İşle nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nakış: İşle ipliğini aldım. acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek) : bir şeyin acısını derinden ...

 
 
 

İşleçli öbek nedir ne demek

İşleçli öbek nedir İşleçli öbek; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Her lar G üzerinde birer özyapı dönüşümü olacak...

İşlek nedir İşlek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İşlek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ambarın alt kı...

İşleklik nedir ne demek

İşleklik nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir bilgi işlem dizgesinde ana kütük tutanaklarının, öngörülen belirli bir dönem içinde, gördükleri ...

İşlem ayrılığı nedir ne demek

İşlem ayrılığı nedir İşlem ayrılığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasasına göre suç sayılan kaçakçılık, kusur ve usulsü...

İşlem dondurma nedir ne demek

İşlem dondurma nedir İşlem dondurma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir taşınır değer ya da taşınır değer grubunun fiya...

İşlem güdüsüyle para istemi nedir ne demek

İşlem güdüsüyle para istemi nedir İşlem güdüsüyle para istemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin günlük işl...

İşlem kartlı ödünç verme nedir ne demek

İşlem kartlı ödünç verme nedir İşlem kartlı ödünç verme; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitaplar ödünç verilirken ceplerine numar...

İşlem maliyeti nedir ne demek

İşlem maliyeti nedir İşlem maliyeti; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir taşınır değer veya malın alım ya da satımı ile b...

İşlem ruhbilimi nedir ne demek

İşlem ruhbilimi nedir İşlem ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Brentano) Ruhsal ya da anlıksal açıdan varlıkl...

İşlem vergisi nedir ne demek

İşlem vergisi nedir İşlem vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin satışı sırasında fiyatının belirli...

İşlemci nedir ne demek

İşlemci nedir İşlemci; bir bilişim terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: (processor) İşlem yapan kişi. bk. keşideci Bilimsel terim anlamı: Ö...

İşlemcilik nedir ne demek

İşlemcilik nedir Bilimsel terim anlamı: Sözcük, kavram ve kuramların, gözlem ve araştırma yöntemleri yoluyla sağlanan anlamlarından başka bir anlamı o...

İşleme etkinlikleri nedir ne demek

İşleme etkinlikleri nedir İşleme etkinlikleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ürünlerin montajı, kurulması ve diğer ürünler ...

İşleme hakkı nedir ne demek

İşleme hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakları arasında bulunan ve yapıt iyesine tanınan hak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve...

İşleme koyma nedir ne demek

İşleme koyma nedir İşleme koyma; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecimsel bir belgiti düzenleyerek imza ettikten sonra iş...

İşleme sertleşmesi nedir ne demek

İşleme sertleşmesi nedir İşleme sertleşmesi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Yoğruk bozunum sonucu, içyapıda oynak d...

İşleme sözleşmesi nedir ne demek

İşleme sözleşmesi nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın başka bir tür yapıt durumuna getirilmesi için yapıtın iyesi ile işlemeyi yapacak olan arasında yapıl...

İşleme yanılgısı nedir ne demek

İşleme yanılgısı nedir İşleme yanılgısı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Verilerin işlenmesi sırasında oluşan yanılgı. Ö...

İşlemecilik nedir ne demek

İşlemecilik nedir İşlem : Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele,...

İşleç nedir İşleç; Bilişim, Fizik, Gitar, Matematik alanlarında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Herhangi bir işlemde, işle...

İşleçli ilingesel öbek nedir ne demek

İşleçli ilingesel öbek nedir İşleçli ilingesel öbek; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Her bir özyapı dönüşümü sürekli olac...

İşleğen nedir ne demek

İşleğen nedir İşleğen; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Yozgat ilinde, merkez ilçesind...

İşlek ek nedir ne demek

İşlek ek nedir İşlek ek; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Ad ve fiil kök ve gövdelerinden yeni türetmeler yapımında çok kullanılan, işlekli...

İşlem nedir "İşlem" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir ya da birkaç işlenen üzerinde, belirli bir sonuç elde etmek ü...

İşlem birimi nedir ne demek

İşlem birimi nedir İşlem birimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Taşınır değer veya malların değişiminde kullanılan öl...

İşlem görmek nedir ne demek

İşlem görmek nedir İşlem görmek; ekonomi alanında kullanılan bir terimdir. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Görme : Görmek işi, rüyet. Görmek : Göz ya...

İşlem hacmi nedir ne demek

İşlem hacmi nedir İşlem hacmi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Belirli bir zaman diliminde yapılmış olan işlemlerin sayısı. İn...

İşlem kütüğü nedir ne demek

İşlem kütüğü nedir İşlem kütüğü; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir uygulama için, ilgili ana kütük ile k...

İşlem riski nedir ne demek

İşlem riski nedir İşlem riski; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ulusal para ile işlemin yapıldığı yabancı ülke parası ...

İşlem üstikileri ortalaması nedir ne demek

İşlem üstikileri ortalaması nedir İşlem üstikileri ortalaması; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Deneysel işlemle...

İşlembilgi nedir ne demek

İşlembilgi nedir İşlembilgi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgi işlemde, bir kütüğü, bir veri tabanını ya ...

İşlemci davranış nedir ne demek

İşlemci davranış nedir İşlemci davranış; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşlemde bulunmayı gerektiren ve eylemsel kar...

İşleme nedir İşleme; Hukuk, Metalürji, Sinema, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfatmecaz ol...

İşleme gerilimi nedir ne demek

İşleme gerilimi nedir Teknik terim anlamı: Durulmuş rejimde çalışan bir boşalmalı lambanın elektrotları arasındaki elektrik gerilimi. Değişken akım durumun...

İşleme kapalılık koşulu nedir ne demek

İşleme kapalılık koşulu nedir İşleme kapalılık koşulu; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: * ikili işlemiyle donatılmış bir küm...

İşleme koyma fiyatı nedir ne demek

İşleme koyma fiyatı nedir İşleme koyma fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Alım seçme yetkisinde hisse senedi veya dövizi ...

İşleme sıcaklığı nedir ne demek

İşleme sıcaklığı nedir İşleme sıcaklığı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Mekanik işlemenin yapıldığı sıcaklık. İşl...

İşleme ücreti nedir ne demek

İşleme ücreti nedir İşleme ücreti; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşlenmemiş ya da yarı işlenmiş özdek için işlenmiş dur...

İşlemeci nedir ne demek

İşlemeci nedir İşlem : Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim