İşletme nedir ne demek

İşletme nedir "İşletme" ile ilgili cümle örnekleri İktisat alanındaki kelime anlamı: Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bilimsel terim anlam...

 
 
 

İşletme anamalı verim gücü nedir ne demek

İşletme anamalı verim gücü nedir İşletme anamalı verim gücü; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşletmede kullanılan öz ve yabancı tüm ana...

İşletme bölgesi nedir ne demek

İşletme bölgesi nedir İşletme bölgesi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: [bkz: dağıtım bölgesi]. ...

İşletme bulgusu hakkı nedir ne demek

İşletme bulgusu hakkı nedir Teknik terim anlamı: İşletme bulgusunun oluşumuna katılmaktan doğan hak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle...

İşletme değişiklikleri bildirgesi nedir ne demek

İşletme değişiklikleri bildirgesi nedir İşletme değişiklikleri bildirgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Özdeş girişim ya da işletmede bulun...

İşletme ekleri nedir ne demek

İşletme ekleri nedir Teknik terim anlamı: Ad ve fiil kök veya gövdeleri üzerine gelerek durum, sayı, zaman, kişi gibi gramer ilişkileri kuran ekler. Ad çe...

İşletme geliri nedir ne demek

İşletme geliri nedir İşletme geliri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: firma geliri]. Teknik terim anlamı:...

İşletme gereçleri nedir ne demek

İşletme gereçleri nedir İşletme gereçleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşletmenin çalıştırılmasında kullanılan işlenmemiş...

İşletme giderleri yazılığı nedir ne demek

İşletme giderleri yazılığı nedir İşletme giderleri yazılığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir işletmede işletme giderlerinin yazıld...

İşletme imi nedir ne demek

İşletme imi nedir Teknik terim anlamı: İşletmelerin kendilerini tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırmak amacıyla kullandıkları, kütüğe yazımı zorunlu ...

İşletme kaldıracı nedir ne demek

İşletme kaldıracı nedir İşletme kaldıracı; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: çalışma kaldıracı]. Teknik terim...

İşletme markaları nedir ne demek

İşletme markaları nedir Teknik terim anlamı: İşletmeye sıkı sıkıya bağlı olan ve ondan ayrılamayan markalar. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşletme : İşle...

İşletme özel izni nedir ne demek

İşletme özel izni nedir Teknik terim anlamı: Bulgunun işletilmesi için verilen ve anlaşmaya dayanan izin. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşletme : İşletme...

İşletme şirketi nedir ne demek

İşletme şirketi nedir İşletme : İşletmek işi. İş yeri. Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan ...

İşletme vergisi nedir ne demek

İşletme vergisi nedir İşletme vergisi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Lüks nitelikteki mal ve hizmetleri verg...

İşletme yazılığı nedir ne demek

İşletme yazılığı nedir İşletme yazılığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İkinci bölüm tecimenlerin tutmakla yükümlü bulunduk...

İşletme yönetimi nedir ne demek

İşletme yönetimi nedir İşletme yönetimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İş adamı veya iş kadınının bir işletmeyi yönetmes...

Kapalı işletme sistemi nedir ne demek

Kapalı işletme sistemi nedir Kapalı işletme sistemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşçinin işe girebilmesi için sendikaya üye ...

Net işletme sermayesi nedir ne demek

Net işletme sermayesi nedir Net işletme sermayesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin cari varlıkları ile cari yüküm...

Ticari işletme rehni nedir ne demek

Ticari işletme rehni nedir Ticari işletme rehni; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşletmenin borcuna karşılık taşınabilir maddi...

İşletme adı nedir ne demek

İşletme adı nedir İşletme adı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşletme iyesiyle ilgili olmaksızın, doğrudan doğruya işl...

İşletme anamalı nedir ne demek

İşletme anamalı nedir İşletme anamalı; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: işletme sermayesi]. Teknik terim ...

İşletme basıncı nedir ne demek

İşletme basıncı nedir İşletme basıncı; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Döşemde bulunması istenen basınç. İşle : Nakış: İşl...

İşletme bulgusu nedir ne demek

İşletme bulgusu nedir Teknik terim anlamı: Belirli kişilerin bulgucu olarak niteleyecekleri derecede iş deneyleri ya da yardım araçlarını kullanma ve hazır...

İşletme defteri nedir ne demek

İşletme defteri nedir İşletme defteri; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: İkinci sınıf tacirlerin yasal olarak tutmak zorunda oldukla...

İşletme dönemi nedir ne demek

İşletme dönemi nedir İşletme dönemi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşletmede ilkel özdek satın alınmasından bunların yap...

İşletme ekonomisi nedir ne demek

İşletme ekonomisi nedir İşletme ekonomisi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: işletme iktisadı]. Teknik terim...

İşletme genel giderleri nedir ne demek

İşletme genel giderleri nedir İşletme genel giderleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: faaliyet giderleri]. Tekn...

İşletme gideri nedir ne demek

İşletme gideri nedir İşletme gideri; Tesisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir döşem ya da aygıtın kullanılma gideri...

İşletme iktisadı nedir ne demek

İşletme iktisadı nedir İşletme iktisadı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Mikroiktisadi çözümlemenin işletmeye uygulandığı ...

İşletme iyesi nedir ne demek

İşletme iyesi nedir Teknik terim anlamı: Kütüğe yazdırma ya da başkasından satın alma yoluyla bulgu belgesini elinde bulunduran kişi. İşle : Nakış: İşle ...

İşletme karı nedir ne demek

İşletme karı nedir İşletme karı; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: kâr]. Teknik terim anlamı: Doğal geli...

İşletme özel izin anlaşması nedir ne demek

İşletme özel izin anlaşması nedir Teknik terim anlamı: Bulgunun işletilmesi için yapılan özel izin anlaşması. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen...

İşletme sermayesi nedir ne demek

İşletme sermayesi nedir İşletme sermayesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin para, pazarlanabilir taşınır değe...

İşletme tümdeğeri nedir ne demek

İşletme tümdeğeri nedir İşletme tümdeğeri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapım nesnelerinin yapımevi üretiminin işletmedeki...

İşletme yapıları nedir ne demek

İşletme yapıları nedir İşletme yapıları; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üretim ve yapım çalışmalarını gerçekleştiren makine...

İşletme yemleri nedir ne demek

İşletme yemleri nedir İşletme yemleri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çayır ve meralar, hasıl yemler, kök ve yu...

Gerçek ve temelli işletme iyesi olmak nedir ne demek

Gerçek ve temelli işletme iyesi olmak nedir Teknik terim anlamı: Bir ülkede gerçek işletme iyesi olmak. Gerç : Eğlenme, alay İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım. İşletme iyesi : K...

Kendi yararına tekelci işletme hakkı nedir ne demek

Kendi yararına tekelci işletme hakkı nedir Teknik terim anlamı: Bulgudan, yalnızca iyesinin yararlanıp başkalarının yararlanmamaları hakkı. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğru...

Tecimsel işletme tutusu nedir ne demek

Tecimsel işletme tutusu nedir Tecimsel işletme tutusu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tecim ya da tecimci ve yapımcı kütüğünde yaz...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim