İlişki nedir "İlişki" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Et sucuğu. Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Hukuki terim anlamı: münâsebet, bor...

 
 
 

İlişki katsayısı nedir ne demek

İlişki katsayısı nedir İlişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: İki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsü. -1 v...

İlişki oranı nedir ne demek

İlişki oranı nedir İlişki oranı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: İki değişkenli sıklık çizelgesinde, her bir y değe...

Çarpım beklemi ilişki katsayısı nedir ne demek

Çarpım beklemi ilişki katsayısı nedir Çarpım beklemi ilişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: ilişki katsayısı]. Çarp : ...

Çoklu tikel ilişki katsayısı nedir ne demek

Çoklu tikel ilişki katsayısı nedir Çoklu tikel ilişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bağımsız değişkenlerden bazıları d...

Dört düzeyli ilişki katsayısı nedir ne demek

Dört düzeyli ilişki katsayısı nedir Dört düzeyli ilişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Olağan dağılımlı iki değişkene il...

Pearson ilişki katsayısı nedir ne demek

Pearson ilişki katsayısı nedir Pearson ilişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: ilişki katsayısı]. İlişki katsayı...

Toplumsal ilişki ölçümü nedir ne demek

Toplumsal ilişki ölçümü nedir Toplumsal ilişki ölçümü; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kümenin üyeleri arasında var olan k...

Yakınlararası cinsel ilişki yasağı nedir ne demek

Yakınlararası cinsel ilişki yasağı nedir Teknik terim anlamı: Dar anlamda bacı kardeş, geniş anlamda kandaş ya da hısım akraba arasındaki cinsel ilişki ve evlenme yasağı. Cin...

Aldatıcı ilişki nedir ne demek

Aldatıcı ilişki nedir Aldatıcı ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Aralarında anlamlı ilişki olmayan iki değişken i...

Asal ilişki nedir ne demek

Asal ilişki nedir Asal ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Çok değişkenli istatistik) Asal değişkenler arasınd...

Bağıl ilişki nedir ne demek

Bağıl ilişki nedir Bağıl ilişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir değişken (X)'in alabileceği her değere bir b...

Bire bir ilişki nedir ne demek

Bire bir ilişki nedir Bire bir ilişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ölçülen nesnelerin nitelikleriy le, ölçmede ku...

Bölümiçi ilişki nedir ne demek

Bölümiçi ilişki nedir Bölümiçi ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Değişke çözümlemesinde, öbeklerin öğeleri arası...

Cinsel ilişki nedir ne demek

Cinsel ilişki nedir Cinsel ilişki; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Cinsi münasebet, penisin vajinaya girmesi ...

Doğrusal olmayan ilişki nedir ne demek

Doğrusal olmayan ilişki nedir Doğrusal olmayan ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanımın doğrus...

Eğrisel ilişki nedir ne demek

Eğrisel ilişki nedir Eğrisel ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım eğrisel olduğund...

Eşcinsel ilişki nedir ne demek

Eşcinsel ilişki nedir Teknik terim anlamı: İlkellerdeki "erkekler birliği ve gizli dernek" üyeleriyle şamanlar arasında rastlanılan, salt cinsel sapma açıs...

İki dizili ilişki nedir ne demek

İki dizili ilişki nedir İki dizili ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) ölçülebilir bir değişke...

İkiyönlü ilişki nedir ne demek

İkiyönlü ilişki nedir İkiyönlü ilişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir görüşme sırasında görüşenle görüşülen ara...

İlişki çizelgesi nedir ne demek

İlişki çizelgesi nedir İlişki çizelgesi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: İki-değişkenli dağılımın sıklık çizelgesi. Olu...

İlişki dizeyi nedir ne demek

İlişki dizeyi nedir İlişki dizeyi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: değişkenler kümesi için değişkenleri arasındaki i...

İlişki kurucu araştırma nedir ne demek

İlişki kurucu araştırma nedir İlişki kurucu araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olaylar arasında eğilim durumundaki d...

İlişki simgesi nedir ne demek

İlişki simgesi nedir İlişki simgesi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dansçının çevreyle olan çeşitli ilişkilerini belirte...

Çoklu ilişki katsayısı nedir ne demek

Çoklu ilişki katsayısı nedir Çoklu ilişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Birden çok bağımsız değişken olduğunda, ...

Dizisel ilişki çizgesi nedir ne demek

Dizisel ilişki çizgesi nedir Dizisel ilişki çizgesi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Yatay eksenin k'yıncı s...

Özgür cinsel ilişki kuramı nedir ne demek

Özgür cinsel ilişki kuramı nedir Teknik terim anlamı: J. J. Bachofen (1815-1887) tarafından ortaya atılan ve artık geçerli sayılmayan, "başlangıçta insanlığın bir kur...

Toplumsal ilişki çizgesi nedir ne demek

Toplumsal ilişki çizgesi nedir Toplumsal ilişki çizgesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kümenin üyeleri arasında saptanan ...

Toplumsal ilişki ölçümü tekniği nedir ne demek

Toplumsal ilişki ölçümü tekniği nedir Toplumsal ilişki ölçümü tekniği; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kümenin ya da bir topluluğu...

Yüz yüze ilişki kümesi nedir ne demek

Yüz yüze ilişki kümesi nedir Yüz yüze ilişki kümesi; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Üyeleri arasındaki etkileşmenin yü...

Anlamsız ilişki nedir ne demek

Anlamsız ilişki nedir Anlamsız ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: aldatıcı ilişki]. Anlam : Bir kelimeden, ...

Ayrık ilişki nedir ne demek

Ayrık ilişki nedir Ayrık ilişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: OIasılık kuramında bileşik olayı oluşturan, "ya ...

Bağlaşık ilişki nedir ne demek

Bağlaşık ilişki nedir Bağlaşık ilişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında bileşik bir olayı oluşturan...

Birincil ilişki nedir ne demek

Birincil ilişki nedir Birincil ilişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Küçük topluluk ya da kümelerde bireyler arası...

Bölümler arası ilişki nedir ne demek

Bölümler arası ilişki nedir Bölümler arası ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Değişke çözümlemesinde, iki ayrı bölüm ya...

Dizisel ilişki nedir ne demek

Dizisel ilişki nedir Dizisel ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir zaman ya da uzay dizisinin öğeleri arasındaki...

Dönüşsel ilişki nedir ne demek

Dönüşsel ilişki nedir Dönüşsel ilişki; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halk kültürüyle egemen kat kültürü aras...

Eksi ilişki nedir ne demek

Eksi ilişki nedir Eksi ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: ters ilişki]. Eksi : Çıkarma işleminde - işare...

Gecikmeli ilişki nedir ne demek

Gecikmeli ilişki nedir Gecikmeli ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Birinin ötekine göre gecikmel...

İkincil ilişki nedir ne demek

İkincil ilişki nedir İkincil ilişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bireyler arasında örgütler, yığın iletişim araç...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim