İlişki nedir "İlişki" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Et sucuğu. Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Hukuki terim anlamı: münâsebet, borç .~ si: borç münâsebeti. Sosyoloji'deki anlamı: Olaylar ve nesneler arasında var olan ka...

 
 
 

İlişki katsayısı nedir ne demek

İlişki katsayısı nedir İlişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: İki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsü. -1 ve 1 arasında değer alan ilişki katsayısı, değişkenler arasında aynı ya da ters yönde ya n...

İlişki oranı nedir ne demek

İlişki oranı nedir İlişki oranı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: İki değişkenli sıklık çizelgesinde, her bir y değerine karşılık gelen x değerlerinin oluşturduğu dizinin ortalaması biçiminde verilen oran....

İlişkilendirebilme nedir ne demek

İlişkilendirebilme nedir İlişkilendirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas İlişkilendirebilmek : İlişkilendirme imkânı veya olasılığı bulunm...

İlişkilendirme nedir ne demek

İlişkilendirme nedir İlişkilendirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas İlişkilendirmek : İlişkili duruma getirmek. İngilizce'de İlişki simge...

İlişkiler kuramı nedir ne demek

İlişkiler kuramı nedir İlişkiler kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Kişilik gelişimi ve ruh hastalıklarının, kalıtım ya da kişi dışı nedenlerle değil, öncelikle kişiler arası ilişkiler ve toplumsal düzen...

İlişkili cevap nedir ne demek

İlişkili cevap nedir İlişkili cevap; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birbiriyle ilişkili başka bir özellik için seleksiyon uygulaması sonucu bir özelliğin değişmesi. Cevap : Bir soruya, bir isteğe, b...

İlişkililik nedir ne demek

İlişkililik nedir İlişkililik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki olay ya da değişken arasında birindeki değişmelerden ötekinin sorumlu tutulabileceği bir bağın bulunması durumu, bk. bağlaşı. İlişki :...

İlişkin nedir ne demek

İlişkin nedir İlişkin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İlişkin" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Et sucuğu. Hukuki terim anlamı: müteallik. ~ olmak: taallûk etmek. İngilizce'de İlişkin ne demek? İlişkin ing...

İlişki çizelgesi nedir ne demek

İlişki çizelgesi nedir İlişki çizelgesi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: İki-değişkenli dağılımın sıklık çizelgesi. Olumsallık çizelgesinden ayrımı, her iki nicel değişkenin de bölümlendirildiği durumlardaki ...

İlişki dizeyi nedir ne demek

İlişki dizeyi nedir İlişki dizeyi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: değişkenler kümesi için değişkenleri arasındaki ilişki katsayılarının oluşturduğu dizey. olduğundan bakışımlı bir dizeydir. Dizey : Hesap ...

İlişki kurucu araştırma nedir ne demek

İlişki kurucu araştırma nedir İlişki kurucu araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olaylar arasında eğilim durumundaki düzenliliklerden yola çıkarak bir varsayım kurmak üzere yapılan arayıcı inceleme, bk. duru...

İlişki simgesi nedir ne demek

İlişki simgesi nedir İlişki simgesi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dansçının çevreyle olan çeşitli ilişkilerini belirten simge. İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, tema...

İlişkilendirebilmek nedir ne demek

İlişkilendirebilmek nedir İlişkilendirebilme : İlişkilendirebilmek işi İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas. İlişkilendirme : İlişkilendirmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herh...

İlişkilendirmek nedir ne demek

İlişkilendirmek nedir İngilizce'de İlişkilendirmek ne demek? İlişkilendirmek ingilizcesi nedir?: associate İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas. İlişkili : İlişkisi olan. Durum : Duruş biçimi, konum,...

İlişkili nedir ne demek

İlişkili nedir İlişkili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İlişki : Bağlantı, temas. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. İngilizce'de İlişkili ne demek? : adj. related, connected, interrelated,...

İlişkili özellik nedir ne demek

İlişkili özellik nedir İlişkili özellik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aynı gen çifti tarafından etkilenen iki özellik. İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, tem...

İlişkililik doğrultusu nedir ne demek

İlişkililik doğrultusu nedir İlişkililik doğrultusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Birlikte değişme gösteren iki değişken arasında bulunan bağıntının -artı ya da eksi belirteciyle -gösterilen yönü. bk. doğru ba...

İlişkinlik nedir ne demek

İlişkinlik nedir Bilimsel terim anlamı: (Thorndike) Birey ya da bir nesnenin daha geniş bir birimle ilişkili olan yanı. Bireylerin bir topluluk, toplum kesimi ya da toplumsal kümeye bağlılık duygusu ya da bilinci. İngilizce'de İlişkinlik n...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim