İnceleme nedir ne demek

İnceleme nedir "İnceleme" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Un elemeye yarayan ince delikli elek. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bu ...

 
 
 

Ön inceleme yapılarak belge verilmesi nedir ne demek

Ön inceleme yapılarak belge verilmesi nedir Teknik terim anlamı: Belge istenen bulgunun yeniliğinin incelenerek belgesinin verilmesi. İncelem : Bir konuyu incelemek ya da bir du...

Anatomik patolojik inceleme nedir ne demek

Anatomik patolojik inceleme nedir Anatomik patolojik inceleme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Makroskobik inceleme. Anat :...

Deneysel inceleme nedir ne demek

Deneysel inceleme nedir Deneysel inceleme; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Yalnızca ya da büyük ölçüde deney verilerinde...

Histopatolojik inceleme nedir ne demek

Histopatolojik inceleme nedir Histopatolojik inceleme; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hastalığın tanısı amacıyla dokula...

Makroskobik inceleme nedir ne demek

Makroskobik inceleme nedir Makroskobik inceleme; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nekropsi veya biyopsi sonucu elde ed...

Toplumsal inceleme nedir ne demek

Toplumsal inceleme nedir Toplumsal inceleme; Halk Bilimi, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kent ve halk kültü...

Yeniden inceleme nedir ne demek

Yeniden inceleme nedir Yeniden inceleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yazılı görüş ya da veriyi eleştirmek üze...

İncelemeci nedir ne demek

İncelemeci nedir "İncelemeci" ile ilgili cümleler İnceleme : Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştı...

İncelemeli kütüğe yazım yolu nedir ne demek

İncelemeli kütüğe yazım yolu nedir Teknik terim anlamı: Başvurmadan sonra, durumun incelenerek varılacak sonuca göre belge verilip verilmemesi. İncelem : Bir konuyu inc...

Alan incelemesi nedir ne demek

Alan incelemesi nedir Alan incelemesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir sınıf ya da bir okul yerine daha geniş kayn...

Durum incelemesi nedir ne demek

Durum incelemesi nedir Durum incelemesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Yakınan bir kimsenin ortaya koyduğu sorunun ka...

Kaza incelemeleri nedir ne demek

Kaza incelemeleri nedir Kaza incelemeleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kazaların mekanik ve insanla ilgili nedenlerini bu...

Örnek olay incelemesi nedir ne demek

Örnek olay incelemesi nedir Örnek olay incelemesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sosyal bilimler araştırma yöntemlerinden bir...

Tekkonu incelemesi nedir ne demek

Tekkonu incelemesi nedir Tekkonu incelemesi; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Herhangi bir konu üzerinde, özel bir görüşle yapıl...

Vergi incelemesi nedir ne demek

Vergi incelemesi nedir Vergi incelemesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak...

Öninceleme nedir ne demek

Öninceleme nedir Öninceleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir araştırma konusunda ön bilgilerin yetersiz old...

Zincelemek nedir ne demek

Zincelemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üzmek. Üzmek : Üzüntü vermek. Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak Üzme : Üzmek işi. İngil...

İnceleme süresi nedir ne demek

İnceleme süresi nedir Teknik terim anlamı: Yapılan başvurmayı incelemek üzere, yasalarda belirtilen süre. İncelem : Bir konuyu incelemek ya da bir durumu s...

Kütüğe yazımdan önce inceleme dizgesi nedir ne demek

Kütüğe yazımdan önce inceleme dizgesi nedir Teknik terim anlamı: Bir bulgunun var olup olmadığını incelemeyi gerekli gören anlayış. İncelem : Bir konuyu incelemek ya da bir duru...

Ön inceleme yapılmadan belge verilmesi dizgesi nedir ne demek

Ön inceleme yapılmadan belge verilmesi dizgesi nedir Teknik terim anlamı: Başvurulduktan sonra, hiçbir ön inceleme yapılmadan bulgu belgesi verilmesi yolundaki anlayış (Bizim yasamıza gö...

Çözümsel inceleme nedir ne demek

Çözümsel inceleme nedir Çözümsel inceleme; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Zihnin, bir sorunu öğelerine ya da mantıksal b...

Gözetleçli inceleme nedir ne demek

Gözetleçli inceleme nedir Gözetleçli inceleme; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Gözetleç kullanarak, metal yüzeyleri ...

Kestirimci inceleme nedir ne demek

Kestirimci inceleme nedir Kestirimci inceleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bireylerin belli koşullarda gösterecekler...

Ön inceleme nedir ne demek

Ön inceleme nedir Ön inceleme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: önyoklama]. Teknik terim anlamı: Bulgu için gere...

Türel inceleme nedir ne demek

Türel inceleme nedir Teknik terim anlamı: Bulgunun, belgesi verilmeden önce, yargı organlarınca incelenmesi. İncelem : Bir konuyu incelemek ya da bir duru...

Yerinde inceleme nedir ne demek

Yerinde inceleme nedir Yerinde inceleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir toplumsal konu ya da sorunun alana inerek...

İncelemek nedir ne demek

İncelemek nedir "İncelemek" ile ilgili cümle örnekleri İnceleme : İncelemek işi, tetkik. Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açık...

İncelemesiz kütüğe yazım dizgesi nedir ne demek

İncelemesiz kütüğe yazım dizgesi nedir Teknik terim anlamı: Başvurmadan sonra, inceleme yapılmadan kütüğe yazımı uygun bulan anlayış. İncelem : Bir konuyu incelemek ya da b...

Çevre incelemesi nedir ne demek

Çevre incelemesi nedir Çevre incelemesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğrencinin ya da bir öğrenci kümesinin kend...

İş incelemeleri nedir ne demek

İş incelemeleri nedir İş incelemeleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belirli bir işyerinin çalışma verimini arttırmak içi...

Olurluk incelemesi nedir ne demek

Olurluk incelemesi nedir Olurluk incelemesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Herhangi bir soruna ilişkin çözümün gerçe...

Örnekolay incelemesi nedir ne demek

Örnekolay incelemesi nedir Örnekolay incelemesi; Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Herhangi bir somut...

Toplumsal bozukluk incelemeleri nedir ne demek

Toplumsal bozukluk incelemeleri nedir Toplumsal bozukluk incelemeleri; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal yaşamdaki uyums...

Yöntem incelemesi nedir ne demek

Yöntem incelemesi nedir Yöntem incelemesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir işlemin gereği gibi verimli olarak uygulanabil...

Yincelemek nedir ne demek

Yincelemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sarsmak. Sarsmak : Birdenbire ve güçle kımıldatmak, sallamak, oynatmak, titretmek. Zarar verecek yolda etki...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim