İşlem nedir "İşlem" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir ya da birkaç işlenen üzerinde, belirli bir sonuç elde etmek ü...

 
 
 

İşlem dondurma nedir ne demek

İşlem dondurma nedir İşlem dondurma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir taşınır değer ya da taşınır değer grubunun fiya...

İşlem güdüsüyle para istemi nedir ne demek

İşlem güdüsüyle para istemi nedir İşlem güdüsüyle para istemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin günlük işl...

İşlem kartlı ödünç verme nedir ne demek

İşlem kartlı ödünç verme nedir İşlem kartlı ödünç verme; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitaplar ödünç verilirken ceplerine numar...

İşlem maliyeti nedir ne demek

İşlem maliyeti nedir İşlem maliyeti; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir taşınır değer veya malın alım ya da satımı ile b...

İşlem ruhbilimi nedir ne demek

İşlem ruhbilimi nedir İşlem ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Brentano) Ruhsal ya da anlıksal açıdan varlıkl...

İşlem vergisi nedir ne demek

İşlem vergisi nedir İşlem vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin satışı sırasında fiyatının belirli...

Artık işlem etkisi nedir ne demek

Artık işlem etkisi nedir Artık işlem etkisi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Ardı ardına gelen dönemle...

Bilgi işlem merkezi nedir ne demek

Bilgi işlem merkezi nedir Bilgi işlem merkezi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgisayar donanım ve yazılım olanakları...

Isıl işlem fırını nedir ne demek

Isıl işlem fırını nedir Isıl işlem fırını; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: İçinde ısıl işlem yapılan, amaca göre b...

İzotopik işlem birimi nedir ne demek

İzotopik işlem birimi nedir İzotopik işlem birimi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Uranyumun, biri zenginleştirilmiş, diğ...

Anotsal işlem nedir ne demek

Anotsal işlem nedir Anotsal işlem; Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir metali bir elektrolit çözeltisi için...

Ayrımlı işlem nedir ne demek

Ayrımlı işlem nedir Ayrımlı işlem; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Mal giriş ve çıkışlarında, özellikle bildirmelik dışı ...

Bilgi işlem nedir ne demek

Bilgi işlem nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Veri üzerinde işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi, örn. kişi eliyle ya da özellikle bilgisayar, v...

Birli işlem nedir ne demek

Birli işlem nedir Birli işlem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir kümeden kendisine bir dönüşüm. İşle : Nakış...

Çift ödüllü işlem nedir ne demek

Çift ödüllü işlem nedir Çift ödüllü işlem; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yanlardan birinin gerçekleştirilmesine çaba göster...

Çok alıcılı işlem nedir ne demek

Çok alıcılı işlem nedir Çok alıcılı işlem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinema ile televizyon alıcıla...

Çok filmli işlem nedir ne demek

Çok filmli işlem nedir Çok filmli işlem; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çok görüntülüklü işlemlerde her...

Çok resimli işlem nedir ne demek

Çok resimli işlem nedir Çok resimli işlem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Tek bir kuşak üzerindeki bir ...

Değişir alanlı işlem nedir ne demek

Değişir alanlı işlem nedir Değişir alanlı işlem; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Seslendirmede değişir alan...

İşlem ayrılığı nedir ne demek

İşlem ayrılığı nedir İşlem ayrılığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasasına göre suç sayılan kaçakçılık, kusur ve usulsü...

İşlem birimi nedir ne demek

İşlem birimi nedir İşlem birimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Taşınır değer veya malların değişiminde kullanılan öl...

İşlem görmek nedir ne demek

İşlem görmek nedir İşlem görmek; ekonomi alanında kullanılan bir terimdir. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Görme : Görmek işi, rüyet. Görmek : Göz ya...

İşlem hacmi nedir ne demek

İşlem hacmi nedir İşlem hacmi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Belirli bir zaman diliminde yapılmış olan işlemlerin sayısı. İn...

İşlem kütüğü nedir ne demek

İşlem kütüğü nedir İşlem kütüğü; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir uygulama için, ilgili ana kütük ile k...

İşlem riski nedir ne demek

İşlem riski nedir İşlem riski; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ulusal para ile işlemin yapıldığı yabancı ülke parası ...

İşlem üstikileri ortalaması nedir ne demek

İşlem üstikileri ortalaması nedir İşlem üstikileri ortalaması; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Deneysel işlemle...

Ana işlem birimi nedir ne demek

Ana işlem birimi nedir Ana işlem birimi; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayarda, komutların yorumlanmasın...

Bilgi işlem dizgesi nedir ne demek

Bilgi işlem dizgesi nedir Bilgi işlem dizgesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belirli birtakım bilgi işlem görevlerini...

Isıl işlem aygıtı nedir ne demek

Isıl işlem aygıtı nedir Isıl işlem aygıtı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Isıl işlemleri gerçekleştirmek için ger...

Isıl işlem yöntemi nedir ne demek

Isıl işlem yöntemi nedir Isıl işlem yöntemi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Belirli özellikleri yaratabilmek ereği...

Seçmeli işlem beğenmeli işlem nedir ne demek

Seçmeli işlem beğenmeli işlem nedir Seçmeli işlem beğenmeli işlem; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Borsadaki süreli alım satımlarda, yanla...

Aritmetik işlem nedir ne demek

Aritmetik işlem nedir Aritmetik işlem; bir matematik terimidir. Aritmetik : Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu, hesap....

Bağlı işlem nedir ne demek

Bağlı işlem nedir Bağlı işlem; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük Birliği olmaksızın ikiden fazla ülkenin yaptıkl...

Birleşmeli işlem nedir ne demek

Birleşmeli işlem nedir Birleşmeli işlem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir A kümesi üzerindeki tanımlı ve her koş...

Bütünleşik bilgi işlem nedir ne demek

Bütünleşik bilgi işlem nedir Bütünleşik bilgi işlem; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgi giriş ve bilgi işlemin öteki e...

Çift renkli işlem nedir ne demek

Çift renkli işlem nedir Çift renkli işlem; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Görülebilir izgenin iki bölüm...

Çok düzlemli işlem nedir ne demek

Çok düzlemli işlem nedir Çok düzlemli işlem; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Aynı görünçlüğün, uzaydaki de...

Çok görüntülüklü işlem nedir ne demek

Çok görüntülüklü işlem nedir Çok görüntülüklü işlem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Birden çok görüntülük ve...

Çoklu işlem nedir ne demek

Çoklu işlem nedir Çoklu işlem; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayar dizgesinde birden çok ana işlem b...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim