İşlem nedir "İşlem" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir ya da birkaç işlenen üzerinde, belirli bir sonuç elde etmek üzere uygulanan herhangi bir eylem. bk. işleç, işlenen, komut. Bilgisayar Terimi olarak ke...

 
 
 

İşlem dondurma nedir ne demek

İşlem dondurma nedir İşlem dondurma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir taşınır değer ya da taşınır değer grubunun fiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bir süre içerisinde belirli bir değeri aşması duru...

İşlem güdüsüyle para istemi nedir ne demek

İşlem güdüsüyle para istemi nedir İşlem güdüsüyle para istemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin günlük işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bulundurmak istedikleri, gelirin bir fonksiyonu olan pa...

İşlem kartlı ödünç verme nedir ne demek

İşlem kartlı ödünç verme nedir İşlem kartlı ödünç verme; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitaplar ödünç verilirken ceplerine numaralı işlem kartları yerleştirme temeline dayanan ödünç verme yöntemi. İşle : Nakış: İşle i...

İşlem maliyeti nedir ne demek

İşlem maliyeti nedir İşlem maliyeti; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir taşınır değer veya malın alım ya da satımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan maliyeti. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşlem : Bir işi...

İşlem ruhbilimi nedir ne demek

İşlem ruhbilimi nedir İşlem ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Brentano) Ruhsal ya da anlıksal açıdan varlıkları ve olayları tanımak, hoşlanmak - hoşlanmamak, değerlendirmek gibi görüntülerle ilgili...

İşlem vergisi nedir ne demek

İşlem vergisi nedir İşlem vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin satışı sırasında fiyatının belirli bir oranı olarak veya miktar üzerinden alınan vergi. karşılığı değer esaslı vergi, mikta...

İşlemci nedir ne demek

İşlemci nedir İşlemci; bir bilişim terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: (processor) İşlem yapan kişi. bk. keşideci Bilimsel terim anlamı: Ödek, çek, gibi tecimsel belgitleri işleme koyan kişi. İngilizce'de İşlemci ne demek? İşle...

İşlemcilik nedir ne demek

İşlemcilik nedir Bilimsel terim anlamı: Sözcük, kavram ve kuramların, gözlem ve araştırma yöntemleri yoluyla sağlanan anlamlarından başka bir anlamı olmayacağı görüşü. İngilizce'de İşlemcilik ne demek? İşlemcilik ingilizcesi nedir?: operat...

İşlem ayrılığı nedir ne demek

İşlem ayrılığı nedir İşlem ayrılığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasasına göre suç sayılan kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük gibi olayların her biri için ayrı ayrı işlem yapılarak ceza kesilmesi. Ayrıl : Karşı...

İşlem birimi nedir ne demek

İşlem birimi nedir İşlem birimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Taşınır değer veya malların değişiminde kullanılan ölçü birimi. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse. Bir...

İşlem görmek nedir ne demek

İşlem görmek nedir İşlem görmek; ekonomi alanında kullanılan bir terimdir. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Görme : Görmek işi, rüyet. Görmek : Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek. Çok değer vermek. Gözlerin görmediği duru...

İşlem hacmi nedir ne demek

İşlem hacmi nedir İşlem hacmi; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Belirli bir zaman diliminde yapılmış olan işlemlerin sayısı. İngilizce'de İşlem hacmi ne demek? İşlem hacmi ingilizcesi nedir?: transaction volume İşlem...

İşlem kütüğü nedir ne demek

İşlem kütüğü nedir İşlem kütüğü; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir uygulama için, ilgili ana kütük ile kullanılan ve göreli olarak geçici verileri içeren bir kütük, bk. işlembilgi. İşle : Nakış...

İşlem riski nedir ne demek

İşlem riski nedir İşlem riski; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ulusal para ile işlemin yapıldığı yabancı ülke parası arasındaki kur farklılıklarının, diğer bir deyişle döviz kuru değişimlerinin, nakit akışl...

İşlem üstikileri ortalaması nedir ne demek

İşlem üstikileri ortalaması nedir İşlem üstikileri ortalaması; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Deneysel işlemlerden birine ilişkin düzeylerin etkileri arasındaki çıkarımların üstikileri ortalaması. İş...

İşlembilgi nedir ne demek

İşlembilgi nedir İşlembilgi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgi işlemde, bir kütüğü, bir veri tabanını ya da herhangi bir veri ya da bilgi kümesini günlemek üzere işlenecek değişiklik tutanağı, b...

İşlemci davranış nedir ne demek

İşlemci davranış nedir İşlemci davranış; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşlemde bulunmayı gerektiren ve eylemsel karşılığı olan davranış. Davra : Saban kılıcını sıkan çivi Davran : “. “Hazır ol, hazırlan” ...

İşleme nedir İşleme; Hukuk, Metalürji, Sinema, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfatmecaz olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Saat. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: hukuk...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim