İlke nedir "İlke" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Her türlü tartışmanın dışında sayılan kural. Bireysel karar ve eylemlerin, tutarlı ve eleştirel biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayan ana kural. Başlangıç, har...

 
 
 

İlkehan nedir İlkehan; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. İlkehan isminin anlamı, İlkehan ne demek: Kendine göre ilkeleri olan hükümdar. İlkehan ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. İlke : Temel düşünce, temel inanç, umde, p...

İlkel benlik nedir ne demek

İlkel benlik nedir İlkel benlik; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Freudçulara göre ) Ruhun en derin, gerçekler dünyası ile değil bedenle haz ilkesine dayalı ilişkisi bulunan parçası. (Buna göre hemen doyu...

İlkel birikim nedir ne demek

İlkel birikim nedir İlkel birikim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretim araçlarının emekten ve üreticiden ayrılmasıyla sermayenin tarihsel doğuşunu hazırlayan, emeği ücretli emeğe dönüştürerek sermayeye bağ...

İlkel böcekler nedir ne demek

İlkel böcekler nedir Teknik terim anlamı: Ağız parçaları iyice körelmiş, kanatsız böcekler takımı. Böce : Böcü. Börülce. Bit. [bkz: böcü]. Sırtlan. [bkz: böcük]. [bkz: böbö]. Kurt. Böcek, akrep, çıyan, örümcek v.s. Fasulye. Bu gece. Böcek Böce...

İlkel çıkarım kuralı nedir ne demek

İlkel çıkarım kuralı nedir İlkel çıkarım kuralı; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dizimbilim ilksavı olan çıkarım kuralı. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar....

İlkel düşünüş nedir ne demek

İlkel düşünüş nedir Teknik terim anlamı: Genellikle eleştiriden yoksun olma; çocuk düşüncesine benzeme; bir sorunun ayrıntıları üzerinde gereği kadar durmama; somutlaştırma ve kişileştirme eğilimi gösterme; neden ve sonuç bağlantısını çoğunlu...

İlkel eklem bacaklılar nedir ne demek

İlkel eklem bacaklılar nedir İlkel eklem bacaklılar; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, eklem bacaklılar (Arthropoda) dalından, vücut bölütleri dı...

İlkel ekonomi nedir ne demek

İlkel ekonomi nedir İlkel ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık gibi üretim etkinliklerinin geçerli olduğu iktisadi ortam. Teknik terim anlamı: Tekniğin çok az gelişmiş o...

İlkeci nedir İlke : Temel bilgi. Davranış kuralı. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip. Öge, unsur. İlkecilik : İlkeci olma durumu. İlkel : Sanatta yalın bir nitel...

İlkecilik nedir ne demek

İlkecilik nedir "İlkecilik" ile ilgili cümle örnekleri İlkeci : İlkelerine bağlı kimse. İlke : Davranış kuralı. Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Temel bilgi. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip. Öge...

İlkel nedir İlkel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İlkel" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Zaman bakımından en eski olan, ilk olan. 2-Gelişmesinin başında bulunan; daha gelişmemiş olan. (Estetikte) Y...

İlkel benlik erkliliği nedir ne demek

İlkel benlik erkliliği nedir İlkel benlik erkliliği; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Freud) Gücü gerçeklerle sınırlanmamış olan ilkel benliğin her zaman düşlemeyle doygunluk sağlayarak isteklerini giderebilmesi. İ...

İlkel birim nedir ne demek

İlkel birim nedir İlkel birim; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Araştırılan evren özelliğine ilişkin bilgi veren en küçük birim, örneğin yaş dağılımının incelenmesinde, kişi; aile genişliği araştırmasında...

İlkel cinsiyet kordonları nedir ne demek

İlkel cinsiyet kordonları nedir İlkel cinsiyet kordonları; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Krista genitalis içerisinde hücrelerin çoğalarak yapmış oldukları gonodal kordonlar. Cinsi : Cinsel Cins : ...

İlkel din nedir ne demek

İlkel din nedir İlkel din; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlkel toplumlarda saptanan, yapıları sözlü gelenekle edinilmiş oluşumlara dayanan din türlerinden her biri. bk. din. karşılığı halk din...

İlkel eğitim nedir ne demek

İlkel eğitim nedir İlkel eğitim; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: İlkel toplumlarda yaşayan kimselerin, örgün olmaktan çok yaygın eğitim etkinlikleri yardımıyla gerekli bilgi ve beceriler edinmelerine olan...

İlkel eklembacaklılar nedir ne demek

İlkel eklembacaklılar nedir İlkel eklembacaklılar; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Malacopoda), Çokgözeli hayvanlardan birinciI-ağızlılar (Protostomia) filumunun eklembacaklılar (Arthropoda) dalına giren bir alt-dal....

İlkel göze nedir ne demek

İlkel göze nedir İlkel göze; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kristal bileşimindeki bütün atom türlerinin, olanaklı bütün yerlerini aldıkları ve içinde bütün bakışım özelliklerinin bulunduğu en küçük ağ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim