Annual investment accumulation table nedir ne demek

Annual investment accumulation table nedir : Yılda bir kez. Bir yıllık. Yılda bir kez gerçekleşen etkinlik. Her yıl yapılan. Bir yıl yaşayan bitki. Bir yıllık ömrü olan bitki. ...

 
 
 

Closed end investment company nedir ne demek

Closed end investment company nedir : Yumuk. Donmuş. Kapatılmış. Bloke edilmiş. Basına kapalı. Örtük. Kapalı. Kapanmış. Kapanık. End : Sonuç. Son çekit. Sonuca ulaşmak. ...

Development and investment bank nedir ne demek

Development and investment bank nedir : Düzenleyim. Bir kentin, kasabanın tümünün ya da bir yerleşim yerinin bir bölümünün kendiliğinden gelişmesine engel olmak, bu gelişm...

European investment bank nedir ne demek

European investment bank nedir : Avrupa ile ilgili. Avrupalı. Frenk. Biseksüel. Alafranga. Avrupa'ya özgü. Avrupa. Avrupai. Avrupa'ya ait. Investment : Kuşatma. İkt...

Grunfeld investment function nedir ne demek

Grunfeld investment function nedir : Dışderi. Atama. Para yatırma. Abluka. Envestisman. Sağlanan gelir. Tayin. Yatırım. Verme (sorumluluk veya yetki vb'ni). Plasman. Fu...

Hayek investment effect nedir ne demek

Hayek investment effect nedir : Tecimsel ya da ekonomik bir girişime belirli bir süreyle anamal ve para yatırılması. Atama. Bir ekonomide belli bir dönemde mevcut ...

Multilateral investment guarantee agency nedir ne demek

Multilateral investment guarantee agency nedir : Çok kenarlı. Çok taraflı. Çok uluslu. Çok yanlı. Çokyanlı. Çok yüzlü. Investment : Bir ekonomide belli bir dönemde mevcut sermaye s...

Overseas investment credit insurance nedir ne demek

Overseas investment credit insurance nedir : Dış. Yurtdışı. Ülke dışı. Denizaşırı ülkelere. Denizaşırı ülkelerde. Denizlerin ötesinde bulunan ülke vb. Yurt dışı. Denizaşırı. In...

Real estate investment fund nedir ne demek

Real estate investment fund nedir : Gerçek. Harbi. Real (finlandiya terimi). Nesnel olan ve olanağın gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan (nesne, koşul, durum). Hakiki...

Real estate investment trust nedir ne demek

Real estate investment trust nedir : Asıl. Nesnel olan ve olanağın gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan (nesne, koşul, durum). Sahiden. Harbi. Maddi. Sahici. Gerçekten....

State investment bank nedir ne demek

State investment bank nedir : Devlet. Yağday. Duru. Açıklamak. Ayıtmak. Belirtmek. Nesnelerin kesin olarak tanımlanmış koşullardaki ortak niteliklerinin tümüne v...

Amount of investment nedir ne demek

Amount of investment nedir : İfade etmek. Önem. Nicelik. Toplam. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Değer. Meblağ. Miktar. Tut...

Autonomous investment nedir ne demek

Autonomous investment nedir : Muhtar. Özerklik niteliği taşıyan. Eğitim, tarih alanlarında kullanılır. Kendi kendini idare eden. Özerk. Yönetim bakımından kimi k...

Brown field investment nedir ne demek

Brown field investment nedir : Kahverengi. Esmerleştirmek. Kahverengileşmek. Usanmak. Kızarmak. Kararmak. Kızartmak. Karartmak. Karamak. Esmerleşmek. Field : Çerç...

Capital investment nedir ne demek

Capital investment nedir : Kusursuz. Anamal. Tecimsel bir kuruluşa ilişkin varlıkların tümü. varlıklar toplamından borçlar düşüldükten sonra geriye kalan katk...

Current investment nedir ne demek

Current investment nedir : Akım. Akarsu debisi. Bilgisayar, fizik, kimya, iktisat alanlarında kullanılır. Şu anki. Geçerli. Genel. Cari. Tedavüldeki. Akıntı. ...

Ex ante investment nedir ne demek

Ex ante investment nedir : Olmaksızın. Silmek. Önceki. Den dışarı. Tamamen. Sız. -de teslim. Geçmişteki. De teslim. -den dışarı. Ante : Ödemek. Para sürmek. P...

Fixed capital investment nedir ne demek

Fixed capital investment nedir : Solmaz. Fikse. Dik. Sağlanmış. Uçmaz. Değişmez. Önceden ayarlanmış. Belirlenmiş. Sabitleştirilmiş. Oynamaz. Capital : Kapital. Müke...

Foreign investment nedir ne demek

Foreign investment nedir : Ülke dışı. Ecnebi. Harici. Bir maddede kendisinden başka bulunan her türlü madde. Dış. Yabancılık. Yurtdışı. Yabancı. Yabancı madde...

Gross fixed capital investment nedir ne demek

Gross fixed capital investment nedir : Kaba. Hantal. Gros. İnceliksiz. Sulu. İriyarı. Bariz. Yoğun. Şişkin. Saldırgan. Fixed : Bağlı. Önceden ayarlanmış. Solmaz. Sabitleş...

Cash flow from investment activity nedir ne demek

Cash flow from investment activity nedir : Peşin para. Nakit. Bilgisayar, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Elde tutulan ve ödemelerde anında kullanılabilen para. Bozd...

Certificate of investment incentives nedir ne demek

Certificate of investment incentives nedir : Resmi bir örgütün bir olayı, bir işlemi kabul ve onadığını gösterir belge. Belgelemek. Öğrenim belgesi. Bitirme belgesi. Ruhsat. On...

Collective investment schemes nedir ne demek

Collective investment schemes nedir : Müşterek. Ortaklaşma. Ortaklaşa. Ortak girişim. Kolektif şirket. Topluluk adı. Genel. Toplu. Kolektif. Ortak. Investment : Yatırım....

Development and investment banking nedir ne demek

Development and investment banking nedir : Film banyo. Aşınma payına bağlı bir varlığın, daha uzun bir süre varoluşu, yüksek bir üretim ya da verim gücüne ulaştırılması amacı...

European investment funds nedir ne demek

European investment funds nedir : Frenk. Avrupa. Alafranga. Avrupa'ya özgü. Avrupalı. Biseksüel. Avrupa'ya ait. Avrupai. Avrupa ile ilgili. Investment : Atama. Sağla...

Grunfeld investment model nedir ne demek

Grunfeld investment model nedir : Tecimsel ya da ekonomik bir girişime belirli bir süreyle anamal ve para yatırılması. Atama. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır...

International investment bank nedir ne demek

International investment bank nedir : Milletlerarası. Uluslararası. Devletlerarası. İnternasyonel. Arsıulusal. Beynelmilel. Enternasyonel. Enternasyonal. Investment : Mu...

Open end investment company nedir ne demek

Open end investment company nedir : Geniş. Bilgisayar, gitar alanlarında kullanılır. Bildirmek. Ferah. Fora etmek. Dürüst. Genişletmek. İçten. Açılmak. Açmak. End : Ak...

Real estate investment company nedir ne demek

Real estate investment company nedir : Gerçekten. Sahici. Samimi. Real (finlandiya terimi). Hakiki. Cidden. Asıl. Sahiden. Harbi. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullan...

Real estate investment funds and companies nedir ne demek

Real estate investment funds and companies nedir : Harbi. Real (finlandiya terimi). Sahiden. Nesnel olan ve olanağın gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan (nesne, koşul, durum). Cidde...

State industry and labourer investment bank nedir ne demek

State industry and labourer investment bank nedir : Devlet. Tantana. Nesnelerin kesin olarak tanımlanmış koşullardaki ortak niteliklerinin tümüne verilen ad. anlamdaş durum. Vaziyet. ...

Venture capital investment trust nedir ne demek

Venture capital investment trust nedir : Tehlikeli girişim. Macera. Girişim. Riske atmak. Riske etmek. Tehlikeye atılmak. Tehlikeye atmak. Tehlikeli iş. Göze almak. -e cüre...

Attract investment nedir ne demek

Attract investment nedir : Çekmek. Çekmek (çekici olma vb). Celp etmek. Kendine çekmek. Cezbetmek. Cazip gelmek. Mıknatısın demir tozlarını çekmesi. Investmen...

Big investment nedir ne demek

Big investment nedir : Kocaman. Önemli. İri. Ünlü. Büyük. Popüler. Investment : Abluka. Sağlanan gelir. Dışderi. Muhasara. Para yatırma. Kuşatma. Tayin. E...

Business investment nedir ne demek

Business investment nedir : Faaliyet. İşyeri. Ticaret. Mesele. Firma. Ticarethane. İş. Sorun. Alım satım. Şey. Investment : Dışderi. Verme (sorumluluk veya yet...

Channel of investment nedir ne demek

Channel of investment nedir : Elektriksel imlerin aktarılmasında kullanılan, tek ya da iki yönde olabilen tek yol (alıcı oluğu, ses oluğu, seslendirme oluğu, yin...

Domestic investment nedir ne demek

Domestic investment nedir : Oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu. Evine bağlı. Kabukla meyvelerde kabuğun sardığı bölüm. İç. Ehli. Evcil. Aile. Eve...

Financial investment nedir ne demek

Financial investment nedir : İktisadi. Mali. Akçalı. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. Finansal. Transfer mali transfer. Parasal. Investment : Dışder...

Foreign capital investment nedir ne demek

Foreign capital investment nedir : Dış. Yabancılık. Ülke dışı. Yurtdışı. Ecnebi. Bir maddede kendisinden başka bulunan her türlü madde. Dıştan gelme. Yurt dışı. Yaban...

Green field investment nedir ne demek

Green field investment nedir : Yelve. Taze. Rengi atmış. Yeni. Yeşermek. Yeşil. Yeşil alan. Hasta görünen. Toy. Yeşertmek. Field : Cevabı yapıştırmak. Tarla. Alan...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim