İşsiz nedir İşsiz; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İktisat terim anlamı: Cari ...

 
 
 

İşsizlik nedir ne demek

İşsizlik nedir İşsizlik; Coğrafya, İktisat, Şehir, Maliye, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak...

İşsizlik oranı nedir ne demek

İşsizlik oranı nedir İşsizlik oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşsiz sayısının toplam işgücüne oranı. İşsiz : İşi ...

İşsizlik sigortası nedir ne demek

İşsizlik sigortası nedir İşsizlik sigortası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru...

İşsizlik yardımı nedir ne demek

İşsizlik yardımı nedir İşsizlik yardımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarına sahip...

Çevrimsel işsizlik nedir ne demek

Çevrimsel işsizlik nedir Çevrimsel işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi dalgalanmaların gerileme ve durgunluk ...

Doğal işsizlik önsavı nedir ne demek

Doğal işsizlik önsavı nedir Doğal işsizlik önsavı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Phillips eğrisine M. Friedman tarafından get...

Enflasyon yaratmayan işsizlik oranı nedir ne demek

Enflasyon yaratmayan işsizlik oranı nedir Enflasyon yaratmayan işsizlik oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşsizlik oranı, doğal işsizlik...

Gizli işsizlik nedir ne demek

Gizli işsizlik nedir Gizli işsizlik; İktisat, Maliye, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir işyerinde işçilerden bir ...

Klasik işsizlik nedir ne demek

Klasik işsizlik nedir Klasik işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşgücü istemi ve sunumunun reel ücretlerin bir fon...

Süreğen işsizlik nedir ne demek

Süreğen işsizlik nedir Süreğen işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yapısal işsizliğin önlenemediği ve süreklilik kaz...

Yapısal işsizlik nedir ne demek

Yapısal işsizlik nedir Yapısal işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşgücünün beceriler, meslekler, kesimler ve coğra...

Çervişsiz nedir ne demek

Çervişsiz nedir Çervişsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çerviş : Kasaplık hayvanlardan elde edilen çeşitli yağların eritil...

Dikişsiz nedir ne demek

Dikişsiz nedir Dikişsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Dikişsiz" ile ilgili cümleler Dikiş : Dikilen yer. Giysi üzerinde ...

Dişsiz nedir Dişsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Dişsiz" ile ilgili cümle Fransızca'da Dişsiz ne demek?: anadonte Diş...

Dişsizler nedir ne demek

Dişsizler nedir Dişsizler; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, etenliler (...

Elverişsiz nedir ne demek

Elverişsiz nedir Elverişsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Elverişsiz" ile ilgili cümle örnekleri Elverişsizlik : Elverişsi...

Fişsiz nedir Fişsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola Olma : Olmak işi. İngilizce'd...

Geçişsiz fiil nedir ne demek

Geçişsiz fiil nedir Geçişsiz fiil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: [bkz: Fiil]. Gösterdiği oluş ve kılış yapana yönel...

Geçmişsiz nedir ne demek

Geçmişsiz nedir Geçmişsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatzarf olarak kullanılır. Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Zaman bakımı...

İşsiz güçsüz nedir ne demek

İşsiz güçsüz nedir İşsiz güçsüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İşsiz güçsüz kalmak : Bulunduğu iş yerinden ayrılarak geçimini ...

İşsizliğe karşı güvence nedir ne demek

İşsizliğe karşı güvence nedir İşsizliğe karşı güvence; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: işsizlik sigortası]. Tekn...

İşsizlik güvencesi nedir ne demek

İşsizlik güvencesi nedir İşsizlik güvencesi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: işsizlik sigortası]. Teknik te...

İşsizlik ödeneği nedir ne demek

İşsizlik ödeneği nedir İşsizlik ödeneği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşsizlik sigortası kapsamında bulunanlara (sigorta...

İşsizlik sigortası fonu nedir ne demek

İşsizlik sigortası fonu nedir İşsizlik sigortası fonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Oranları ülkeden ülkeye değişmekle birlikt...

Açık işsizlik nedir ne demek

Açık işsizlik nedir Açık işsizlik; İktisat, Şehir alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Geçerli ücret düzeyinde, çalışma isteği ve...

Doğal işsizlik oranı nedir ne demek

Doğal işsizlik oranı nedir Doğal işsizlik oranı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çalışma yetenek ve isteğinde olan herkesin car...

Dönemsel işsizlik nedir ne demek

Dönemsel işsizlik nedir Dönemsel işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ekonomide belli dönemler itibariyle mevsimlik vey...

Geçici işsizlik nedir ne demek

Geçici işsizlik nedir Geçici işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşgücü piyasasında emek sunanların yer değiştirmel...

Gönüllü işsizlik nedir ne demek

Gönüllü işsizlik nedir Gönüllü işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Cari ücret düzeyinde çalışmak istemeyenlerin oluşt...

Mevsimlik işsizlik nedir ne demek

Mevsimlik işsizlik nedir Mevsimlik işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi etkinliklerin yılın belirli dönemlerind...

Teknolojik işsizlik nedir ne demek

Teknolojik işsizlik nedir Teknolojik işsizlik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Emek yoğun sanayilerde zamanla sermaye yoğunlu...

Benzeyişsizlik nedir ne demek

Benzeyişsizlik nedir Benzeyişsizlik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Benzeyiş : Benzeme işi Benzeşme : Benzeşmek işi, analoji. Keli...

Çirişsiz nedir ne demek

Çirişsiz nedir Çirişsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çiriş : Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılmış olan ve su ile ...

Dikişsiz boru nedir ne demek

Dikişsiz boru nedir Dikişsiz boru; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir bütün olarak yapılan, dikişi olmayan çe...

Dişsiz balinalar nedir ne demek

Dişsiz balinalar nedir Dişsiz balinalar; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, etenl...

Dişsizlik nedir ne demek

Dişsizlik nedir "Dişsizlik" ile ilgili cümleler Veterinerlik alanındaki anlamları: Süt dişlerinin veya kalıcı dişlerin tamamının veya bir kısmının yo...

Elverişsizlik nedir ne demek

Elverişsizlik nedir Elverişsiz : Uygun olmayan, uygun gelmeyen. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu...

Geçişsiz nedir ne demek

Geçişsiz nedir Geçişsiz; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Az...

Geçişsizlik nedir ne demek

Geçişsizlik nedir Geçişsizlik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Avam, halk. Hadde...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim