İlgi nedir "İlgi" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Çengelliiğne. Paçaya dikilen bağ. Bağlantı İri dikiş, teyel. Yorgan ipliği. Tuzakla kuş tutulan yer. Büyük iğne. Kaba dikiş. Düğme. Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Eğiti...

 
 
 

İlgi çekicilik nedir ne demek

İlgi çekicilik nedir Çekicilik : Çekme gücü. Çekici olma durumu, alım, albeni, alımlılık, cazibe, hava, gelgel. Çekici : Kaza veya arıza yapan, yanlış yere park eden aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıt. Alımlı. Durum : Bireyin ...

İlgi doğurma nedir ne demek

İlgi doğurma nedir İlgi doğurma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir soruşturu ya da görüşmede ilgi çekici başlangıç sorularıyla yaratılan ve yanıtlayıcının araştırma amaçlarını benimseme, soruları yanıt...

İlgi eki nedir ne demek

İlgi eki nedir İlgi eki; bir dil bilgisi terimidir. "İlgi eki" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram ad veya ad görevli sözcüğe -ki ekinin bağlanmasıyle sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına ...

İlgi grubu nedir ne demek

İlgi grubu nedir Teknik terim anlamı: İlgi eki almış bir ad ya da ad soylu kelimenin ek almamış başka bir adla oluşturduğu grup: Devecilerin Ahmet, bizim oğlan, sizin çocuklar, onların evi vb. İlgi : İki şey arasında bulunan herhangi bir b...

İlgi merkezi nedir ne demek

İlgi merkezi nedir İlgi merkezi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilere çekici gelen ve eğitim programını uygularken okulun yararlanabileceği çevresel ya da yaratıcı nitelikte yaşantıların kaynağı. Ö...

İlgi öğretisi nedir ne demek

İlgi öğretisi nedir İlgi öğretisi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Rousseau ve Pestalozzi'nin düşüncelerine dayanarak Herbart'ın geliştirdiği, sonradan Dewey'nin de savunduğu ve gerek ders konularının seçim...

İlgi sayımı çizelgesi nedir ne demek

İlgi sayımı çizelgesi nedir İlgi sayımı çizelgesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ilgilerini öğrenmek için yapılan araştırmalarda kullanılan denetleme çizelgesi. Çocukların i...

İlgi tığı nedir ne demek

İlgi tığı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kundura dikmek için kullanılan tığ. İlgi : İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona ön...

İlgi alanı nedir ne demek

İlgi alanı nedir "İlgi alanı" ile ilgili cümleler Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, ko...

İlgi çekici nedir ne demek

İlgi çekici nedir İlgi çekici; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çekici : Alımlı. Kaza veya arıza yapan, yanlış yere park eden aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıt. İlgi çekicilik : İlgi çekici olma duru...

İlgi çekme uğraşısı nedir ne demek

İlgi çekme uğraşısı nedir İlgi çekme uğraşısı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Beğenilmediği ya da savsaklandığı duygusuna kapılan kişinin, çevresindekilerin ilgisini kendi üzerine çekmek için gösterdiği davranış...

İlgi durumu nedir ne demek

İlgi durumu nedir Teknik terim anlamı: Tamlamalarda bir adın bir başka adla ilgili olma durumu. Bu durum +In, / +nIn, +Un / +nUn ekleriyle karşılanır: ağac+ın yaprağı, kitab+ın kapağı, okul+un bahçesi, güzelliğ+in sırrı ve benzerleri Tamlam...

İlgi fişi nedir ne demek

İlgi fişi nedir İlgi fişi; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir konunun birden çok başlıklar altında bulunması durumunda hazırlanan ve genellikle "ayrıca bakınız" göndermesini taşıyan fiş. İlgi : İki şey a...

İlgi kümesi nedir ne demek

İlgi kümesi nedir İlgi kümesi; Eğitim, Psikoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Yaş ve cins ayırımı olmaksızın bir şeye karşı duyulan ortak ilginin bir araya getirdiği öğrenci kümesi. Psikoloji'deki anlamı:...

İlgi odağı nedir ne demek

İlgi odağı nedir İlgi odağı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir gözlem sürecinde gözlemcinin ilgilendiği odak sorun ya da yanıtlayıcıların ilgisinin çekildiği ana konu. ilgi odağı olmak : çevrenin yoğ...

İlgi ölçeği nedir ne demek

İlgi ölçeği nedir İlgi ölçeği; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bireyin öncelik verdiği ya da ilgi duyduğu nesne ve etkinlikleri saptamak için geliştirilmiş bir tür sorular dizisi. İlgi : İki şey arasında...

İlgi testleri nedir ne demek

İlgi testleri nedir İlgi testleri; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kimsenin sevdiği ve sevmediği şeyleri anlamak için uygulanan ve çoğunlukla kişisel, akademik ve mesleksel eğilimleri saptamaya yarayan...

İlgi zamiri nedir ne demek

İlgi zamiri nedir İlgi zamiri; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kendinden önce geçen ismin yerini tutarak başında bulunduğu tümceyi o ismi sıfat haline getiren "ki" zamiri. Bir adam ki sözünde durmaz, onda...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim