İşle nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nakış: İşle ipliğini aldım. acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek) : bir şeyin acısını derinden duymak kötü bir şey olacağını düşünerek önceden üzülmek. aklına geleni işleme, her ağacı ...

 
 
 

İşleçli öbek nedir ne demek

İşleçli öbek nedir İşleçli öbek; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Her lar G üzerinde birer özyapı dönüşümü olacak biçimde bir etkilemi varlayan G öbeği. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşleç : Herhang...

İşlek nedir İşlek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İşlek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ambarın alt kısmında olan ve tahıl akıtmaya yarayan kapaklı delik: İşlek açık kalmış, bütün zahire dökü...

İşleklik nedir ne demek

İşleklik nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir bilgi işlem dizgesinde ana kütük tutanaklarının, öngörülen belirli bir dönem içinde, gördükleri işlem sayısıyla gösterilir nitelikleri. İngilizce'de İşleklik ne demek? İşleklik ingilizc...

İşlem ayrılığı nedir ne demek

İşlem ayrılığı nedir İşlem ayrılığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasasına göre suç sayılan kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük gibi olayların her biri için ayrı ayrı işlem yapılarak ceza kesilmesi. Ayrıl : Karşı...

İşlem dondurma nedir ne demek

İşlem dondurma nedir İşlem dondurma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir taşınır değer ya da taşınır değer grubunun fiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bir süre içerisinde belirli bir değeri aşması duru...

İşlem güdüsüyle para istemi nedir ne demek

İşlem güdüsüyle para istemi nedir İşlem güdüsüyle para istemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin günlük işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bulundurmak istedikleri, gelirin bir fonksiyonu olan pa...

İşlem kartlı ödünç verme nedir ne demek

İşlem kartlı ödünç verme nedir İşlem kartlı ödünç verme; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitaplar ödünç verilirken ceplerine numaralı işlem kartları yerleştirme temeline dayanan ödünç verme yöntemi. İşle : Nakış: İşle i...

İşlem maliyeti nedir ne demek

İşlem maliyeti nedir İşlem maliyeti; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir taşınır değer veya malın alım ya da satımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan maliyeti. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşlem : Bir işi...

İşleç nedir İşleç; Bilişim, Fizik, Gitar, Matematik alanlarında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Herhangi bir işlemde, işlenenler üzerinde yapılması öngörülen işi tanımlayan özel damga, damga dizgisi ve benzerler...

İşleçli ilingesel öbek nedir ne demek

İşleçli ilingesel öbek nedir İşleçli ilingesel öbek; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Her bir özyapı dönüşümü sürekli olacak biçimde bir işleçli öbek yapısıyla donatılmış G ilingesel öbeği. İlinge : Geometride o...

İşleğen nedir ne demek

İşleğen nedir İşleğen; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Yozgat ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Yerleşim ...

İşlek ek nedir ne demek

İşlek ek nedir İşlek ek; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Ad ve fiil kök ve gövdelerinden yeni türetmeler yapımında çok kullanılan, işlekliğini sürdüren ek: taş / taş+çı, taş+çı+lık, göz+cü, göz+cü+lük, baş / baş+la-, iş+le- / i...

İşlem nedir "İşlem" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir ya da birkaç işlenen üzerinde, belirli bir sonuç elde etmek üzere uygulanan herhangi bir eylem. bk. işleç, işlenen, komut. Bilgisayar Terimi olarak ke...

İşlem birimi nedir ne demek

İşlem birimi nedir İşlem birimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Taşınır değer veya malların değişiminde kullanılan ölçü birimi. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse. Bir...

İşlem görmek nedir ne demek

İşlem görmek nedir İşlem görmek; ekonomi alanında kullanılan bir terimdir. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Görme : Görmek işi, rüyet. Görmek : Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek. Çok değer vermek. Gözlerin görmediği duru...

İşlem hacmi nedir ne demek

İşlem hacmi nedir İşlem hacmi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Belirli bir zaman diliminde yapılmış olan işlemlerin sayısı. İngilizce'de İşlem hacmi ne demek? İşlem hacmi ingilizcesi nedir?: transaction volume İşlem...

İşlem kütüğü nedir ne demek

İşlem kütüğü nedir İşlem kütüğü; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir uygulama için, ilgili ana kütük ile kullanılan ve göreli olarak geçici verileri içeren bir kütük, bk. işlembilgi. İşle : Nakış...

İşlem riski nedir ne demek

İşlem riski nedir İşlem riski; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ulusal para ile işlemin yapıldığı yabancı ülke parası arasındaki kur farklılıklarının, diğer bir deyişle döviz kuru değişimlerinin, nakit akışl...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim