İktisat nedir İktisat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı, tüketimi ve bölü...

 
 
 

İktisat politikası amaçları nedir ne demek

İktisat politikası amaçları nedir İktisat politikası amaçları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi başarımı artırmaya yönelik önc...

Afrika iktisat komisyonu nedir ne demek

Afrika iktisat komisyonu nedir Afrika iktisat komisyonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Afrika'nın bölgesel iktisadi sorunlarıyla...

Kurala göre iktisat politikası nedir ne demek

Kurala göre iktisat politikası nedir Kurala göre iktisat politikası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi hedeflere ulaşmak amacıyla ...

Reagan iktisat politikası nedir ne demek

Reagan iktisat politikası nedir Reagan iktisat politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Amerika Birleşik Devletlerinde, 1981 yıl...

Anayasal iktisat nedir ne demek

Anayasal iktisat nedir Anayasal iktisat; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bireylerin ekonomik hak ve özgürlüklerinin koruna...

Endüstrilerarası iktisat nedir ne demek

Endüstrilerarası iktisat nedir Endüstrilerarası iktisat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Girdi-çıktı çözümleme tekniği yardımıyla b...

Klasik iktisat nedir ne demek

Klasik iktisat nedir Klasik iktisat; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devletin ekonomiye hiçbir biçimde müdahale etmediği...

Matematiksel iktisat nedir ne demek

Matematiksel iktisat nedir Matematiksel iktisat; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi sorunların tanımlanması ve çözümlenm...

Normatif iktisat nedir ne demek

Normatif iktisat nedir Normatif iktisat; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ekonomide belirlenen hedeflere, değer yargılarını...

Pozitif iktisat nedir ne demek

Pozitif iktisat nedir Pozitif iktisat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi kuramların dayandığı varsayımların gerçekç...

Uluslararası iktisat nedir ne demek

Uluslararası iktisat nedir Uluslararası iktisat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ülkeler arasındaki iktisadi ilişkilerin tüm yö...

İktisatçılık nedir ne demek

İktisatçılık nedir İktisatçı : Ekonomi alanında uzman olan kimse, ekonomist. İktisat : Tutum. Ekonomi. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle eda...

İktisatlılık nedir ne demek

İktisatlılık nedir İktisatlılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İkti : Annesi öldüğü için başka koyun emmeye alıştırılan kuzu ya...

İktisatsızlık nedir ne demek

İktisatsızlık nedir İktisat : Ekonomi. Tutum. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, me...

Mikroiktisat nedir ne demek

Mikroiktisat nedir Mikroiktisat; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin davranışlarından hareketl...

İktisat kuramı nedir ne demek

İktisat kuramı nedir İktisat kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Karmaşık iktisadi olaylar arasındaki ilişki ve etkil...

İktisat politikası nedir ne demek

İktisat politikası nedir İktisat politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Devletin iktisat politikası araçlarını kullanar...

İktisat politikası araçları nedir ne demek

İktisat politikası araçları nedir İktisat politikası araçları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belirlenen iktisadi ve/veya sosyal hed...

Duruma göre iktisat politikası nedir ne demek

Duruma göre iktisat politikası nedir Duruma göre iktisat politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ekonomide istikrarı sağlamak amacıy...

Neoklasik iktisat okulu nedir ne demek

Neoklasik iktisat okulu nedir Neoklasik iktisat okulu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Alfred Marshall’la başlayan ve karşılaştırm...

Yüzeysel iktisat yaklaşımı nedir ne demek

Yüzeysel iktisat yaklaşımı nedir Yüzeysel iktisat yaklaşımı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Marksist iktisada göre iktisadi olayları...

Davranışsal iktisat nedir ne demek

Davranışsal iktisat nedir Davranışsal iktisat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar alma süreçlerinde bireylerin bec...

Keynesyen iktisat nedir ne demek

Keynesyen iktisat nedir Keynesyen iktisat; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi liberalizmin aksine devletin ve özel ke...

Kurumcu iktisat nedir ne demek

Kurumcu iktisat nedir Kurumcu iktisat; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim, tüketim ve bölüşüm gibi konuları iktisadi ...

Milli iktisat nedir ne demek

Milli iktisat nedir Milli : Mil içeren. İktisat : Ekonomi. Tutum. Ulusal : Millî. Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme bi...

Politik iktisat nedir ne demek

Politik iktisat nedir Politik iktisat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Toplumsal üretim ilişkilerinin gelişmesine bağlı ol...

Sunum yanlı iktisat nedir ne demek

Sunum yanlı iktisat nedir Sunum yanlı iktisat; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hükümetin, maliyetleri düşüren düzenlemeler ve...

İktisatçı nedir ne demek

İktisatçı nedir "İktisatçı" ile ilgili cümle İktisat alanındaki kelime anlamı: İktisat bilimi uzmanı. İngilizce'de İktisatçı ne demek? İktisatçı ingi...

İktisatlı nedir ne demek

İktisatlı nedir İktisatlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İktisat : Tutum. Ekonomi. Harcama : Bir şey almak için elden çıkar...

İktisatsız nedir ne demek

İktisatsız nedir İktisatsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İkti : Annesi öldüğü için başka koyun emmeye alıştırılan kuzu ya ...

Makroiktisat nedir ne demek

Makroiktisat nedir Makroiktisat; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Büyüme oranı, fiyatlar genel düzeyi, işlendirme, dış ...

Nöroiktisat nedir ne demek

Nöroiktisat nedir Nöroiktisat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Nöroloji, iktisat, psikolojiden etkilenerek iktisadi ka...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim