Honor nedir English: A prize was given in honor of the great scientist. Turkish: Büyük bilimci onuruna bir ödül verildi. English: A farewell meeting was held in honor of Mr Jones. Turkish: Bir veda toplantısı, Bay Jones'un ş...

 
 
 

Honorable nedir ne demek

Honorable nedir English: God save this state and this honorable court. Turkish: Allah bu devleti ve bu onurlu mahkemeyi korusun. English: An honorable death is better than a shameful life. Turkish: Onurlu bir ölüm utanç verici b...

Honorableness nedir ne demek

Honorableness nedir : Şerefsizlik. Kepazelik. Namussuzluk. Honorable mention : Teselli mükafatı. Mansiyon ödülü. Mansiyon. Şeref ödülü. [#Amende honorable : Özür ve telafi. The honorable : Onurlu. Şerefli. İtibarlı. Muhterem. Namuslu. Saygıde...

Honorably nedir ne demek

Honorably nedir English: It is better to die honorably than to live in disgrace. Turkish: Utanç içinde yaşamaktansa onurlu ölmek daha iyidir. : Utanılacak bir şekilde. Ahlaksızca. Yüz kızartıcı bir şekilde. Haysiyetsizce. Güvenilmez ...

Honoraria nedir ne demek

Honoraria nedir : Onursal olarak. Onursal bir şekilde. Fahri bir şekilde. Honorarium : Vergin. Para hediyesi. Ücret. Hibe. Hakkı huzur. Hizmet ücreti. Honoraryum. Hizmet karşılığı ödenen ücret. (serbest meslek sahibine ödenen) ücret. Avuk...

Honorarium nedir ne demek

Honorarium nedir : (serbest meslek sahibine ödenen) ücret. Para hediyesi. Avukatlık ücreti. Serbest meslek ücreti. Hizmet karşılığı ödenen ücret. Hakkı huzur. Hibe. Ücret. Honoraryum. Hizmet ücreti. Honoraria : Ücret. Hizmet karşılığı öden...

Honorary nedir English: General Franks received an honorary knighthood. Turkish: General Franks fahri şövalyelik aldı. English: The college bestowed an honorary degree on him. Turkish: Üniversite ona fahri doktora unvanı verdi....

Honorary doctorate nedir ne demek

Honorary doctorate nedir : Ücretsiz. Fahri. Karşılıksız. Ücret karşılığında olmaksızın. Ücretsiz yapılan. Bir görevin karşılığında ücret alınmaksızın yapılması. Onur. Onur verici. Onursal. Doctorate : Doktora. Doktorluk. Doktora eğitimi. Bir fakül...

Honorary office nedir ne demek

Honorary office nedir : Onur verici. Karşılıksız. Onursal. Fahri. Ücret karşılığında olmaksızın. Ücretsiz. Bir görevin karşılığında ücret alınmaksızın yapılması. Onur. Ücretsiz yapılan. Office : Makam. Bilgisayar, hukuk, iktisat alanlarında kul...

Honor a debt nedir ne demek

Honor a debt nedir : Şereflendirmek. Onur. Hüsnü kabul göstermek. Onur vermek. -e şeref vermek. Namus. Şeref vermek. Onur nişanı vermek. Bkz.honour. Şeref. A : Argonun simgesi. La (müzik terimi). Belirli bir tür veya nitelikteki. Pek iyi. He...

Honor roll nedir ne demek

Honor roll nedir English: Ali is on the honor roll. Turkish: Ali onur listesinde. : Namus. Saymak. -e şeref vermek. Saygı göstermek. Kabul etmek (çek). Bkz.honour. Şereflendirmek. Onur nişanı vermek. Hüsnü kabul göstermek. Onurlandırm...

Honorable mention nedir ne demek

Honorable mention nedir : Sayın. Onurlu. Muhterem. Saygıdeğer. Şerefli. Saygın. Namuslu. İtibarlı. Yüce. Mention : [#Söylemek. [#Anma. Lafını etmek. -den söz etmek. Değinmek. Adını anma. Mansiyon. [#Honorableness : Güvenilir olma durumu. Muhterem...

Honorables nedir ne demek

Honorables nedir mention : Teselli mükafatı. Mansiyon. Mansiyon ödülü. Şeref ödülü. Amende honorable : Özür ve telafi. honorable : Saygıdeğer. Saygın. Şerefli. İtibarlı. Onur başlığı. Sayın. Saygı başlığı. Onurlu. Namuslu. Yüce. Honorable ...

Honorands nedir ne demek

Honorands nedir : Namuslu. Saygın. Şerefli. Muhterem. Yüce. Sayın. Onurlu. İtibarlı. Saygıdeğer. Honorable mention : Şeref ödülü. Mansiyon. Teselli mükafatı. Mansiyon ödülü. [#Honorableness : Şeref. Dürüstlük. Muhterem. Saygınlık. Onurlul...

Honorarily nedir ne demek

Honorarily nedir : Ücret. Hizmet karşılığı ödenen ücret. Honorarium : Vergin. Hizmet karşılığı ödenen ücret. Para hediyesi. (serbest meslek sahibine ödenen) ücret. Hibe. Hizmet ücreti. Honoraryum. Ücret. Hakkı huzur. Serbest meslek ücreti....

Honorariums nedir ne demek

Honorariums nedir : Hakkı huzur. Honoraryum. Para hediyesi. Hizmet karşılığı ödenen ücret. Serbest meslek ücreti. Avukatlık ücreti. Hibe. Ücret. (serbest meslek sahibine ödenen) ücret. Hizmet ücreti. Honoraria : Ücret. Hizmet karşılığı öden...

Honorary degree nedir ne demek

Honorary degree nedir English: The college bestowed an honorary degree on him. Turkish: Üniversite ona fahri doktora unvanı verdi. : Onur verici. Bir görevin karşılığında ücret alınmaksızın yapılması. Onursal. Karşılıksız. Ücretsiz. Fahri....

Honorary member nedir ne demek

Honorary member nedir : Onur. Ücret karşılığında olmaksızın. Onursal. Ücretsiz. Onur verici. Fahri. Bir görevin karşılığında ücret alınmaksızın yapılması. Ücretsiz yapılan. Karşılıksız. Member : Bilgisayar, hukuk, jeoloji alanlarında kullanılır...

Honorary secretary nedir ne demek

Honorary secretary nedir : Karşılıksız. Ücretsiz. Onur. Bir görevin karşılığında ücret alınmaksızın yapılması. Onur verici. Ücretsiz yapılan. Onursal. Fahri. Ücret karşılığında olmaksızın. Secretary : Yazı masası. İcra dairesi başkanı. Yazman. Yaz...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim