Hidrojen nedir Hidrojen; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Hidrojen, 16.yy'da Paracellus tarafından keşfedilmiş, ilk defa 1766'da Cavandish tarafından çalışılmış ve daha sonra yakıldığında su ...

 
 
 

Hidrojen bağları nedir ne demek

Hidrojen bağları nedir Hidrojen bağları; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atom...

Hidrojen çevrimi nedir ne demek

Hidrojen çevrimi nedir Hidrojen çevrimi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İçinde, ağır hidrojen çekirdeklerinin kaynaşması sonucu, He-4 çekirdeğinin oluştuğu ısıl nükleer tepkime zinciri. Hidr : Su veya hidr...

Hidrojen elektrot potansiyeli nedir ne demek

Hidrojen elektrot potansiyeli nedir Hidrojen elektrot potansiyeli; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Hidrojen yükünleri etkinliğinin bir, hidrojen gazı basıncının da bir atmosfer olduğu ortamda platin elektrot üzerinde ölçülen ...

Hidrojen gazı nedir ne demek

Hidrojen gazı nedir Hidrojen gazı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Simgesi H2 ,mol kütlesi 2,016 g , e.n. -259 °C, k.n. -253 °C olan, suda, alkolde, eterde az çözünen, H, D ve T izotoplarıyla 6 mümkün moleküle...

Hidrojen giderme nedir ne demek

Hidrojen giderme nedir Hidrojen giderme; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin kimyasal yapısındaki hidrojenlerin bir bölümünün ya da tümünün alınması. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Hidr : Su veya hidroj...

Hidrojen iyonu derişimi nedir ne demek

Hidrojen iyonu derişimi nedir Hidrojen iyonu derişimi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Birim hacim sulu çözeltide bulunan hidrojen iyonu miktarı (mol/L, [H+] veya H3O+); hidrojen potansiyeli; gerçek, doğru veya etkin as...

Hidrojen metan oranı nedir ne demek

Hidrojen metan oranı nedir Hidrojen metan oranı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın atmosferinin, istenilen bileşiminde olmasını sağlamak için yapılan ayarlamada kullanılan, hidrojen ile metal gazlarının...

Hidrojen peroksit nedir ne demek

Hidrojen peroksit nedir Hidrojen peroksit; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü H2O2 , yoğunluğu 1,458 g/mL, e.n. -2 °C, k.n. 85 °C olan suda çözüen, hafif nitrik asit kokulu, açık, renksiz bir sı...

Hidrojen atmosferi nedir ne demek

Hidrojen atmosferi nedir Hidrojen atmosferi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Karbon çelikleri, paslanmaz çelikler ve öteki kimi alaşımların tavlanmasında kullanılan, yeğin indirgeyici özellikteki hidrojen...

Hidrojen bağı nedir ne demek

Hidrojen bağı nedir Hidrojen bağı; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Herhangi bir atomun, hidrojen atomu ile elektron ortaklaşması yaparak oluşturdukları görece güçsüz bağ. Kimya'da terim anlamı: F,...

Hidrojen bombası nedir ne demek

Hidrojen bombası nedir Kimya'daki anlamı: 2 döteryum atomunun aşağıdaki 3 tepkimesiyle güçlü bir patlama oluşturan atom bombası. 1H2 + 1H2 -> 1H3 + 1H1 + 4 MeV (1) 1 H2 + 1 H3 -> 2He4 + n + 3,3 MeV (2)1H2 + 1 H 3 -> 2He4 + n +17,6 MeV (3) Tepkim...

Hidrojen elektrot nedir ne demek

Hidrojen elektrot nedir Hidrojen elektrot; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Hidrojenle doyurulan platin gibi soy bir metal ile, metalin içine daldırıldığı çözeltinin hidrojen iyonu arasındaki dengenin belirlediği po...

Hidrojen eşdeğeri nedir ne demek

Hidrojen eşdeğeri nedir Hidrojen eşdeğeri; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir asit molekülündeki yerdeğiştirebilen H atomları sayısı veya bir baz molekülündeki yerdeğiştirebilen OH gruplarının sayısı. Eşde : İşte ...

Hidrojen gevretmesi nedir ne demek

Hidrojen gevretmesi nedir Hidrojen gevretmesi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Hidrojenin, ısıl işlem sırasında, metal parçanın yayınım yoluyla yapısına girip gaz kabarcıkları oluşturarak, özellikle titan v...

Hidrojen iyonu nedir ne demek

Hidrojen iyonu nedir Hidrojen iyonu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Pozitif yüklü (elektronunu kaybetmiş) H atomu. Proton asitlerin sulu çözeltilerinin bir bileşenidir. Tüm asitler bir dereceye kadar proton ver...

Hidrojen iyonu yoğunluğu nedir ne demek

Hidrojen iyonu yoğunluğu nedir Hidrojen iyonu yoğunluğu; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir eriyiğin litresine düşen pozitif hidrojen iyonlarının (H+)gram olarak niceliği. Hidr : Su veya hidrojene işa...

Hidrojen oksit nedir ne demek

Hidrojen oksit nedir Hidrojen oksit; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Su, H2O. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek Hidro : Genel olarak karbon ve bor bileşiklerindeki H atomuna işaret eden bir...

Hidrojen selenür nedir ne demek

Hidrojen selenür nedir Hidrojen selenür; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü H2Se, e.n. -60 °C, k.n. -42 °C olan, suda çok çözünen renksiz, zehirli bir gaz. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim