İlkel nedir İlkel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İlkel" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Zaman bakımından en...

 
 
 

İlkel birikim nedir ne demek

İlkel birikim nedir İlkel birikim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretim araçlarının emekten ve üreticiden ayrılmasıyl...

İlkel böcekler nedir ne demek

İlkel böcekler nedir Teknik terim anlamı: Ağız parçaları iyice körelmiş, kanatsız böcekler takımı. Böce : Böcü. Börülce. Bit. [bkz: böcü]. Sırtlan. [bkz: ...

İlkel çıkarım kuralı nedir ne demek

İlkel çıkarım kuralı nedir İlkel çıkarım kuralı; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dizimbilim ilksavı olan çıkarım kuralı. Çıka : ...

İlkel düşünüş nedir ne demek

İlkel düşünüş nedir Teknik terim anlamı: Genellikle eleştiriden yoksun olma; çocuk düşüncesine benzeme; bir sorunun ayrıntıları üzerinde gereği kadar dur...

İlkel eklem bacaklılar nedir ne demek

İlkel eklem bacaklılar nedir İlkel eklem bacaklılar; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağız...

İlkel ekonomi nedir ne demek

İlkel ekonomi nedir İlkel ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık gibi üretim etkin...

İlkel halklar nedir ne demek

İlkel halklar nedir Teknik terim anlamı: Budunbilim verilerine göre doğaya sıkı sıkıya bağlılıkları; doğaya egemen olmak için kullandıkları araç-gereçler...

İlkel kemikli balıklar nedir ne demek

İlkel kemikli balıklar nedir İlkel kemikli balıklar; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfından, iyi gelişmiş...

İlkel komünal üretim biçimi nedir ne demek

İlkel komünal üretim biçimi nedir İlkel komünal üretim biçimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sınıfların ve sömürünün olmadığı, ortak...

İlkel krustaseler nedir ne demek

İlkel krustaseler nedir Teknik terim anlamı: Küçük ve ilkel krustaseler olup vücut segmentleri türlere göre değişişen, abdomenin arka ucunda bir çift furka b...

İlkel kurtlar nedir ne demek

İlkel kurtlar nedir İlkel kurtlar; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: (Scolecida), Çokgözeli hayvanlardan birincil-ağızlılar...

İlkel mallar nedir ne demek

İlkel mallar nedir İlkel mallar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: birincil mallar]. Miktarının çok olması dolayıs...

İlkel mimarlık nedir ne demek

İlkel mimarlık nedir Teknik terim anlamı: Damsız kulübelerden, direkler üzerine kurulan barakalara; tek duvardan ibaret gölgeliklerden, içinde yüzlerce ki...

İlkel ortaklık düzeni nedir ne demek

İlkel ortaklık düzeni nedir İlkel ortaklık düzeni; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bütün insan topluluklarının evrimle...

İlkel sanat nedir ne demek

İlkel sanat nedir İlkel sanat; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel) İlkel ulusların sanatları...

İlkel tektanrıcılık nedir ne demek

İlkel tektanrıcılık nedir İlkel tektanrıcılık; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlk dinin, tek Tanrıyla ilgili uygu...

İlkel yatım nedir ne demek

İlkel yatım nedir İlkel yatım; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Katmanların kıvrılmadan önceki eğilimi. İlke : Te...

İlkel yumuşakçalar nedir ne demek

İlkel yumuşakçalar nedir İlkel yumuşakçalar; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Çok hücrelilerden (Metazoa), birin...

İlkelce nedir İlkelce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İlkel : Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primit...

İlkel benlik nedir ne demek

İlkel benlik nedir İlkel benlik; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Freudçulara göre ) Ruhun en derin, gerçekler düny...

İlkel benlik erkliliği nedir ne demek

İlkel benlik erkliliği nedir İlkel benlik erkliliği; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Freud) Gücü gerçeklerle sınırlanmamış o...

İlkel birim nedir ne demek

İlkel birim nedir İlkel birim; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Araştırılan evren özelliğine ilişkin bilgi veren en...

İlkel cinsiyet kordonları nedir ne demek

İlkel cinsiyet kordonları nedir İlkel cinsiyet kordonları; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Krista genitalis i...

İlkel din nedir ne demek

İlkel din nedir İlkel din; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlkel toplumlarda saptanan, yapıları sözlü gel...

İlkel eğitim nedir ne demek

İlkel eğitim nedir İlkel eğitim; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: İlkel toplumlarda yaşayan kimselerin, örgün olmakt...

İlkel eklembacaklılar nedir ne demek

İlkel eklembacaklılar nedir İlkel eklembacaklılar; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Malacopoda), Çokgözeli hayvanlardan birinciI...

İlkel göze nedir ne demek

İlkel göze nedir İlkel göze; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kristal bileşimindeki bütün atom türlerinin, olanak...

İlkel im nedir ne demek

İlkel im nedir İlkel im; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir biçimsel dilin tanımlanmaksızın doğrudan verilmiş abece ...

İlkel komünal sistem nedir ne demek

İlkel komünal sistem nedir İlkel komünal sistem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İlkel komünal üretim biçiminin geçerli olduğu ...

İlkel kordalılar nedir ne demek

İlkel kordalılar nedir İlkel kordalılar; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bazı sınıflandırmalara göre kordalıla...

İlkel kurtçuk nedir ne demek

İlkel kurtçuk nedir Teknik terim anlamı: Su torbacığı uzamış ve bir boğumla baş bölgesinden ayrılmış bulunan çengelli şerit kurtçuğu. Kurtçu : Kurtboğan,...

İlkel kuş nedir ne demek

İlkel kuş nedir İlkel kuş; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlar (Aves) sınıfının, taşıl kuşları (Sau...

İlkel memeliler nedir ne demek

İlkel memeliler nedir İlkel memeliler; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. protos: birinci; therion: hayvan) Bazı sınıflandırmalara gö...

İlkel olay nedir ne demek

İlkel olay nedir İlkel olay; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: örneklem uzayı]. İlke : Temel düşünce, temel i...

İlkel özdek ve gereçler nedir ne demek

İlkel özdek ve gereçler nedir İlkel özdek ve gereçler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Üretim işlemi sırasında kullanılan ve yapılm...

İlkel solucanlar nedir ne demek

İlkel solucanlar nedir İlkel solucanlar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (...

İlkel toplum nedir ne demek

İlkel toplum nedir İlkel toplum; bir toplum bilimi terimidir. "İlkel toplum" ile ilgili cümle Sosyoloji'deki anlamı: Yazılı uygarlığa geçmemiş olan topl...

İlkel yönetici nedir ne demek

İlkel yönetici nedir İlkel yönetici; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aynı türden olan, başka bir deyişle aynı almaşıklık b...

İlkel zaman nedir ne demek

İlkel zaman nedir İlkel zaman; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Fiillerde, başka zamanların kuruluşuna temel olan za...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim