Akaike information criterion nedir ne demek

Akaike information criterion nedir : İlmi vukuf. Şikayet. İddia. Danışma. Bili. Enformasyon. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen ş...

 
 
 

American standard code for information interchange nedir ne demek

American standard code for information interchange nedir : Amerikan. Amerika'ya özgü. Amerika. Amerikalı. Standard : Ölçün. Kimi özdeklerin bileşimlerine, arılık kertelerine göre ayrıldıklar...

Bayesian information criterion nedir ne demek

Bayesian information criterion nedir : Bilgi edinme. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey. Malumat. Bilgisayar, bilişim, fizik, s...

Business information system nedir ne demek

Business information system nedir : İşyeri. İşletme. Mesele. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. verimin sağlanılması için harcanan özdeksel ve tinsel insa...

Chief information officer nedir ne demek

Chief information officer nedir : Baş. Üst. Hukuk, sosyoloji alanlarında kullanılır. Reis. İlkel topluluklarda görülen, çok az kurumlaşmış olan ve gücü kimi kez aşır...

Customer information control system nedir ne demek

Customer information control system nedir : Sipariş veren. Alıcı. Tip. Mal alıcısı. Müşteri. Herif. Mal veya hizmetler için ödeme yapan kişi. Bir malı, bir özdeği parasını öde...

Digital information storage nedir ne demek

Digital information storage nedir : Tuş. Parmakla yapılan. Sayı. Sayısal. Parmağa ait. Dijital. Sayılarla gösterilen veri ya da fiziksel niceliklere değgin. Bilgisayar...

Educational resources information center nedir ne demek

Educational resources information center nedir : Eğitim ve öğretimle ilgili; eğitsel. Eğitime ait. Öğretimsel. Eğitim. Eğitici. Eğitsel. Ders verici. Eğitimle ilgili. Eğitim değeri...

Executive information system nedir ne demek

Executive information system nedir : İdareci. Yürütme. İcra. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Yöne...

Fisher information matrix nedir ne demek

Fisher information matrix nedir : Dalyan. Minnesota eyaletinde şehir. Balıkçı. İllinois eyaletinde yerleşim yeri. Fısher. Balıkçıl hayvan. Louisiana eyaletinde yerle...

Full information estimation nedir ne demek

Full information estimation nedir : Komple. Doluluk. Çırpmak. Tok. Dolu şey. Öz. Tam. Yıkayıp büzmek. Yıkayıp çektirmek. Information : İddia. Haber. Bilgi. Bilgisayar,...

Full information maximum likelihood estimator nedir ne demek

Full information maximum likelihood estimator nedir : Dolu şey. Yıkayıp büzmek. Komple. Çırpmak. Tok. Tam. Kalın. Öz. Doluluk. Information : İlmi vukuf. İstihbarat. Bilgi edinme. Haber....

Full information ml estimator nedir ne demek

Full information ml estimator nedir : Çırpmak. Doluluk. Tam. Kalın. Dolu şey. Yıkayıp çektirmek. Dolu. Öz. Yıkayıp büzmek. Information : Doğanın nesne ve olayları üzerin...

Get information about the custom lists nedir ne demek

Get information about the custom lists nedir : Ele geçirmek. Bulmak. Kazanmak. Açığını bulmak. Elde etmek. İlgilenmek. Varmak. Başlamak. Yapmak. Gelmek. Information : İstihbarat....

Integrated information system nedir ne demek

Integrated information system nedir : Entegre edilmiş. Tümlenmiş. Tümlenik. Tamamlanmış. Bütünlemiş. Birleşmiş. Birleşik. Entegre olmuş. Karma. Tümleşik. Information : İ...

Kullback leibler information criterion nedir ne demek

Kullback leibler information criterion nedir : Enformasyon. Bilgisayar, bilişim, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Haber. Danışma. Bir dizgenin, kendi durumunu bi...

Limited information methodology nedir ne demek

Limited information methodology nedir : Hudutlarla sınırlı. Ekspres tren. Ekspres. Kıt. Belirli. Belirlenmiş. Sınırlanmış. Sınırlı sorumlu (şirket). Mahsur. Sınırlı. Infor...

Management information system nedir ne demek

Management information system nedir : Bilgisayar, madencilik, ekonomi alanlarında kullanılır. İşletme. Usul. Yönetim. Yönetim kurulu. Bir girişime ilişkin işleri belirli...

Maximal data information priors nedir ne demek

Maximal data information priors nedir : Enbüyük. Azami. En fazla. Büyükçe. Maksimal. Bir değişkenin alabileceği en yüksek değer, enb. En büyük. Data : Bir araştırmanın tem...

Middle east information highway nedir ne demek

Middle east information highway nedir : Göbek adı. Ara. Orta yer. Görünçlüğün ortasında yer alan bölüm; ortaya düşen yerler. Aradaki. Orta kısım. Vasati. Ortanca. Vasat. O...

Akaike information criterium nedir ne demek

Akaike information criterium nedir : Bildirme. Bilgi edinme. Bilgi işlemde, kullanılan uzlaşımsal kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. bk. veri. Ma...

Algorithmic information theory nedir ne demek

Algorithmic information theory nedir : Algoritmik. Algoritmadan kaynaklanan veya ilgili olan (matematiksel problem çözme kurallar dizisi). Information : Şikayet. Bili. Bi...

Automatic information processing nedir ne demek

Automatic information processing nedir : Otomatik tabanca. İstemsiz. Özdevinimsel. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kendiliğind...

Business information service nedir ne demek

Business information service nedir : Olay. Ticarethane. Tecimevi. Konu. Alım satım. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Görev. Firma. İş kuru...

Campus wide information systems nedir ne demek

Campus wide information systems nedir : Okul arazisi. Yerleşke. Kampus. Yerleşge. Bir üniversitenin, öğretim ve araştırma etkinliklerinin görülmesine yarayan yapılardan ve...

Command and control information system nedir ne demek

Command and control information system nedir : Tepeden görmek. Komut. Hakimiyet. Telkin etmek. Komuta. Layık olmak. Buyruk. Hak etmek. Buyurmak. Hükmetmek. And : Ve bu yüzden. Üs...

Data based information theoretic estimator nedir ne demek

Data based information theoretic estimator nedir : Bilgisayar, bilişim, ekonomi, fizik, kimya, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir gözlem yordamı ya da ölçme aracıyla elde...

Distributed information system nedir ne demek

Distributed information system nedir : Yayılmış. Ayrılmış. Dağıtılmış. Bölünmüş. Dağınık. Dağıtılan. Dağıtımlı. Dağıtık. Yayık. Information : Haber. Bilgisayar, bilişim, ...

Eu information centers nedir ne demek

Eu information centers nedir : Çıkarlarını korumak için grup olarak hareket eden avrupa ulusları federasyonu. Avrupa birliği. Öropiyumun simgesi. Ab. 1957 yılında...

Federal information sites nedir ne demek

Federal information sites nedir : Federe. Birleşik devletlere ait. Federal. Birleşik. Information : Bilgisayar, bilişim, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullan...

Forecast posterior information criterion nedir ne demek

Forecast posterior information criterion nedir : Öngörüde bulunmak. Kestirme. Bir olay, durum ya da sonucu henüz gerçekleşmeden, sağduyusal ya da sezgisel ipuçlarına dayanarak önce...

Full information maximum likelihood nedir ne demek

Full information maximum likelihood nedir : Yıkayıp çektirmek. Dolu. Dolu şey. Tam. Tok. Komple. Çırpmak. Doluluk. Yıkayıp büzmek. Information : İlmi vukuf. Bilgi. Bir dizgeni...

Full information methodology nedir ne demek

Full information methodology nedir : Tam. Yıkayıp büzmek. Kalın. Komple. Tok. Doluluk. Çırpmak. Dolu. Öz. Information : Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya d...

Geographic information system nedir ne demek

Geographic information system nedir : Coğrafi. Coğrafyaya ait. Coğrafik. Coğrafyasal. Yeryüzü bilgileri itibariyle. Information : Danışma. Bilgi edinme. Bilgi işlemde, k...

Hospital information system nedir ne demek

Hospital information system nedir : İrlanda'da yerleşim yeri. Bakımevi. Darülaceze. Hastane. Darüşşifa. Tamirhane. Sayrılarevi. Information : Haber. Bili. Bilgisayar, ...

Internet network information center nedir ne demek

Internet network information center nedir : Ağlararası ağ. Sanaldalyan. Örütbağ. Genel ağ. Edalyan. Network : Ağ. Birçok nokta ile bunlar arasındaki bağlantılarla gösterilebil...

Limited information maximum likelihood nedir ne demek

Limited information maximum likelihood nedir : Sınırlanmış. Sınırlı sorumlu (şirket). Mahsur. Belirlenmiş. Sayılı. Hudutlarla sınırlı. Ekspres tren. Kısıtlı. Ekspres. Belirli. In...

Management information base nedir ne demek

Management information base nedir : Usul. Müdürlük. Bir girişime ilişkin işleri belirli bir anlayış içinde yürütme. Yöneticilik. Sevk ve idare. İdare. Yönetim. İşletme...

Management information systems nedir ne demek

Management information systems nedir : Bir girişime ilişkin işleri belirli bir anlayış içinde yürütme. Müdürlük. İdarecilik. Sevk ve idare. Yöneticilik. Yönetim kurulu. İ...

Microsoft system information browser nedir ne demek

Microsoft system information browser nedir : 1975 yılında bill gates ve paul allen 'in başlattıkları washington (abd) eyaleti merkezli kişisel ve iş bilgisayarları için çok gen...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim