İnstrument nedir ne demek

İnstrument nedir İnstrument; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alet. İnstrument cable : Elektrikli çalgıdan ...

 
 
 

Efficient instrument variable estimator nedir ne demek

Efficient instrument variable estimator nedir : İyi çalışan. Yüksek verimli. Etkili. Randımanlı. Becerikli. Hızlı ve verimli çalışan. Liyakatli. Etkin. Yeterli. Ehliyetli. Instrum...

Midi instrument installation wizard nedir ne demek

Midi instrument installation wizard nedir : Baldıra kadar giysi. Fm brleş. Musical ınstrument digital ınterface. ses sinyali için çalgı aletleri ile bilgisayar gibi çeşitli el...

Repeatability of a measuring instrument fidelity nedir ne demek

Repeatability of a measuring instrument fidelity nedir : Yinenelebilirlik. Tekrarlanabilirlik. Tekrarlama derecesi. Tekrar edilebilirlik. Yinelenebilirlik. Hayvanların çeşitli yıllardaki v...

Absolute instrument nedir ne demek

Absolute instrument nedir : Saltık. Müstakil. Katıksız. Düzey. Mutlak. Saf. Kayıtsız şartsız. Katışıksız. Kesin. Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Instr...

Acoustic instrument nedir ne demek

Acoustic instrument nedir : Yankılanım. Öz yankı. Seslik. Öz yankımak işi veya durumu. Bilgisayar, gitar alanlarında kullanılır. Yankı bilimi. Ses. Yankılanıml...

Add new instrument nedir ne demek

Add new instrument nedir : Uzatmak. Sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Karıştırmak. Aşınma payına bağlı yeni bir varlık biriminin, işletme va...

Analogue measuring instrument nedir ne demek

Analogue measuring instrument nedir : Benzer. Birşeyin benzeri olan şey. Benzer şey. Eş örnekli. Örneksel. Analog. Benzeş. Measuring : Ölçü. Değer biçme. Ölçüm. Ölçme. [...

Bias error of a measuring instrument nedir ne demek

Bias error of a measuring instrument nedir : Önyargı. Bilgisayar, eğitim, ekonomi, fizik, sosyoloji alanlarında kullanılır. Aklını çelmek. Önyargıyla hareket ettirmek. Sapmak. ...

Blind flying instrument nedir ne demek

Blind flying instrument nedir : Kör etmek. Hiç görmeyen ya da bütün düzeltmelere karşın iki gözündeki görme gücü, onda birden aşağı olan, bu nedenle eğitim ve öğre...

Calibration instrument nedir ne demek

Calibration instrument nedir : Ekonomi, fizik, uzay, kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir ölçme aletini doğru bir biçimde işlem yapabilmesi...

Colour measuring instrument nedir ne demek

Colour measuring instrument nedir : Ten rengi. Yüz rengi. Boya renklendirmek. Gerçek yüz. Renk vermek. Bet beniz. Renk. Coşkunluk. Canlılık. Measuring : Ölçme. Değer b...

Datum error of a measuring instrument nedir ne demek

Datum error of a measuring instrument nedir : Ölçüde başlangıç nokta. Bilgiler. Sonuç çıkarmak, çıkarsama yapmak, ya da bir incelemeyi sürdürmek için gerekli olaylara, ilişkiler...

Detecting instrument nedir ne demek

Detecting instrument nedir : Farkına varma. Sezme. Algılama. Keşfetme. Saptayan. Bulma. Instrument : Alet. Bir toplumun üyesi olan bireyin, amacını gerçekleştir...

Digital measuring instrument nedir ne demek

Digital measuring instrument nedir : Sayısal. Dijital. Dijital sinyaller yoluyla çalışan ve analog elektroniklere göre daha az maliyetli cihaz. Parmakla yapılan. Sayı. ...

Double reed instrument nedir ne demek

Double reed instrument nedir : İkişerli. İkili. Bir filmin çevrilmesi sırasında bir oyuncunun bazı görünçlüklerdeki oyununu başkasına oynatmak. bunu yapan kimseni...

Electric instrument nedir ne demek

Electric instrument nedir Electric instrument; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Elektrik enerjisinden yararlanılarak sesi ...

Electrodynamic instrument nedir ne demek

Electrodynamic instrument nedir : Hareket halindeki elektrik ile ilgili. Elektrik manyetiği ile mekaniği arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı ile ilgili. Elektro...

Electronic measuring instrument nedir ne demek

Electronic measuring instrument nedir : Elektron lambası. Çıncalık. Elektrik olaylarını, elektronların devinimlerinden oluşmuş sayarak inceleyen, özellikle bunların işleyi...

Expanded scale instrument nedir ne demek

Expanded scale instrument nedir : Geniş. Genleşik. Ekspandet. Çoğaltılan. Artırılmış. Genişletilmiş. Büyütülmüş. Açılmış. Genleşmiş. Scale : Gam (müzik terimi). Biyo...

İnstrument cable nedir ne demek

İnstrument cable nedir İnstrument cable; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: Elektrikli çalgıdan çıkan sinyali yükselteç ve...

Anderson hsiao instrument variable estimator nedir ne demek

Anderson hsiao instrument variable estimator nedir : Alaska'da (abd) bir şehir. Güney carolina eyaletinde şehir. Missouri eyaletinde şehir. Bir soyadı. Kanada'da birkaç yerin adı. Bir ...

Midi instrument definition nedir ne demek

Midi instrument definition nedir : Baldıra kadar giysi. Mıdı. Fm brleş. Musical ınstrument digital ınterface. ses sinyali için çalgı aletleri ile bilgisayar gibi çeşi...

Musical instrument digital interface nedir ne demek

Musical instrument digital interface nedir Musical instrument digital interface; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Ses sinyali için çalgı al...

Test instrument vehicle nedir ne demek

Test instrument vehicle nedir : Denemek. Test. Maden eritme potası. Sınav. Teste tabi tutmak. Sınamak. Kişilerin türlü konulardaki yetenek, bilgi ve becerilerini ö...

Accuracy of a measuring instrument nedir ne demek

Accuracy of a measuring instrument nedir : Kesinlik. Hassasiyet. Yanlış yapmamaya özen gösterme. Ayar. Tamlık. Titizlik. İncelik. Sağıllık. Dikkat. Of : Yüzünden. Hakkında. L...

Acting area instrument nedir ne demek

Acting area instrument nedir : Oyunculuk. Bir olayın kişilerini, çevresini ve havasını sahnede canlandırma sanatı. Oynanmak üzere yazılan bir yapıtın sahnede tiya...

Analog measuring instrument nedir ne demek

Analog measuring instrument nedir : Eş örnekli. Benzeş. Kökeni ve yapısı farklı olmasına rağmen aynı işlevi gösteren iki organ veya bileşikten biri. Veri'nin, sürekli ...

Bearer instrument nedir ne demek

Bearer instrument nedir : Hamil. Bitki. Çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse senedi, tahvil vb. her türlü değerli kağıdı yasalara uygun olarak elinde b...

Bimetallic instrument nedir ne demek

Bimetallic instrument nedir : İki metal içeren. İki metalden oluşan. İki metali olan. İkimetalli. Sıcakta farklı olarak genişleyen iki metal alaşımı. İki madende...

Brass instrument nedir ne demek

Brass instrument nedir : Pirinç. Küstahlık. Bakır-çinko alaşımlarının genel adı.(halk arasında sarı da denir.). Yüzsüzlük. Bando. Pirinçten yapılmış eşya. K...

Change midi instrument nedir ne demek

Change midi instrument nedir : Çiftlerde başlama atışı yapan oyuncunun bundan sonra karşıdakilerin yapacağı 5 atışı karşılayacak olan takım arkadaşı ile yer değiş...

Commercial instrument nedir ne demek

Commercial instrument nedir : Ticari. Televizyon reklamı. Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ticari amaçlı. Mesleki. Radyo reklamı. Ticaret yapan. Tic...

Debt instrument nedir ne demek

Debt instrument nedir : Alacak. Bir iktisadi karar biriminin bir diğerine karşı ödemesi gereken para veya yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülük. Borçla...

Dew cup instrument nedir ne demek

Dew cup instrument nedir : Çiy. Islatmak. Nem. Su buğusunun açık ve durgun havalarda, sabaha karşı yoğunlaşarak otlar, yapraklar ya da açıkta kalmış nesneler ...

Direct acting instrument nedir ne demek

Direct acting instrument nedir : Yönetmenlik yapmak. Düz. Sahneye çıkartmak. Dolaysız. Yöneltmek. Direkt. Emretmek. Tam. Adres yazmak (gönderiye). Bir oyunu, oyuncu...

Drafting instrument nedir ne demek

Drafting instrument nedir : Sanatsal çizimler veya şablonlar. Müsvedde. Çekme. Teknik resim. Çizim. İlk versiyonun bir tasarlaması. Yudum. Çekim. Mekanik çizim...

Electrical measurement instrument nedir ne demek

Electrical measurement instrument nedir : Çıngılık. Çıngı. Elektro. Elektrikle ilgili. Elektrik. Çıngıyla ilgili. Elektrikli. Elektriksel. Elektriğe ait. Measurement : Ölçüm...

Electronic instrument nedir ne demek

Electronic instrument nedir : Elektronik. Çıncalık. Elektron lambası. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Elektrik olaylarını, elektronların devinimlerind...

Electrostatic instrument nedir ne demek

Electrostatic instrument nedir : Duruk yük. Statik elektriğe ait. Durukyük. Elektrostatik. Değme, etkileme gibi yollarla cisimler üzerinde birikerek dengede kalan d...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim