiyle güçlü bir patlama oluşturan atom bombası. 1H2 + 1H2 -> 1H3 + 1H1 + 4 ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim