İma nedir İma; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İma" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Büyük ve çatallı geyik boynuzu. Ovalarda yaşayan büyük geyik. İma etmek : Dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek. İngilizce'de İma ne ...

 
 
 

İmagokrizalis nedir ne demek

İmagokrizalis nedir İmagokrizalis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Trombiculidae familyasındaki akarların yaşam siklusunda nimf ve erişkin evre arasındaki sessiz evre. İmago : Bir böceğin gelişimind...

İmaj nedir İmaj; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "İmaj" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: Veterinerlik alanındaki anlamları: Görüntü. İngilizce'de İmaj ne demek? İmaj ingilizcesi nedir?: image İmaj, 1981'de Cemal Noyan taraf...

İmajinasyon nedir ne demek

İmajinasyon nedir İmajinasyon; toplum bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İmaj : İmge İmgelem : Hayal dünyası, imajinasyon. İmge : Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, ...

İmalat nedir İmalat; bir ticaret terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İmalat" ile ilgili cümle Veterinerlik alanındaki anlamları: Bir ticari yemin satışa sunulması için öğütülmesi, ezilmesi, karılması veya karıştırılması vey...

İmalat sanayi nedir ne demek

İmalat sanayi nedir İmalat sanayi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sanayi kesiminin enerji ve madencilik dışındaki imalat yapan alt kesimi. Sanay : Ay gibi güzel, ayı anımsatacak kadar güzel İmal : Ham maddeyi...

İmalatçılık nedir ne demek

İmalatçılık nedir İmalat : Ham madde işlenerek yapılmış olan her türlü mal. İşlenerek yapılmış olan üretim. İş : Sürme. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. İm...

İmale nedir İmale; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Edebi terim anlamı: (Divan edebiyatı terimi) Kısa heceyi uzun okuma. İmale etmek : Eğmek, çevirmek. İmale yapmak : Kısa heceyi uzun okumak. Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin...

İmalı nedir İmalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İmalı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Büyük boynuzlu geyik. Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: Kahramanmaraş şehrinde, Türkoğl...

İma durmak nedir ne demek

İma durmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayakları havada, tepesi üstü durmak. Durma : Durmak işi Durmak : Hareketsiz durumda olmak. Ara vermek. Varlığını sürdürmek. Birisinin malı olarak ya da o malla ilişkisi olmak. İşlemez olmak, çalış...

İmago nedir İmago; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir böceğin gelişimindeki son evre, erişkin. İmagokrizalis : Trombiculidae familyasındaki akarların yaşam siklusunda nimf ve erişkin evre a...

İmagosit nedir ne demek

İmagosit nedir İmagosit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Erişkin böcekleri öldüren ajanlar. İmago : Bir böceğin gelişimindeki son evre, erişkin Böcekler : Vücutları baş, göğüs ve karın olarak ü...

İmaj taşı nedir ne demek

İmaj taşı nedir İmaj taşı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Pirofilitin kıymetli taş türü. İmaj : İmge Taş : Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden ...

İmal nedir İmal; kökeni arapça dilinden gelmektedir. İmal etmek : Ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek. İmalat : Ham madde işlenerek yapılmış olan her türlü mal. İşlenerek yapılmış olan üretim. İmalatçı : İmalat yapan kimse. İmalatç...

İmalat dışı sanayi nedir ne demek

İmalat dışı sanayi nedir İmalat dışı sanayi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sanayi kesiminin imalat sanayi dışındaki enerji ve madencilikten oluşan alt kesimi. Sanay : Ay gibi güzel, ayı anımsatacak kadar güzel İm...

İmalatçı nedir ne demek

İmalatçı nedir İmalat : İşlenerek yapılmış olan üretim. Ham madde işlenerek yapılmış olan her türlü mal. İmalatçılık : İmalatçının yaptığı iş. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. İngilizce'de İmalatçı ne demek? : n. m...

İmalathane nedir ne demek

İmalathane nedir İmalathane; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. İmalat : Ham madde işlenerek yapılmış olan her türlü mal. İşlenerek yapılmış olan üretim. Madde : Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konula...

İmale yapmak nedir ne demek

İmale yapmak nedir İmale yapmak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de edat olarak kullanılır. Yapma : Yapmak işi. Yapay. Yapmacık. Tezek. Bulgurla yapılmış, yuvarlak ve yassı köfte. Sır, gizem. Elle biçim verilen tezek. Tezek, kerme (Çayağzı) İmal...

İmam nedir İmam; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: İmam İmam isminin anlamı, İmam ne demek: Erkek ismi olarak; En önde bulunan, önder. Namazda kendisine uyulan kimse. Müslümanlıkta mezhep kuran kimse. Halife ol...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim