Hukuk nedir Hukuk; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Hukuk" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: 1) haklar. 2) töre. ~ -ı âmme: bk. âmme huku...

 
 
 

Beynelmilel hukuk nedir ne demek

Beynelmilel hukuk nedir Beynelmilel hukuk; Uluslararası alanında kullanılan bir sözcüktür. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: [bkz: Uluslararası Hukuk]. H...

İntikali hukuk nedir ne demek

İntikali hukuk nedir İntikali hukuk; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: geçiş töresi, çağlar arası töre (Übergang...

Pozitif hukuk nedir ne demek

Pozitif hukuk nedir Pozitif hukuk; bir hukuk terimidir. Pozitif hukuk (Mevzu hukuk ya da Müspet hukuk olarak da bilinir) belli bir toplumda ve belli bir ...

Yazılı hukuk nedir ne demek

Yazılı hukuk nedir Yazılı hukuk; bir hukuk terimidir. Yazılı hukuk [#ortak çıkarlarını amacıyla, [#yetkili organlar tarafından yürürlüğe konulan metinle...

Hukukçuluk nedir ne demek

Hukukçuluk nedir Hukuk : Ahbaplık, dostluk. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü. Toplumu düzenleyen ve d...

Hukuki nedir Hukuki; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Hukuki terim...

Hukuki kişilik nedir ne demek

Hukuki kişilik nedir Hukuki kişilik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Hukuki kişi olma durumu. Huku : Seslenme ünlemi (çoc...

Hukuki sermaye nedir ne demek

Hukuki sermaye nedir Hukuki sermaye; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Sahibine kira, faiz, kâr payı gibi gelir sağlayan h...

Hukuksuzluk nedir ne demek

Hukuksuzluk nedir Hukuk : Ahbaplık, dostluk. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze. Bu yasaları konu alan bi...

Amme hukuku nedir ne demek

Amme hukuku nedir Amme hukuku; bir hukuk terimidir. Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişki...

Cenevre deniz hukuku sözleşmeleri nedir ne demek

Cenevre deniz hukuku sözleşmeleri nedir Cenevre deniz hukuku sözleşmeleri; Uluslararası alanında kullanılan bir terimdir. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: (1949). Huku ...

Ceza hukuku nedir ne demek

Ceza hukuku nedir Ceza hukuku; bir hukuk terimidir. Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen hukuku [#bölümüdür. ve özel ceza hukuku olarak ikiy...

Hava hukuku nedir ne demek

Hava hukuku nedir Hava hukuku; bir hukuk terimidir. Hava : Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz ...

İslam hukuku nedir ne demek

İslam hukuku nedir İslam hukuku; bir din b. terimidir. İslam : Müslümanlık. Hukuk : Haklar. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen ya...

Kamu hukuku nedir ne demek

Kamu hukuku nedir Kamu hukuku; bir hukuk terimidir. Hukuk : Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü. Toplumu ...

Şahsın hukuku nedir ne demek

Şahsın hukuku nedir Şahsın hukuku; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: kişiler töresi (Personenrecht, droit des ...

Toprak hukuku nedir ne demek

Toprak hukuku nedir Toprak hukuku; bir hukuk terimidir. Toprak : Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Memleketli. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş tür...

Uzay hukuku nedir ne demek

Uzay hukuku nedir Uzay hukuku; bir hukuk terimidir. Uzay : Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. Bütün gök cisimlerinin içinde...

Asliye hukuk mahkemesi nedir ne demek

Asliye hukuk mahkemesi nedir Asliye hukuk mahkemesi; bir hukuk terimidir. Asliye : Temel, esas. Asli : Asıl olan. Temel olarak alınan, birincil. Birincil. Hukuk :...

Sulh hukuk mahkemesi nedir ne demek

Sulh hukuk mahkemesi nedir Sulh hukuk mahkemesi; bir hukuk terimidir. Sulh : Barış. Hukuk : Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgile...

Emredici hukuk nedir ne demek

Emredici hukuk nedir Emredici hukuk; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: buyurucu töre. Emre : Kardeş. Âşık, müpte...

Medeni hukuk nedir ne demek

Medeni hukuk nedir Medeni hukuk; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: yurttaşlar töresi (Zivilrecht, bürgerliche...

Tabii hukuk nedir ne demek

Tabii hukuk nedir Hukuk : Ahbaplık, dostluk. Bu yasaları konu alan bilim. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bö...

Hukukçu nedir "Hukukçu" ile ilgili cümle örnekleri Hukuk : Ahbaplık, dostluk. Haklar. Bu yasaları konu alan bilim. Yasaların ceza ile ilgili olmayı...

Hukuken nedir Hukuken; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Hukuken" ile ilgili cümle Hukuk ...

Hukuki kişi nedir ne demek

Hukuki kişi nedir Hukuki kişi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gerçek ve tüzel kişilere verilen genel ad. Huku : Sesl...

Hukuki metroloji nedir ne demek

Hukuki metroloji nedir Hukuki : Tüzel. Hukuk : Ahbaplık, dostluk. Haklar. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü....

Hukuksal nedir Hukuksal; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hukuk : Ahbaplık, dostluk. Yasaların ceza ile ...

Aile hukuku nedir ne demek

Aile hukuku nedir Aile hukuku; bir hukuk terimidir. Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, hukukun [#kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdı...

Cenevre deniz hukuku konferansı nedir ne demek

Cenevre deniz hukuku konferansı nedir Cenevre deniz hukuku konferansı; Uluslararası alanında kullanılan bir sözcüktür. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: (1958). Huku :...

Cenevre savaş hukuku sözleşmeleri nedir ne demek

Cenevre savaş hukuku sözleşmeleri nedir Cenevre savaş hukuku sözleşmeleri; Uluslararası alanında kullanılan bir kelimedir. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: [bkz: Cenevr...

Deniz hukuku nedir ne demek

Deniz hukuku nedir Deniz hukuku; bir hukuk terimidir. Deniz hukuku; Deniz ve sularının kullanımı konusunda ortaya çıkan sorunlar ile hukuksal açıdan ilg...

İdare hukuku nedir ne demek

İdare hukuku nedir İdare hukuku; bir hukuk terimidir. İdare hukuku, anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, ...

İş hukuku nedir ne demek

İş hukuku nedir İş hukuku; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşçi ile işveren arasındaki ilişkileri karşılıklı hak ve g...

Kilise hukuku nedir ne demek

Kilise hukuku nedir Kilise hukuku; bir hukuk terimidir. Kanon hukuku veya kilise hukuku, Hıristiyan kurumların ve üyelerinin yönetimi için dini [#tarafın...

Teamül hukuku nedir ne demek

Teamül hukuku nedir Bir yerde, [#kültürde eskiden yapılagelen şeyler, alışılagelmiş şeyler, öteden beri olagelen davranışlar, tutumlar bütünüdür. Osmanlı...

Usul hukuku nedir ne demek

Usul hukuku nedir Usul hukuku; bir hukuk terimidir. Hukuki terim anlamı: yargılama töresi, medenî ~ : yurttaşlar yargılama töresi (Zivilprozessrecht, d...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim