İkili nedir İkili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İkili" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Elma, armut, ceviz ve benzeri şeylerin bir kilosunun, buğday, pirinç ve benzeri şeylerin iki kilosuyla değişti...

 
 
 

İkili antlaşma nedir ne demek

İkili antlaşma nedir İkili antlaşma; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İki ülke arasında yapılan anlaşma, a. bk. çok yanlı anlaşma. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takımının öğesi. E...

İkili averaj nedir ne demek

İkili averaj nedir İkili averaj; bir spor terimidir. İkili : İki çalgı veya iki ses için düzenlenmiş müzik parçası, düet. İki parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden iki tane bulunan. İki taraf arasında yapılmış. İkili bahis. İki kişid...

İkili bahis nedir ne demek

İkili bahis nedir İkili : İki parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden iki tane bulunan. İki çalgı veya iki ses için düzenlenmiş müzik parçası, düet. İskambil, domino vb. oyunlarda iki işareti bulunan (kâğıt veya pul). İki kişiden oluş...

İkili bileşik nedir ne demek

İkili bileşik nedir İkili bileşik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Yalnızca iki öğeden oluşan bileşik. Kimya'da terim anlamı: Sadece iki tür element, bir element bir grup (hidroksil, metil vs. gibi) veya okzali...

İkili bolü nedir ne demek

İkili bolü nedir İkili bolü; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir cinsi simgeleyen kavramın, o cinsi bütünüyle kapsayacak biçimde ikiye bölünmesi. (Örneğin "hayvan" sözcüğünün omurgalı ve omurgasız diye ...

İkili çağrışım öğrenmesi nedir ne demek

İkili çağrışım öğrenmesi nedir İkili çağrışım öğrenmesi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Deneğin, belirli sayıda yinelemelerle sözcük ikililerini öğrendikten sonra, dizinin sözcüklerinden birini karışık bir düzen için...

İkili çekesi nedir ne demek

İkili çekesi nedir İkili çekesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: İkili sayı dizgesine göre yazılmış bir sayıda tüm parçayı oranlı parçadan ayırmak için kullanılan çeke (virgül). Çeke : Ufak, küçük. Sık...

İkili çengel vuruş nedir ne demek

İkili çengel vuruş nedir İkili çengel vuruş; Boks alanında kullanılan bir kelimedir. Boks terimi anlamı: Birbiri ardından iki kez vurulan çengel vuruş. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takımının öğesi. En küçük veri ...

İkili adlandırma nedir ne demek

İkili adlandırma nedir Teknik terim anlamı: İlk kez Linnaeus tarafından teklif edilen bir türün iki adla adlandırılması ilkesi, binomial nomenklatür. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takımının öğesi. En küçük veri ö...

İkili alaşım nedir ne demek

İkili alaşım nedir İkili alaşım; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Yalnız iki elementten oluşan alaşım. Alaş : Siyahla beyaz karışık renk, siyahlı beyazlı. Sıcak su. Pis su. Büyük ve siyahlı beyazlı b...

İkili arama nedir ne demek

İkili arama nedir İkili arama; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Her adımında, incelenecek düzenlenmiş öğeler kümesinin iki eşit kesime bölündüğü iki kesime bölmeli arama. Aram : Fırsat, uygun zaman: A...

İkili bağıntı nedir ne demek

İkili bağıntı nedir İkili bağıntı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: İki kümenin dik çarpımının bir altkümesi. A, B kümeler olmak üzere A x B çarpım kümesinin bir R alt kümesi. Bağı : Büyü. Hayvanların a...

İkili bildirmelik nedir ne demek

İkili bildirmelik nedir İkili bildirmelik; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Antlaşmalı ve antlaşmasız ülkelerden gelen mallara uygulanacak vergileri, ayrı ayrı belirten özerk gümrük bildirmeliği. Bildir : Geçen yıl ...

İkili birinci bileşen değillemesi nedir ne demek

İkili birinci bileşen değillemesi nedir İkili birinci bileşen değillemesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Temel doğruluk çizelgesinin belirlediği ikili doğrusal eklem. bileşen değillemesi. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki dam...

İkili boya nedir ne demek

İkili boya nedir İkili boya; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ağacı kimyasal yöntemle renklendirmede başvurulan iki evreli boyama yöntemi. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takımını...

İkili çatı nedir ne demek

İkili çatı nedir İkili çatı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: İki görevde de kullanılabilen çatı: Alınmak, avlanmak, tavlanmak, yakalanmak, toplanmak, sanılmak, yazılmak, atılmak, kapılmak, tutulmak, sıkılmak sözcükler...

İkili çekim nedir ne demek

İkili çekim nedir İkili çekim; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İki kişiyi göğüs çekiminde gösteren görüntü. İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan oluşan bir damga takımının öğesi....

İkili çifteker nedir ne demek

İkili çifteker nedir Teknik terim anlamı: Spor ve gezi için kullanılan iki kişilik çifteker türü. Çifteker : İnsan gücü ile yürütülen tek yollu, tek kişilik, iki tekerli taşıt ya da yarış aracı İkil : İkili öğe; 0 ya da 1 gibi iki damgadan olu...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim