İdare nedir İdare; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İdare" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: İdari sınıf // idare etmek: geçinmek Küçük fener. İdare Geçim. Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı: Aydınlatma aracı. (Gülbayır *...

 
 
 

İdare kandili nedir ne demek

İdare kandili nedir "İdare kandili" ile ilgili cümle İdare : Tutum. İdare kandili veya lambası. Bir kurumun işlerini yürüten kurul. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam. Hoş görme, göz yumma. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ...

İdare mahkemesi nedir ne demek

İdare mahkemesi nedir İdare mahkemesi; bir hukuk terimidir. İdare : Bir kurumun işlerini yürüten kurul. Yetinme. İdare kandili veya lambası. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Hoş görme, göz yumma. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizme...

İdarece nedir İdarece; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "İdarece" ile ilgili cümle İdare : Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam. Hoş gör...

İdarecilik nedir ne demek

İdarecilik nedir İdareci : Yönetici. İdare eden, hoşgörülü. Becerikli, tutumlu. İdare : Hoş görme, göz yumma. Bir kurumun işlerini yürüten kurul. Tutum. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam. ...

İdareimaslahat nedir ne demek

İdareimaslahat nedir İdareimaslahat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İdareimaslahat" ile ilgili cümleler İdareimaslahat etmek : Bir işi günün şartlarına göre yapmak. işi oluruna bırakmak. İdareimaslahat politikası : Bir işi, gerektiği gib...

İdareimaslahatçı nedir ne demek

İdareimaslahatçı nedir "İdareimaslahatçı" ile ilgili cümle İdareimaslahat : Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma. İşi oluruna bırakma. İdare : Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. İdare kandili v...

İdareli nedir İdareli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İdareli" ile ilgili cümleler İdare : Bir kurumun işlerini yürüten kurul. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. Tutum. Yönetme, yöne...

İdaresiz nedir ne demek

İdaresiz nedir İdaresiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İdare : Hoş görme, göz yumma. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. Yetinme. İdare kandili veya lambası. Tutum. Bir kurumun işlerin...

İdare amiri nedir ne demek

İdare amiri nedir "İdare amiri" ile ilgili cümle örnekleri İdare : Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. İdare kandili veya lambası. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Hoş görme, göz yumma. Yetinme. Bir kurum veya kur...

İdare hukuku nedir ne demek

İdare hukuku nedir İdare hukuku; bir hukuk terimidir. İdare hukuku, anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenm...

İdare lambası nedir ne demek

İdare lambası nedir "İdare lambası" ile ilgili cümleler İdare : Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam. Yetinme. Tutum. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. Hoş görme, göz yumma. İdare kandili veya lamba...

İdare meclisi nedir ne demek

İdare meclisi nedir İdare : Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. Hoş görme, göz yumma. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam. Yetinme. İdare kandili veya lambası. Bir ku...

İdareci nedir İdareci (Arapça: ͭ إدارة [idāra] ), Müdür ya da yönetici anlamında kullanılır. [#etimolojik yapısana bakacak olursak müdür ya da yönetici anlamında kullanıldığı gibi bu kelimelerden olarak bir işi döndürme ve bir işi çevir...

İdarehane nedir ne demek

İdarehane nedir İdarehane; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. "İdarehane" ile ilgili cümle İdare : Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. Tutum. Yetinme. Hoş görme, göz yumma. Bir kurum veya kuruluşun yönetil...

İdareimaslahat politikası nedir ne demek

İdareimaslahat politikası nedir İdareimaslahat : Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma. İşi oluruna bırakma. İdare : Hoş görme, göz yumma. İdare kandili veya lambası. Bir kurumun işlerini yürüten kurul. Ülke işlerinin yürütülmesi, ...

İdareimaslahatçılık nedir ne demek

İdareimaslahatçılık nedir İdareimaslahatçılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İdare : Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Hoş görme, göz yumma. Yetinme. Tutum. Bir kurum ya da kuruluşun yönetildiği yer veya makam. İdare kandili...

İdaresini kesmek nedir ne demek

İdaresini kesmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İflahını kesmek. İdare : Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Hoş görme, göz yumma. Yetinme. Tutum. Bir kurum ya da kuruluşun yönetildiği yer veya makam. İdare kandili veya lambası. Ülke işlerinin yür...

İdaresizlik nedir ne demek

İdaresizlik nedir İdare : İdare kandili veya lambası. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam. Hoş görme, göz yumma. Yetinme. Tutum. Bir kurumun işlerini yürüten kurul. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütü...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim