İnsan nedir İnsan; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İnsan" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: İnsan, halk Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, insangiller (Hominidae) familyasından, iki ayağı üzerinde...

 
 
 

İnsan biçimci nedir ne demek

İnsan biçimci nedir İnsan biçimci; felsefe alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düze...

İnsan bilimci nedir ne demek

İnsan bilimci nedir İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak y...

İnsan bilimsel nedir ne demek

İnsan bilimsel nedir İnsan bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneğ...

İnsan coğrafyası nedir ne demek

İnsan coğrafyası nedir İnsan coğrafyası; bir coğrafya terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: Genel coğrafyanın, insanı doğal çevresiyle ilişkisi, dünya üzerindeki dağılışı, yaşam biçimi gibi yönleriyle inceleyen bölümü. Bilimsel terim anlamı: İn...

İnsan dili nedir ne demek

İnsan dili nedir İnsan dili; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İçgüdüye dayanan Hayvan diline karşı olarak, insanların birer toplumsal olay halinde doğmuş bulunan dilleri. İnsan : Toplum hâlinde bir kültür...

İnsan duyguculuğu nedir ne demek

İnsan duyguculuğu nedir İnsan duyguculuğu; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Çevrede ve çevredeki nesnelerde insanlara özgü duyu olduğuna ilişkin halk inanışının bilimsel adı. bk. bitkiye tapma, doğaya ta...

İnsan gücü nedir ne demek

İnsan gücü nedir İnsan gücü; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir işi yapabilecek toplam kişi sayısı veya harcanacak emek zaman miktarı. [bkz: işgücü]. Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı İn...

İnsan hakları evrensel bildirgesi nedir ne demek

İnsan hakları evrensel bildirgesi nedir İnsan hakları evrensel bildirgesi; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: 1689 tarihli Bill of Rights'a dayanan ve Kuzey Amerika'daki İngiliz sömürgenlerinde geliştirilerek kimilerinin anayasa...

İnsan babesiozisi nedir ne demek

İnsan babesiozisi nedir İnsan babesiozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Babesia divergens ve B. microti türlerinin neden olduğu, genellikle Ixodes scapularis türü kenelerle ve bazen kan transfüzyonuy...

İnsan bakısı nedir ne demek

İnsan bakısı nedir İnsan bakısı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsan bağırsaklarından yararlanarak uygulanan bakı türü. bk. bakı. karşılığı hayvan bakısı, karaciğer bakısı, kemik bakısı. Bakı : ...

İnsan biçimcilik nedir ne demek

İnsan biçimcilik nedir İnsan biçimcilik; bir felsefe terimidir. Antropomorfizm : İnsan biçimcilik. İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yet...

İnsan bilimi nedir ne demek

İnsan bilimi nedir İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak y...

İnsan bitleri nedir ne demek

İnsan bitleri nedir Teknik terim anlamı: Genel olarak insanlardan kan emen, duyargaları 3-5 eklemli, gözleri parlak bitler familyası. a. bk. giyim biti, baş biti, kasık biti. Bitler : Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapıları sokup emmeye ...

İnsan çevrebilimi nedir ne demek

İnsan çevrebilimi nedir İnsan çevrebilimi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İnsanların, birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini incelemeyi konu edinen bilim dalı. Çevrebilim : Canlıların yaşadıkları çevreyle ...

İnsan doğası nedir ne demek

İnsan doğası nedir İnsan doğası; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Belli bir yer ve zamanda insanın doğal ve toplumsal çevresi içinde oluşturduğu davranışlarına ilişkin özelliklerin tümü. Doğa : Kendi...

İnsan evladı nedir ne demek

İnsan evladı nedir İnsan evladı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği ...

İnsan gücü planlaması nedir ne demek

İnsan gücü planlaması nedir İnsan gücü planlaması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşletmelerin insan kaynakları bölümünce, gelecek yıllardaki işgücü gereksiniminin nitelik ve niceliğini belirlemek amacıyla yapılan ç...

İnsan hali nedir ne demek

İnsan hali nedir İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak y...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim