İndi nedir İndi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İndi" ile ilgili cümle Yerel Türkç...

 
 
 

İndian rosewood nedir ne demek

İndian rosewood nedir İndian rosewood; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: Ton açısından brezilya gül ağacına en iyi seçen...

İndice nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şimdi. İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan...

İndifa nedir İndifa; bir jeoloji terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. İndifa etmek : Yanardağ, püskürmek. İndifai : Döküntülü (hastalık)...

İndiferensiye kötücül tümör nedir ne demek

İndiferensiye kötücül tümör nedir İndiferensiye kötücül tümör; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Özellikle 2 yaşından küçük k...

İndigen nedir İndigen; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: İndigo molekülünde oluşan, yapısı C6H4(NH)COC= olan bir kök....

İndigo nedir İndigo; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: İndigofera türlarinden özütlenen , suda, alkol ve eterde çöz...

İndigo kırmızısı nedir ne demek

İndigo kırmızısı nedir İndigo kırmızısı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü C16H10O2N2 olan ve indirubin olarak da bil...

İndigold boya nedir ne demek

İndigold boya nedir İndigold boya; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Pamuklu ve suni ipekler için boya olarak kullanılan i...

İndik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tavuk, kuş ve benzerleri hayvanların gagası. İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yal...

İndikasyo kauzalis nedir ne demek

İndikasyo kauzalis nedir İndikasyo kauzalis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Küflü, bozulmuş, kokuşmuş yemlerin ha...

İndikasyo profilaktika nedir ne demek

İndikasyo profilaktika nedir İndikasyo profilaktika; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bulaşıcı hastalıkların seyri sıra...

İndikasyo simptomatika nedir ne demek

İndikasyo simptomatika nedir İndikasyo simptomatika; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sancılı hayvana spazmolitik verme...

İndikasyon nedir ne demek

İndikasyon nedir İndikasyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Endikasyon. İndik : Tavuk, kuş ve benzerleri ...

İndikatör elektrot nedir ne demek

İndikatör elektrot nedir İndikatör elektrot; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Potansiyeli, analit derişiminin (aslında aktivit...

İndikatör organizma nedir ne demek

İndikatör organizma nedir İndikatör organizma; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bitki ya da hayvansal organizmaların, çevreler...

İndikatör yöntemi nedir ne demek

İndikatör yöntemi nedir İndikatör yöntemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dışkı toplamanın mümkün olmadığı veya y...

İndimek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İndirmek. İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına daya...

İndir etmek nedir ne demek

İndir etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alçak gönüllülük etmek: Bana gelmeğe indir etmedi. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zar...

İndirebilme nedir ne demek

İndirebilme nedir İndirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız...

İndi gün nedir ne demek

İndi gün nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ertesi gün. Gün : Güneş. Güneş ışığı. İçinde bulunulan zaman. Çağ, devir. İyi yaşanmış zaman. Tarih. Zaman,...

Bak indi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şimdi bak, bakabilirsin. İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kend...

İndibindi nedir ne demek

İndibindi nedir Dolmuş : Yolcu taşımaya yarayan kayık, motor, otomobil, minibüs vb. küçük taşıt. Boş yeri kalmamış, meşbu. Taşımacı : Başkalarının eş...

İndicene nedir ne demek

İndicene nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hemencik, şimdicik. İndice : Şimdi İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir ki...

İndifai nedir İndifai; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. İndifa : Başkaldırma, isyan etme...

İndifferens nedir ne demek

İndifferens nedir İndifferens; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Farksız. İndi : Herkesçe kabul e...

İndigesyones vitulorum nedir ne demek

İndigesyones vitulorum nedir İndigesyones vitulorum; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Buzağıların sindirim bozukluğu. İn...

İndigo karmen nedir ne demek

İndigo karmen nedir İndigo karmen; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü C16H8N2Na2O8S2 olan klorat ve nitrat iyonları...

İndigo mavisi nedir ne demek

İndigo mavisi nedir İndigo mavisi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü C16H10O2N2 olan , sıcak anilin ve kloroformda...

İndije nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hemencik, şimdicik. İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kan...

İndikan nedir İndikan; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü C14H17NO6 olan , çivit (izatis tinkto...

İndikasyo palliativa nedir ne demek

İndikasyo palliativa nedir İndikasyo palliativa; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İndikasyo profilaktika. İndik : Tav...

İndikasyo radikalis nedir ne demek

İndikasyo radikalis nedir İndikasyo radikalis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İndikasyo kauzalis. İndik : Tavuk, ku...

İndikasyo vitalis nedir ne demek

İndikasyo vitalis nedir İndikasyo vitalis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gırtlak ödeminde neden araştırılmadan ...

İndikatör nedir ne demek

İndikatör nedir İndikatör; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Bir kimyasal titrasyonun dönüm noktasına ya...

İndikatör element nedir ne demek

İndikatör element nedir İndikatör element; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İzleyici element. Elemen : Elek. Elek. ...

İndikatör tür nedir ne demek

İndikatör tür nedir Teknik terim anlamı: Bazı özel tip ekosistemlerde yaşayabilen ve o ekosistemin özelliklerini yansıtan tür. İndik : Tavuk, kuş ve benz...

İndil indil nedir ne demek

İndil indil nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnceden inceye. İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısın...

İndinde nedir İndinde; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "İndinde" ile ilgili cümle Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bili...

İndir kaldır nedir ne demek

İndir kaldır nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dedikodu. İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına daya...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim