Hormon nedir Hormon; bir biyoloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını f...

 
 
 

Hormon tedavisi nedir ne demek

Hormon tedavisi nedir Hormon tedavisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tedavide hormonların kullanılması, endokrinoterapi. Hormon : İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen ...

Hormon uyarıcı madde nedir ne demek

Hormon uyarıcı madde nedir Hormon uyarıcı madde; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaç olarak hormonlar gibi kullanılan, onlara yapıca az veya çok benzeyen, fakat vücutta doğal olarak bulunmayan, glukokorti...

Hormonal castration nedir ne demek

Hormonal castration nedir : Hormona ait. Hormonsal. Hormon niteliğinde. Hormonal. Hormonla ilgili. Castration : Hadımlaştırma. Kastrasyon. Hayvanlarda, özellikle erkeklerde eşey organlarının çıkarılması ya da faaliyetini bir süre durdurmak için ger...

Hormonal hipertrofi nedir ne demek

Hormonal hipertrofi nedir Hormonal hipertrofi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dişilerde gebeliğin son dönemlerinde östrojen ve prolaktinin etkisiyle memelerin büyümesi, testosteronun etkisiyle kaslarda h...

Hormonal insufficiency nedir ne demek

Hormonal insufficiency nedir : Hormona ait. Hormonsal. Hormon niteliğinde. Hormonal. Hormonla ilgili. Insufficiency : Eksiklik. İnsufisiens. Eksiklik duygusu. İnsufisans. Yetersizlik. Yetmezlik. [#Hormonal castration : Hormonal kastrasyon. Erkek hayva...

Hormonal kontraseptif nedir ne demek

Hormonal kontraseptif nedir Hormonal kontraseptif; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebe kalmayı önlemek amacıyla kullanılan steroit yapısındaki ilaçlar. Hormonal : Hormonla ilgili, hormona ait Kontraseptif :...

Hormonally nedir ne demek

Hormonally nedir castration : Erkek hayvanlarda hormon kullanarak kısırlaştırma. Hormonal kastrasyon. Hormonal contraceptive : Hormonal kontraseptif. Gebe kalmayı önlemek amacıyla kullanılan steroit yapısındaki ilaçlar. hypertrophy : Hormo...

Hormone assay nedir ne demek

Hormone assay nedir : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İç salgı. İç salgı. düzenleyen. iç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azalt...

Hormon analizi nedir ne demek

Hormon analizi nedir Hormon analizi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belli bir hormonun kan veya idrardaki miktarını belirleme. Anal : Anüsle ilgili. Anüs yoluyla Analiz : Çözümleme. Hormon : İç salg...

Hormon assay nedir ne demek

Hormon assay nedir : Değerli maden içermek. Kalkışmak. Analiz etmek. Tahlil etmek. Çözümlemek. Tahlil. Yoklamak. Tecrübe etmek. Ayar etmek. Hormon therapy : Hormon tedavisi. Tedavide hormonların kullanılması, endokrinoterapi. [#Hormonal : Ho...

Hormon therapy nedir ne demek

Hormon therapy nedir : Terapi. Sağıltım. İyileştirme. Sağaltım. Tedavi. Hastayı iyileştirme, sağaltım, terapi. Hormon assay : Hormon tahlili. [#Hormonal : Hormonsal. Hormona ait. Hormonal. Hormon niteliğinde. Hormonla ilgili. Hormonal castrati...

Hormonal nedir Hormonal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hormon : İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. fizyolojik etkisi olan maddelerin genel adı. B...

Hormonal contraceptive nedir ne demek

Hormonal contraceptive nedir : Hormonla ilgili. Hormona ait. Hormonsal. Hormon niteliğinde. Hormonal. Contraceptive : Kontraseptif. Gebeliği önleyici ilaç veya araç. Gebeliği önleyici. Doğum kontrol hapı. Gebeliği önleyici (hap veya alet). Koruyucu. G...

Hormonal hypertrophy nedir ne demek

Hormonal hypertrophy nedir : Hormonsal. Hormonla ilgili. Hormona ait. Hormonal. Hormon niteliğinde. Hypertrophy : Fazla irileşme. İrileşme. Besin çokluğu yüzünden hücre hacmindeki artış dolayısıyla olan büyüme fazlalığı. Hipertrofi. Dokuyu oluşturan...

Hormonal kastrasyon nedir ne demek

Hormonal kastrasyon nedir Hormonal kastrasyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Erkek hayvanlarda hormon kullanarak kısırlaştırma. Hormonal : Hormonla ilgili, hormona ait Kastra : Yufka pişirilen saç. Kast...

Hormonal yetersizlik nedir ne demek

Hormonal yetersizlik nedir Hormonal yetersizlik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çoğunlukla infertilite bazen de yavru atmalara neden olan endojen hormon salgısındaki yetersizlik, düzensizlik veya eksogen h...

Hormone nedir English: Love is nothing more than a temporary hormone imbalance. Turkish: Aşk, geçici bir hormon dengesizliğinden daha fazla bir şey değildir. English: Estrogen is a hormone. Turkish: Östrojen bir hormondur. ass...

Hormones nedir hormones : Hipofiz ön lop hormonları. Adenohipofiz hormonları. Adrenal hormones : Böbrek üstü bezi hormonları. Adrenal hormonlar. Böbrek üstü bezi kabuk kısmından salınan aldosteron, kortizol, androjen ve bezin öz kısmında...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim