Macro editing icon bar nedir ne demek

Macro editing icon bar nedir : Uzun. İril. Genel. Büyük. Makro. İri. Editing : Bilişim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Düzenleme. Baskıya sokma. Veriy...

 
 
 

Add new icon nedir ne demek

Add new icon nedir : Ekleme. Sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Çalmak. Toplamını almak. Neticelenmek. Karıştırmak. Aşınma payına bağlı...

As icon nedir : Rağmen. İçin. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyleri. İrken. Mad...

Browse for icon nedir ne demek

Browse for icon nedir : Karıştırmak. Göz gezdirmek. Atlamak. Gözden geçirmek (kitap). Göz atmak. Kitap karıştırmak. Otlanmak. Yaprak yemek. Gözden geçirmek...

Current icon nedir ne demek

Current icon nedir : Şimdiki. Bir iletken özdek içinde özgür eksiciklerin, eksi ve artı üşerlerin elektriksel alan etkisi ile akışları. Akarsu debisi. G...

Dimmed icon nedir ne demek

Dimmed icon nedir : Donuk. Koyulaşmış. Kısık. Kararmış. Soluk. Karartılmış. Daha az temiz hale getirilmiş. Mat. Cilasız. Icon : İkon. İkona. Azizlerin ...

Down arrow icon nedir ne demek

Down arrow icon nedir : Alaşağı etmek. Aşağısında. Beri. Bozuk. Çökmek. Boyunca. Düşürmek. Yıkmak. Aşağısına doğru. Arrow : Yön belirtmekte kullanılan ok i...

Globe icon nedir ne demek

Globe icon nedir : Küre biçimine getirmek. Abajur. Yer yuvarlağı gibi, düzgün olmayan küresel biçim. Dünya. Fanus. Yuvarlak. Lambayı korumaya, ışığını...

Hyphen icon nedir ne demek

Hyphen icon nedir : Kısa çizgi tire. Kısa tire. Tire koymak. Tire. Kısa çizgi. Çizgi. Icon : Put. İkona. Dini resim. İkon. Azizlerin resmi. Bilgisayar,...

Infrared icon nedir ne demek

Infrared icon nedir : Kızılötesi. Elektromıknatıssal dalgaların görünge aralığında kırmızı rengin ötesinde yer alan ve dalga boyu yaklaşık 10-3 -7 .10-7m...

Line spacing icon nedir ne demek

Line spacing icon nedir : Oyun alanını bölen, sınırlayan ve belirleyen boyadan şeritlere verilen ad. Kaplamak. Doldurmak. Dizmek. Çizgi. Kırıştırmak. İki uza...

Paging icon nedir ne demek

Paging icon nedir : Sayfaları numaralama. Çağrı çihazını arama. Sayfalar numaralandırılıyor. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Sayfalama. Say...

Reduce window to icon nedir ne demek

Reduce window to icon nedir : Özetlemek. Kısmak. Zayıflamak. Yerine oturtmak (kırık vb.). Dönüştürmek. Zayıflatmak. (daha basit bir hale) dönüştürmek. Ayırmak. S...

Shrink to an icon nedir ne demek

Shrink to an icon nedir : Bir numunenin uzunluğunun ıslanma veya sıcaklık sonucu kısalması. Ruh doktoru. Çekmesine neden olmak. Büzülme. Sinmek. Suyu çekilme...

Time icon nedir ne demek

Time icon nedir : Zamanlama yapmak. Süre tutmak. Defa. Bilgisayar, hukuk, uzay, jeoloji alanlarında kullanılır. Önel. Saat tutmak. Bir çağkuşağındaki...

Windows icon nedir ne demek

Windows icon nedir : Pencereler. (bilgisayar) grafiksel kullanıcı arayüzü temeline dayanan ve çoklu görevi destekleyen işletim sistemi (microsoft tarafı...

Add printer icons to tray nedir ne demek

Add printer icons to tray nedir : Aşınma payına bağlı yeni bir varlık biriminin, işletme varlığına eklenmesi, ya da varlık içindeki bir birimin yeniden yapım özelliğ...

Arrange icons nedir ne demek

Arrange icons nedir : Düzenlemek (toplantı). Sıraya koymak. Bitirmek. Halletmek. Aranje etmek. Yapıt yaratmak. Düzenli bir şekilde yerleştirmek. Bağlamak...

Current list of icons nedir ne demek

Current list of icons nedir : Güncel. Akıntı. Geçerli. Şimdiki. Şu anki. Yaygın. Tedavüldeki. Elektriğin bir yöne akışı. Birim zamanda, dik bir kesitten geçen öz...

Custom icons nedir ne demek

Custom icons nedir : Alışveriş. Müşteri. Alışkı. Adet. Görenek. Bir toplumda yürürlükte olan ve insanların tutumlarına yön veren görenek, inanç ve alışk...

Microsoft access custom icon handler nedir ne demek

Microsoft access custom icon handler nedir : 1975 yılında bill gates ve paul allen 'in başlattıkları washington (abd) eyaleti merkezli kişisel ve iş bilgisayarları için çok gen...

Very long icon title nedir ne demek

Very long icon title nedir : Gayet. Hatta. Pek. Belirli. Salt. Mutlak. Tam. Tıpkısı. Çok. Bile. Long : Özlemini çekmek. Gözlemek. Hasret kalmak. Özlemek. Hasret...

Application icon nedir ne demek

Application icon nedir : Dilekçe. Kumaşı, deriyi vb. üzerlerine renkli kumaş parçaları ya da başka bezeyici gereçleri yapıştırma, ekleme, dikme yoluyla yama...

Auto space icon nedir ne demek

Auto space icon nedir : Otomobille gezmek. Oto. Araba. Özdevinimli. Araba ile gezmek. Otomatik. Otomobil. Oto-. Kendi. Space : İnsanı, çevreden belli bir ö...

Change icon nedir ne demek

Change icon nedir : Değişiklik. Takas etmek. Bozmak. Tebdil etmek. Değişikliğe gitmek. Değişmek. Üzerini değişmek. Çoğunlukla liradan küçük ufak madeni...

Date icon nedir ne demek

Date icon nedir : İnsanların, üyesi bulundukları toplumu etkileyen eylemlerinden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasında...

Display as icon nedir ne demek

Display as icon nedir : Sergilemek. Büyük puntolarla basmak. Göz önüne sermek. Gösteri. Sergileme. Görüntü. Ekran. Sergi. Göstermek. As : Olduğu gibi. Bir ...

Drive icon nedir ne demek

Drive icon nedir : Dalış. Çalışma. Kullanmak. Vurmak. Gütmek. Dürtü. Araba sürmek. Elektro gitardan alınan ses sinyalinin yükselteçte oluşan kirlenim ...

Highlight an icon nedir ne demek

Highlight an icon nedir : Parlak nokta. Belirtmek (altını çizerek). Önemli olay. Işıkla vurgulamak. İlgi çekici olay. -e dikkati çekmek. Aydınlatmak. Bilgisa...

Individual battery icon nedir ne demek

Individual battery icon nedir : Bir grup canlının yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve çiftleşebilen organi...

Large icon nedir ne demek

Large icon nedir : Büyük (servet). Geniş. Büyük. Bol. İri. Kocaman. Büyücek. Kalabalık (aile). Çok. Koca. Icon : Dini resim. İkon. Simge. İkon simge. ...

Msn shortcut extract icon nedir ne demek

Msn shortcut extract icon nedir : Kestirme. Kısa yol. Kestirme yol. Kısayol. Kısaltmalar. Extract : Ayıklayarak çıkarmak. Özüt. Özünü çıkarmak. Ayırıp çıkarmak (parç...

Paragraph spacing icon nedir ne demek

Paragraph spacing icon nedir : İbare. Bölümce. Fıkra. Madde. Paragraf. Bent. Makale. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Bölüm. Satırbaşı yapma. Spacing : A...

Shortcut icon nedir ne demek

Shortcut icon nedir : Kestirme yol. Kestirme. Kısaltmalar. Kısayol. Kısa yol. Icon : Put. İkon simge. Simge. Azizlerin resmi. Görüntüsel gösterge. Dini h...

Small icon nedir ne demek

Small icon nedir : Minik. Mini. Ufak. Zayıf. Mütevazı. Hafif. Küçük. Sıradan. Basit. Az. Icon : Kutsal kişilerin resmi. Azizlerin resmi. Dini resim. İ...

Up arrow icon nedir ne demek

Up arrow icon nedir : Yön belirtmekte kullanılan ok işareti. Yayla fırlatılan, ucunda sivri bir taş, demir, kemik parça bulunan avlanma ya da savaş aracı...

Workbook paging icon nedir ne demek

Workbook paging icon nedir : Kılavuz. Alıştırma defteri. İşletme talimatları. Alıştırma kitabı. Çalışma kılavuzu. İşçi karnesi. Çalışma kayıt defteri. El kitabı...

Alignment icons nedir ne demek

Alignment icons nedir : Hiza. Sıralama. Aynı hizaya getirme. Sıraya dizme. Uyuşma. Ahlaki ve etik bakış açısı. Hizalama. Sıraya koyma. Hizalanma. Sıra. Ico...

Arranges icons in a grid nedir ne demek

Arranges icons in a grid nedir : Ayarlamak. Planlamak. Kararlaştırmak. Aranje etmek. Sıralamak. Düzeltmek. Sıraya koymak. Düzenlemek. Yoluna koymak. Halletmek. Icon...

Custom desktop icons nedir ne demek

Custom desktop icons nedir : Alışveriş. Gümrüğünü ödemek. Adet. Huy. Müşteri. Müşterisi olma. Görenek. Gelenek. Sahibinin istekleri doğrultusunda özel olarak ür...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim