İcra nedir İcra; bir müzik terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İcra" ile ilgili cümle örnekleri Hukuki terim anlamı: 1) yürütme. 2) yerine getirme. ~ ta'kıybi: bk. cebrî icrâ ta'kıybi. ~ Vekîlleri Hey’eti: Bakanlar Kurulu...

 
 
 

İcra satış değeri nedir ne demek

İcra satış değeri nedir İcra satış değeri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Satıcının icra örgütüne karşı kabullenmek zorunda kaldığı satış değeri. Değeri : Kıymet, paha Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan...

İcra vekili nedir ne demek

İcra vekili nedir Vekil : Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse. Milletvekili. Bakan. Bir görevde, asıl görevlinin yerine bakan kimse. Bakan : Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletv...

İcraatçı nedir ne demek

İcraatçı nedir İcraat : Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar. Çalış : Çalma işi. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Uygulayan, çalışan, yapan kimse...

İcracılık nedir ne demek

İcracılık nedir İş : Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. İcracının yaptığı iş...

İcra etme nedir ne demek

İcra etme nedir İcra etme; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme. hükmünü icra etmek : gerekeni yerine getirmek. icra etmek : yapmak yorumlamak. Etme : Etme...

İcra kuvveti nedir ne demek

İcra kuvveti nedir Kuvvet : Fiziksel güç, takat. Şiddet, zor, cebir. Yetke, erk, nüfuz. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Durgunluğu harekete ve...

İcra satışı nedir ne demek

İcra satışı nedir İcra satışı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İcra gücüyle (örgütünce) yapılan zorunlu satış. İcra : Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme....

İcraat nedir İcraat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. İcraata geçmek : Uygulamaya veya çalışmaya başlamak. İcraatçı : Uygulayan, çalışan, yapan kimse. Çalışma : Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bir yapı elemanının yük altında biçim...

İcracı nedir "İcracı" ile ilgili cümle Gitar terimi olarak anlamı: Bir konserde bir eseri çalan veya söyleyen kimse. İngilizce'de İcracı ne demek? İcracı ingilizcesi nedir?: performer İcracılık : İcracının yaptığı iş. Kimse : Herhangi ...

İcran nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İrin; cerahat. İcra : Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme. Adliyenin bu işle görevli dairesi. Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim