Hisse nedir Hisse; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Hisse" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Pay Hukuki terim anlamı: 1) pay. 2) düşerge. Tarih'teki anlamı: Hisse almak : Ders çıkarmak. zarara uğramak. Hisse kapmak : Bir ol...

 
 
 

Hisse başına kar nedir ne demek

Hisse başına kar nedir Hisse başına kar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir dönemde ortaklara dağıtılmasına karar verilen ve o döneme ait hisse senedi başına ödenen kâr. Başın : Başta, önce, en başta3 ilkin Baş...

Hisse bölme nedir ne demek

Hisse bölme nedir Hisse bölme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Genellikle hisse senetlerinin değer kazanması durumunda, şirketin sermayesi aynı kalırken hisselerinin bölünerek sayıca daha çok ve daha düşük ...

Hisse senedi nedir ne demek

Hisse senedi nedir Hisse senedi; bir ticaret terimidir. "Hisse senedi" ile ilgili cümle örnekleri İktisat alanındaki kelime anlamı: Şirket sermayesinin birbirine eşit paylara bölünmüş dilimlerinden her birini temsil eden ve yasalarla belirti...

Hisse senedi değer artış hakkı nedir ne demek

Hisse senedi değer artış hakkı nedir Hisse senedi değer artış hakkı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın hisse senetlerinin piyasa değerinde ortaya çıkan artıştan, hisse senedi sahiplerinin veya çalışanlarının nakit veya ...

Hisse senedi seçme yetkisi nedir ne demek

Hisse senedi seçme yetkisi nedir Hisse senedi seçme yetkisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Şirketin çıkaracağı hisse senetlerinin belirli bir kısmını, belirlenen tarih ve fiyattan satın alabilmeleri için ortaklarına ve ...

Hisse senedi sunum fiyatı nedir ne demek

Hisse senedi sunum fiyatı nedir Hisse senedi sunum fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Birincil piyasada satılan hisse senedinin fiyatı. karşılığı hisse senedi piyasa fiyatı, çıkarım fiyatı. Sened : Dayanç, belgit Se...

Hissedar nedir Hissedar; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. "Hissedar" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: Hukuki terim anlamı: paydaş. Hisse : Pay. Bir olaydan çıkarılan ders. Tutam. Ortaklık : İki veya daha çok ...

Hissedebilmek nedir ne demek

Hissedebilmek nedir Hissedebilme : Hissedebilmek işi Hisse : Pay. Bir olaydan çıkarılan ders. Tutam. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Hissetme : Hissetmek işi. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkil...

Hisse başına defter değeri nedir ne demek

Hisse başına defter değeri nedir Hisse başına defter değeri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hisse senedinin muhasebe değeri olup, şirket özkaynakları toplamının varolan hisse senetleri sayısına bölünmesiyle bulunan değer...

Hisse başına getiri nedir ne demek

Hisse başına getiri nedir Hisse başına getiri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir hisse senedinin belli bir dönem sonunda şirketin dağıttığı net kâr payı ile senedin dönem başı fiyatıyla dönem sonundaki fiyatı ara...

Hisse başına net kar nedir ne demek

Hisse başına net kar nedir Hisse başına net kar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çıkarılan hisse senedi başına düşen vergiden sonraki kâr. Başın : Başta, önce, en başta3 ilkin Başına : Yalnızca, Tek basma. Net kar : ...

Hisse satışı nedir ne demek

Hisse satışı nedir Hisse satışı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kuruluş hisselerinin yurtiçi ve yurtdışında toplu satış, halka sunum, halka sunumu içeren toplu satış, çalışanlara satış, borsada normal veya ...

Hisse senedi defteri nedir ne demek

Hisse senedi defteri nedir Hisse senedi defteri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Şirketin isme yazılı olarak çıkarttığı hisse senetleri sahiplerine ait bilgiler ile şirketin kuruluşu anında konulan veya artırılan ser...

Hisse senedi piyasa fiyatı nedir ne demek

Hisse senedi piyasa fiyatı nedir Hisse senedi piyasa fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İkinci el piyasada (borsada) hisse senedinin işlem gördüğü fiyat. karşılığı hisse senedi sunum fiyatı, çıkarım fiyatı. Sened : D...

Hisse senedi sermayesi nedir ne demek

Hisse senedi sermayesi nedir Hisse senedi sermayesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir şirketin toplam sermayesinin hisse senedi olarak çıkan kısmı. Sened : Dayanç, belgit Senedi : Ekmek tahtası. Serma : Soğuk. Serm...

Hissed nedir English: The cat hissed at Tom. Turkish: Kedi Tom'a tısladı. : Islıkçı. Tıslayan. Tıslama sesi çıkaran. Islık çalan. Hissers : Islıkçı. Tıslayan. Tıslama sesi çıkaran. Islık çalan. [#Hisses : Sinirinden tıslamak. Islı...

Hissedebilme nedir ne demek

Hissedebilme nedir Hissedebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hisse : Pay. Bir olaydan çıkarılan ders. Tutam Hissedebilmek : Hissetme imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Hisse senedi sunum fiyatı ne demek ?...

Hissedilebilme nedir ne demek

Hissedilebilme nedir Hissedilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hisse : Pay. Bir olaydan çıkarılan ders. Tutam Hissedilebilmek : Hissedilme imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Hisse senedi sunum fiyatı ne d...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim