Hidrojen nedir Hidrojen; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Hidrojen, 16.yy'da Paracellus tarafından keş...

 
 
 

Hidrojen bağları nedir ne demek

Hidrojen bağları nedir Hidrojen bağları; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik...

Hidrojen çevrimi nedir ne demek

Hidrojen çevrimi nedir Hidrojen çevrimi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İçinde, ağır hidrojen çekirdeklerinin kaynaş...

Hidrojen elektrot potansiyeli nedir ne demek

Hidrojen elektrot potansiyeli nedir Hidrojen elektrot potansiyeli; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Hidrojen yükünleri etkinliğinin bir, ...

Hidrojen gazı nedir ne demek

Hidrojen gazı nedir Hidrojen gazı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Simgesi H2 ,mol kütlesi 2,016 g , e.n. -259 °C, k.n. ...

Hidrojen giderme nedir ne demek

Hidrojen giderme nedir Hidrojen giderme; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin kimyasal yapısındaki hidrojenlerin bir...

Hidrojen iyonu derişimi nedir ne demek

Hidrojen iyonu derişimi nedir Hidrojen iyonu derişimi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Birim hacim sulu çözeltide bulunan hidrojen...

Hidrojen metan oranı nedir ne demek

Hidrojen metan oranı nedir Hidrojen metan oranı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın atmosferinin, istenilen bileşi...

Hidrojen peroksit nedir ne demek

Hidrojen peroksit nedir Hidrojen peroksit; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü H2O2 , yoğunluğu 1,458 g/mL...

Hidrojen subuğusu oranı nedir ne demek

Hidrojen subuğusu oranı nedir Hidrojen subuğusu oranı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın atmosferinin istenilen bile...

Hidrojen sülfür nedir ne demek

Hidrojen sülfür nedir Hidrojen sülfür; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü H2S, k.n. 59,6 °C olan, suda ...

Hidrojen şişi nedir ne demek

Hidrojen şişi nedir Hidrojen şişi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: şiş]. Hidr : Su veya hidrojene işaret...

Normal hidrojen elektrotu nedir ne demek

Normal hidrojen elektrotu nedir Normal hidrojen elektrotu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Standart hidrojen elektrotla, SHE ,eş anla...

Ağır hidrojen nedir ne demek

Ağır hidrojen nedir Ağır hidrojen; bir kimya terimidir. Bilimsel terim anlamı: Hidrojen : Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, ko...

Hidrojenasyon nedir ne demek

Hidrojenasyon nedir Hidrojenasyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doymamış yağ asitlerindeki çift karbon bağı...

Hidrojenit nedir ne demek

Hidrojenit nedir Hidrojenit; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: %25 silisyum, %60 sodyum hidroksit ve %15 sönmüş kireç ku...

Hidrojenlemek nedir ne demek

Hidrojenlemek nedir Hidrojenlemek; kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek Hidro : Genel olarak ...

Hidrojenozom nedir ne demek

Hidrojenozom nedir Hidrojenozom; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Protozoonlardan trikomonatitlerde görülen, mitokondr...

Katalitik hidrojenleme nedir ne demek

Katalitik hidrojenleme nedir Katalitik hidrojenleme; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Doymamış yağların hidrojenlendirilmesinde old...

Dehidrojenasyon nedir ne demek

Dehidrojenasyon nedir Dehidrojenasyon; Biyoloji, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir substrattan hidrojen iyo...

Hidrojen atmosferi nedir ne demek

Hidrojen atmosferi nedir Hidrojen atmosferi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Karbon çelikleri, paslanmaz çelikler v...

Hidrojen bağı nedir ne demek

Hidrojen bağı nedir Hidrojen bağı; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Herhangi bir atomun, hidrojen atomu ile ...

Hidrojen bombası nedir ne demek

Hidrojen bombası nedir Kimya'daki anlamı: 2 döteryum atomunun aşağıdaki 3 tepkimesiyle güçlü bir patlama oluşturan atom bombası. 1H2 + 1H2 -> 1H3 + 1H1 + 4 ...

Hidrojen elektrot nedir ne demek

Hidrojen elektrot nedir Hidrojen elektrot; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Hidrojenle doyurulan platin gibi soy bir metal ile...

Hidrojen eşdeğeri nedir ne demek

Hidrojen eşdeğeri nedir Hidrojen eşdeğeri; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir asit molekülündeki yerdeğiştirebilen H atomlar...

Hidrojen gevretmesi nedir ne demek

Hidrojen gevretmesi nedir Hidrojen gevretmesi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Hidrojenin, ısıl işlem sırasında, meta...

Hidrojen iyonu nedir ne demek

Hidrojen iyonu nedir Hidrojen iyonu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Pozitif yüklü (elektronunu kaybetmiş) H atomu. Proton...

Hidrojen iyonu yoğunluğu nedir ne demek

Hidrojen iyonu yoğunluğu nedir Hidrojen iyonu yoğunluğu; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir eriyiğin litresine ...

Hidrojen oksit nedir ne demek

Hidrojen oksit nedir Hidrojen oksit; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Su, H2O. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latinc...

Hidrojen selenür nedir ne demek

Hidrojen selenür nedir Hidrojen selenür; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü H2Se, e.n. -60 °C, k.n. -42 °C olan, suda ...

Hidrojen sulfit testi nedir ne demek

Hidrojen sulfit testi nedir Hidrojen sulfit testi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mikroorganizmaların sülfür içeren ...

Hidrojen sülfür gazı nedir ne demek

Hidrojen sülfür gazı nedir Teknik terim anlamı: Yanıcı, toksik, renksiz, bozulmuş yumurtaya benzer kokusu olan gaz. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince...

Hidrojen tellürür nedir ne demek

Hidrojen tellürür nedir Hidrojen tellürür; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü H2Te, mol kütlesi 129,6 g olan, suda bozu...

Standart hidrojen elektrodu nedir ne demek

Standart hidrojen elektrodu nedir Standart hidrojen elektrodu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Platin tozu ile kaplanmış ve 1 atmoster ...

Kuru hidrojen nedir ne demek

Kuru hidrojen nedir Kuru hidrojen; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Çiy noktası -51° C (-60°F) ya da daha aşağı...

Hidrojenaz nedir ne demek

Hidrojenaz nedir Hidrojenaz; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Çoğu maddelerin indirgenmesi için hidrojen molekülünü ...

Hidrojenleme nedir ne demek

Hidrojenleme nedir Kimya'daki anlamı: Alifatik doymamış bileşiklerin Ni veya Pd'un katalitik etkisi altında hidrojenle doyrulma işlemi. Bilimsel terim a...

Hidrojenli tavlama nedir ne demek

Hidrojenli tavlama nedir Hidrojenli tavlama; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Çelik şeritlerin yapılarındaki demir ve...

Atomsal hidrojenle kaynak yapma nedir ne demek

Atomsal hidrojenle kaynak yapma nedir Atomsal hidrojenle kaynak yapma; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Atomsal hidrojen altında ...

Alkol dehidrojenaz nedir ne demek

Alkol dehidrojenaz nedir Alkol dehidrojenaz; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim