Temporary protection of invention in exhibition nedir ne demek

Temporary protection of invention in exhibition nedir : Daimi olmayan. Eğreti. Süreli. İğreti. Geçici. Muvakkat. Gelip geçici. Protection : Haraç. Koruyucu. Himaye. Koruma aracı. Korunma....

 
 
 

Combination invention nedir ne demek

Combination invention nedir : Uyuşma. Şifreli bir kilidi açan harf ya da sayılar. Terkip. Tek parça çamaşır. Birleşim. Şifre (kilitte). Düzen. Kombinasyon. Birle...

Exploitation of invention nedir ne demek

Exploitation of invention nedir : Sömürgenlik. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Sömürü. Sömürme. Faydalanma. Kötüye kullanma. Bireylerin, toplumsal kümeler...

Fruits of the invention nedir ne demek

Fruits of the invention nedir : Meyve. Ahbap. Sonuç. Semere. Ürün. Yayar. Ürünler. Kar. Yemiş. Döl. Of : Hakkında. Li. -nın. -in. -dan. In. İle ilgili. -li. -nin. ...

Necessity is the mother of invention nedir ne demek

Necessity is the mother of invention nedir : Kaçınılmazlık. Gereksinim. İktiza. Hacet. İhtiyaç. Yoksulluk. Gerek. Gereksinme. Zaruret. Gereklik. Is : Bilim adamları için bütün ...

Obligation invention nedir ne demek

Obligation invention nedir : Borç senedi. Müdana. Minnet borcu. Minnet. Hukuk, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Devlet ve ortaklıklar borç belgiti. Ödev...

Plant invention nedir ne demek

Plant invention nedir : Yerleştirmek. Bitki. Çarpmak. Yutturmak. Yapıştırmak. Dikmek. Bırakmak. Kök salmak. Yapımevi. Sıkıca yerleştirmek. Invention : Yala...

Product invention nedir ne demek

Product invention nedir : İmal. Ürün. Bir öğretim etkinliği sonunda öğrencilerin başarı durumlarına göre elde edilen sonuç. Sonuç. Çarpım. Bir üretim etkinli...

Publication of invention nedir ne demek

Publication of invention nedir : Basılma. Duyuru. İlan. Yayım. Basılıp ortalığa sürülen kitap, gazete ve dergi gibi okunan şeylerle radyo ya da televizyon ile her y...

Supplier of invention nedir ne demek

Supplier of invention nedir : Satıcı. İhtiyacı karşılayan. Mal sağlayan firma. Sağlayan. Bir ülkeden dış ülkelere mal çıkaran kişi. uluslararası ticarette mal sa...

Worker invention nedir ne demek

Worker invention nedir : Adam. Bedensel gücü ile çalışarak yaşantısını sürdüren ve gelir sağlayan kişi. İşçi. Ecir. Yaratıcı. Bağımlı çalışan. Ücretli. Amel...

Exhibited inventions nedir ne demek

Exhibited inventions nedir : Ortaya koymak. Göstermek. Sergilemek. Sergilenmiş. Sergilenen. Sunmak. Teşhir etmek. Inventions : Bulma. Buluşlar. Yalan. Buluş. Ya...

Pioneer inventions nedir ne demek

Pioneer inventions nedir : Bulma. Yalan. İcat. Yaratıcılık. Buluşlar. Uydurma. Buluş. Pioneering applications of new technology : Yapım alanında gelişen ve ye...

Refusal of inventions nedir ne demek

Refusal of inventions nedir : Rüçhan hakkı. Bir alan araştırmasında bilgi almak üzere kendisine başvurulan kişilerin soruları yanıtlamaktan kaçınarak bilgi istem...

Reinvention nedir ne demek

Reinvention nedir : Yeniden icat etme. Reinventing : Yeniden şekil vermek. Yeniden oluşturmak. Yeniden keşfetmek. Yeniden icat etmek. [#Reinvent : Yeni...

Backward invention nedir ne demek

Backward invention nedir : Geriye doğru yapılan. Vücudun ortasından geçen çizginin sırt tarafında gösterdiği yön ve sırt yüzeyi. Arka. Geçmişe yönelmiş. Başla...

Certificate of invention nedir ne demek

Certificate of invention nedir : Senet. İzinlik. Kimlik. İyi tanıklık, kapsadığı işlem ya da olayı onaylayan belge. Belge. Bir öğrenimi başarı ile tamamlayanlara, b...

Common invention nedir ne demek

Common invention nedir : Toplumsal. Müşterek. Olağan. Bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır. Adi. Meydan. Tüketimde rakipsiz olma ve dışarıda tutulamam...

Folk invention nedir ne demek

Folk invention nedir : Millet. Folk. İnsanlar. Adet. Ahali. Halk. İnanç. Halk müziği. Aile. Invention : Keşf. İhtira. Yaratı. Açım. Bilinmeyen bir nesneyi...

Imitation of invention nedir ne demek

Imitation of invention nedir : Sahte. Yansılama. Taklit. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Yapay. Bir markanın özdeşini yapma. Taklit eser. Uyma. Sahte ş...

Non use of patented invention nedir ne demek

Non use of patented invention nedir : Siz. Gayri. Olmayan. Karşıtı. Use : Muamele etmek. Harcamak. Bilgi erişimde, bir kavramı belirtmek üzere gömüde yer alan birçok ipu...

Patented invention nedir ne demek

Patented invention nedir : Patent vermek. Patentli. Patent almak. Patentlenmiş. Invention : İnsanoğlunun, yaratıcısı olduğu kültür ürün ve olaylarına dayanara...

Process invention nedir ne demek

Process invention nedir : Çıkıntı. Süregelen bir oluşum ya da yürümekte olan işlem. Yöntem. Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümü. olayların zama...

Public use of the invention nedir ne demek

Public use of the invention nedir : Kamuya ait. Bir film gösterimine izleyici olarak katılan kimseler, izleyici topluluğu; genel olarak izleyici. tv. televizyon yayınl...

Superiority of invention nedir ne demek

Superiority of invention nedir : Faiklik. Amirlik. Üstünlük. Kendini beğenme. Yeğlik. Meziyet. Büyüklük. Üstün olma. Of : -dan. -nın. -den. Yüzünden. -in. Den. -nin...

Unpatented invention nedir ne demek

Unpatented invention nedir : Patentsiz. Invention : Bilinmeyen bir nesneyi ya da bir niteliği ortaya çıkarma. Bulma. Orijinallik. Yalan. Türeti. Buluş. Keşf. Tü...

Classification of inventions nedir ne demek

Classification of inventions nedir : Vasıflandırma. Birbirine benzeyen nesne, gözlem ve olayları belli bir amaca göre bölümlere ayırma. Aralarında dizgesel bağıntılar o...

Non patentable inventions nedir ne demek

Non patentable inventions nedir : Gayri. Siz. Olmayan. Karşıtı. Patentable : İhtira beratına layık. Yapılan inceleme sonunda belge verilebileceği anlaşılan bulgu. Pa...

Public use of patented inventions nedir ne demek

Public use of patented inventions nedir : Bilgisayar, sinema, televizyon, sosyoloji alanlarında kullanılır. Umum. Umumi. Aleni. Seyirci. Topluluk oluşturucu ortak çıkarlar ç...

Utilization of inventions nedir ne demek

Utilization of inventions nedir : Faydalanma. Kullanım oranı. Yararlanma. Kullanma. Müstefit. Kullanım. Of : -li. Nin. İle ilgili. Karşı. Hakkında. -nin. Yüzünden. -...

Reinventions nedir ne demek

Reinventions nedir : Yeniden icat etme. Reinventing : Yeniden şekil vermek. Yeniden keşfetmek. Yeniden icat etmek. Yeniden oluşturmak. [#Reinvent : Yeni...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim