İkil nedir İkil; Bilişim, Dil Bilimi, Fizik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki da...

 
 
 

İkil etki karışımı nedir ne demek

İkil etki karışımı nedir İkil etki karışımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) İki ayrı değişim kaynağı i...

İkil işlev nedir ne demek

İkil işlev nedir İkil işlev; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Tanım kümesindeki her x için f (-x) =f (x) olan f...

İkil olumsuzlama nedir ne demek

İkil olumsuzlama nedir İkil olumsuzlama; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Verilen bir p önermesi için (p')' önermesi....

İkil oranlı kestirici nedir ne demek

İkil oranlı kestirici nedir İkil oranlı kestirici; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: olasılıksal değişkenlerinin oluşturduğu o...

İkil örnekleme nedir ne demek

İkil örnekleme nedir İkil örnekleme; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Birimlerin iki aşamada örneklenmesi. İki ayrı du...

İkil poisson dağılımı nedir ne demek

İkil poisson dağılımı nedir İkil poisson dağılımı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Değiştirgesinin de Pois...

İkil üstel dağılım nedir ne demek

İkil üstel dağılım nedir İkil üstel dağılım; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) a,b,c değişmezleri ve bDağı...

İkilamak nedir ne demek

İkilamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mısırların, sebze fidelerinin diplerini ikinci kez doldurmak, çapalamak. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi i...

İkileci nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir yıl doğurup bir yıl doğurmayan kısrak. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga t...

İkilem nedir İkilem; bir mantık terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: İki çözüm yolu ya da iki yönü bulunan ve aynı sonucun elde edildiği ta...

İkilemek nedir ne demek

İkilemek nedir Yerel Türkçe anlamı: Tarlada topak halinde kalmış toprakları ezmek. Tarlayı iki kez sürmek, aktarmak. Herhangi bir işi iki kez yapmak...

İkilemli nedir ne demek

İkilemli nedir İkilemli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takı...

İkilenik biçim nedir ne demek

İkilenik biçim nedir İkilenik biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: üzerinde bir ikidoğrusal biçim olduğunda, he...

İkilenik içdeğerbiçim nedir ne demek

İkilenik içdeğerbiçim nedir İkilenik içdeğerbiçim; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: f gerçek işlevinin bir [a,b] aralığın...

İkilenme süresi nedir ne demek

İkilenme süresi nedir İkilenme süresi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Jenerasyon aralığı. İkil : İkili öğe; 0 ...

İkileşik nedir ne demek

İkileşik nedir İkileşik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takı...

İkileşme nedir ne demek

İkileşme nedir Benlik ikileşmesi : Öznenin kişiliğini iki veya daha çok bilinç merkezine bölen ve tek kişide çeşitli kişilikler biçiminde beliren bi...

İkiletme nedir ne demek

İkiletme nedir İkile : "defol git, kaybol" anlamlarında kullanılan bir söz. İkiletmek : İkilemesine yol açmak. İkiletmek işi...

İkileyin nedir ne demek

İkileyin nedir Teknik terim anlamı: ikinci olarak, ikinci defa, saniyen. Ondan sonra. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga...

İkil çizgi nedir ne demek

İkil çizgi nedir İkil çizgi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir çizgi özgesinde birbirine yakın çift çizgilerin her biri. ...

İkil eşküme nedir ne demek

İkil eşküme nedir İkil eşküme; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: G öbeğinin bir H altöbeği ve bir öğesi için, Ha...

İkil ikiye ayırma nedir ne demek

İkil ikiye ayırma nedir İkil ikiye ayırma; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir kümenin öğelerinin belirli bir özniteliğe...

İkil konumu nedir ne demek

İkil konumu nedir İkil konumu; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: İkili yazımda, bir sözcükteki damga konumu. İki...

İkil olumsuzlama yasası nedir ne demek

İkil olumsuzlama yasası nedir İkil olumsuzlama yasası; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: (p')' yerine eşdeğeri olarak p önerm...

İkil önerme kalıbı nedir ne demek

İkil önerme kalıbı nedir İkil önerme kalıbı; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir önerme kalıbının ikillisi, asal ikillisine eşd...

İkil pareto eğrisi nedir ne demek

İkil pareto eğrisi nedir İkil pareto eğrisi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Kuramsal istatistik) Düşey eksenin, iki Par...

İkil tersüstel çizecek nedir ne demek

İkil tersüstel çizecek nedir İkil tersüstel çizecek; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Yatay ve dikey eksenlerin tersüstle ölçek...

Değillemeli ikil önerme kalıpları nedir ne demek

Değillemeli ikil önerme kalıpları nedir Değillemeli ikil önerme kalıpları; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir önerme kalıbımın değillemeli ik...

İkilcik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşkil. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takımının öğesi. En küçük veri öğesi....

İkilek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mısırın ikinci kez otunun ayıklanması. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takım...

İkileme nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Herhangi bir işin iki kez yapılması, örn. bir verinin iki kez toplanması. Bir veri ya da başka bir n...

İkilemeli tamlama nedir ne demek

İkilemeli tamlama nedir Teknik terim anlamı: İkilemeli sözlerden kurulu tamlama türü: güzeller güzeli, tatlılar tatlısı, arslanların arslanı, anaların anası ...

İkilemsiz nedir ne demek

İkilemsiz nedir İkilemsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga tak...

İkilenik denklem nedir ne demek

İkilenik denklem nedir İkilenik denklem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Kertesi iki olan çok terimli. İkil : İkili...

İkilenme nedir ne demek

İkilenme nedir Bilimsel terim anlamı: Fransız düzyazısında, tek ses gibi söylenen iki ünlünün koşukta, kuralına uygun olarak ayrı ayrı söylenmesi ve...

İkilenmek nedir ne demek

İkilenmek nedir İkile : "defol git, kaybol" anlamlarında kullanılan bir söz. İkileme : İkilemek işi. Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarla...

İkileşim nedir ne demek

İkileşim nedir İkileşim; biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İkil : İkili öğe; 0 ya d...

İkileşmek nedir ne demek

İkileşmek nedir "İkileşmek" ile ilgili cümle İkile : "defol git, kaybol" anlamlarında kullanılan bir söz. Çıkmak : Harcamak zorunda kalmak. İçeriden ...

İkiletmek nedir ne demek

İkiletmek nedir İkile : "defol git, kaybol" anlamlarında kullanılan bir söz. İkileme : İkilemek işi. Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarla...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim