İlkel nedir İlkel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İlkel" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Zaman bakımından en eski olan, ilk olan. 2-Gelişmesinin başında bulunan; daha gelişmemiş olan. (Estetikte) Y...

 
 
 

İlkel birikim nedir ne demek

İlkel birikim nedir İlkel birikim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretim araçlarının emekten ve üreticiden ayrılmasıyla sermayenin tarihsel doğuşunu hazırlayan, emeği ücretli emeğe dönüştürerek sermayeye bağ...

İlkel böcekler nedir ne demek

İlkel böcekler nedir Teknik terim anlamı: Ağız parçaları iyice körelmiş, kanatsız böcekler takımı. Böce : Böcü. Börülce. Bit. [bkz: böcü]. Sırtlan. [bkz: böcük]. [bkz: böbö]. Kurt. Böcek, akrep, çıyan, örümcek v.s. Fasulye. Bu gece. Böcek Böce...

İlkel çıkarım kuralı nedir ne demek

İlkel çıkarım kuralı nedir İlkel çıkarım kuralı; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dizimbilim ilksavı olan çıkarım kuralı. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkar : Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar....

İlkel düşünüş nedir ne demek

İlkel düşünüş nedir Teknik terim anlamı: Genellikle eleştiriden yoksun olma; çocuk düşüncesine benzeme; bir sorunun ayrıntıları üzerinde gereği kadar durmama; somutlaştırma ve kişileştirme eğilimi gösterme; neden ve sonuç bağlantısını çoğunlu...

İlkel eklem bacaklılar nedir ne demek

İlkel eklem bacaklılar nedir İlkel eklem bacaklılar; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, eklem bacaklılar (Arthropoda) dalından, vücut bölütleri dı...

İlkel ekonomi nedir ne demek

İlkel ekonomi nedir İlkel ekonomi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık gibi üretim etkinliklerinin geçerli olduğu iktisadi ortam. Teknik terim anlamı: Tekniğin çok az gelişmiş o...

İlkel halklar nedir ne demek

İlkel halklar nedir Teknik terim anlamı: Budunbilim verilerine göre doğaya sıkı sıkıya bağlılıkları; doğaya egemen olmak için kullandıkları araç-gereçlerin, tekniklerin yetersizliği; yazıyı bilmemeleri; eğitimde geleneğin önemli rol oynaması;...

İlkel kemikli balıklar nedir ne demek

İlkel kemikli balıklar nedir İlkel kemikli balıklar; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfından, iyi gelişmiş kemik iskeletleri olan, yapı bakımından kemikli balıklara yakın olan bir takım. Bazı sın...

İlkel benlik nedir ne demek

İlkel benlik nedir İlkel benlik; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Freudçulara göre ) Ruhun en derin, gerçekler dünyası ile değil bedenle haz ilkesine dayalı ilişkisi bulunan parçası. (Buna göre hemen doyu...

İlkel benlik erkliliği nedir ne demek

İlkel benlik erkliliği nedir İlkel benlik erkliliği; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Freud) Gücü gerçeklerle sınırlanmamış olan ilkel benliğin her zaman düşlemeyle doygunluk sağlayarak isteklerini giderebilmesi. İ...

İlkel birim nedir ne demek

İlkel birim nedir İlkel birim; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Araştırılan evren özelliğine ilişkin bilgi veren en küçük birim, örneğin yaş dağılımının incelenmesinde, kişi; aile genişliği araştırmasında...

İlkel cinsiyet kordonları nedir ne demek

İlkel cinsiyet kordonları nedir İlkel cinsiyet kordonları; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Krista genitalis içerisinde hücrelerin çoğalarak yapmış oldukları gonodal kordonlar. Cinsi : Cinsel Cins : ...

İlkel din nedir ne demek

İlkel din nedir İlkel din; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlkel toplumlarda saptanan, yapıları sözlü gelenekle edinilmiş oluşumlara dayanan din türlerinden her biri. bk. din. karşılığı halk din...

İlkel eğitim nedir ne demek

İlkel eğitim nedir İlkel eğitim; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: İlkel toplumlarda yaşayan kimselerin, örgün olmaktan çok yaygın eğitim etkinlikleri yardımıyla gerekli bilgi ve beceriler edinmelerine olan...

İlkel eklembacaklılar nedir ne demek

İlkel eklembacaklılar nedir İlkel eklembacaklılar; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Malacopoda), Çokgözeli hayvanlardan birinciI-ağızlılar (Protostomia) filumunun eklembacaklılar (Arthropoda) dalına giren bir alt-dal....

İlkel göze nedir ne demek

İlkel göze nedir İlkel göze; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kristal bileşimindeki bütün atom türlerinin, olanaklı bütün yerlerini aldıkları ve içinde bütün bakışım özelliklerinin bulunduğu en küçük ağ...

İlkel im nedir ne demek

İlkel im nedir İlkel im; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir biçimsel dilin tanımlanmaksızın doğrudan verilmiş abece öğesi. im, abece. İlke : Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Davranış kuralı. Her ...

İlkel komünal sistem nedir ne demek

İlkel komünal sistem nedir İlkel komünal sistem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İlkel komünal üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, sınıfların ve sömürünün ol...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim