İsim nedir İsim; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İsim" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Şahıs ismi, isim Bir konuyu sürekli ve tekr...

 
 
 

İsim cümlesi nedir ne demek

İsim cümlesi nedir İsim cümlesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: ismi xäbärli cümlä; Türkmen Türkç...

İsim deyimi nedir ne demek

İsim deyimi nedir İsim deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Topu birden isim görevinde olan deyim. Deyi : Dil, sö...

İsim fiil cümlesi nedir ne demek

İsim fiil cümlesi nedir İsim fiil cümlesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yüklelmlik fiillerle yapılan cümle: Bu vazo ora...

İsim hakkı nedir ne demek

İsim hakkı nedir İsim hakkı; bir ticaret terimidir. İsim : Ad. Kişi, insan. Ad. Ticarethane : Ticaret işlerinin yürütüldüğü yer. Kullanma : Kullanmak ...

İsim hali nedir ne demek

İsim hali nedir İsim hali; Dil Bilimi, dil bilgisi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tekni...

İsim kökü nedir ne demek

İsim kökü nedir İsim kökü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: sadä isim; Türkmen Türkçesi: asıl sö...

İsim takımı nedir ne demek

İsim takımı nedir İsim takımı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Biri ötekine mal edilen iki isimden meydana gelmiş s...

Abanık gövdeli isim çekimi nedir ne demek

Abanık gövdeli isim çekimi nedir Abanık gövdeli isim çekimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sonu abanıkla biten isimlerin çekimi: ...

Belirtmesiz isim çekimi nedir ne demek

Belirtmesiz isim çekimi nedir Belirtmesiz isim çekimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Almancada, kendisinden sonra gelen ismi ...

Zayıf veya belirtmeli isim çekimi nedir ne demek

Zayıf veya belirtmeli isim çekimi nedir Zayıf veya belirtmeli isim çekimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Cermen dilinde bir sıfat çekim...

Ad veya ad isim nedir ne demek

Ad veya ad isim nedir Ad veya ad isim; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İsim kelimesi asıl isimlerden gayrı, sırasına gör...

Cins isim nedir ne demek

Cins isim nedir Cins isim; bir dil bilgisi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: umumi isim; Türkmen Türkçesi: cins aatlar; Gagauz T...

Has isim nedir Teknik terim anlamı: [bkz: özel ad]. Has : Özgü. Başmaklık. Hükümdara özgü olan. İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse). Katı...

Kök isim nedir ne demek

Kök isim nedir Kök isim; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kendisinde hiçbir ek bulunmayan, kök durumunda isim: El,...

Özel isim nedir ne demek

Özel isim nedir Özel isim; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Belli ve tek bir varlığı anlatan ad. Osmanlıca Özel isim ...

Soyut isim nedir ne demek

Soyut isim nedir Soyut isim; bir dil bilgisi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: mücärräd isim; Türkmen Türkçesi: abstrakt aatlar; ...

Türemiş isim nedir ne demek

Türemiş isim nedir Türemiş isim; bir dil bilgisi terimidir. Türe : Adalet. İsim : Ad. Ad. Kişi, insan. Türemiş ad : Yapım ekiyle türetilmiş ad, türemiş ...

İsimbecik nedir ne demek

İsimbecik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yavaşça, sessizce. İsim : Ad Kişi, insan Sessizce : Sessiz bir biçimde, sessiz olarak, sessizcesine. Tedirg...

İsimcilik nedir ne demek

İsimcilik nedir İsimcilik; bir felsefe terimidir. İsim : Ad. Kişi, insan. Ad. Adcılık : Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerç...

İsim babası nedir ne demek

İsim babası nedir İsim babası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. İsim : Ad. Ad. Kişi, insan. Baba : Çok kaliteli, üstün nitelikli...

İsim bükünü nedir ne demek

İsim bükünü nedir İsim bükünü; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hint-Avrupa dilinde isim çekimi. Bükü : Büyü. Örülmü...

İsim çekimi nedir ne demek

İsim çekimi nedir İsim çekimi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: İsimlerin (ad, sıfat, zamir) veya isim diye alınan her ...

İsim durumu nedir ne demek

İsim durumu nedir İsim durumu; bir dil bilgisi terimidir. İsim : Ad. Ad. Kişi, insan. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişk...

İsim gövdesi nedir ne demek

İsim gövdesi nedir İsim gövdesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: düzältmä isim; Türkmen Türkçesi: ...

İsim hakkı sözleşmesi nedir ne demek

İsim hakkı sözleşmesi nedir İsim hakkı sözleşmesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir mal ya da hizmetin üretim ayrıcalığına s...

İsim isim nedir ne demek

İsim isim nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yavaş yavaş, sessizce. İsim : Ad Kişi, insan Yavaş yavaş : Yavaş bir biçimde, ağır ağır, adım adım, aheste ...

İsim tabanı nedir ne demek

İsim tabanı nedir İsim tabanı; bir dil bilgisi terimidir. İsim : Ad. Ad. Kişi, insan. Ad tabanı : Ad kök ve gövdelerinin çekim eki almamış durumu, isim...

İsim tamlaması nedir ne demek

İsim tamlaması nedir İsim tamlaması; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: täyin; Türkmen Türkçesi: ayırgı...

Açınık gövdeli isim çekimi nedir ne demek

Açınık gövdeli isim çekimi nedir Açınık gövdeli isim çekimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir açınıkla biten isimlerin çekimi: k...

Berk isim çekimi nedir ne demek

Berk isim çekimi nedir Berk isim çekimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirtmesiz isim çekiminin bir adı. Berk : Sert,...

Zincirleme isim tamlaması nedir ne demek

Zincirleme isim tamlaması nedir Zincirleme isim tamlaması; bir dil bilgisi terimidir. Zincirleme : Birbirini izleyen, art arda gelen, müteselsil, teselsül. Zincirlem...

Birleşik isim nedir ne demek

Birleşik isim nedir Birleşik isim; bir dil bilgisi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: müräkkäb isim ~ müräkkäb ad; Türkmen Türkçesi: ...

Fiilden türeme isim nedir ne demek

Fiilden türeme isim nedir Fiilden türeme isim; bir dil bilgisi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: fe'ldän töräyän isim; Türkmen Türkçesi: i...

İsimden türeme isim nedir ne demek

İsimden türeme isim nedir İsimden türeme isim; bir dil bilgisi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: isimdän töräyän isim; Türkmen Türkçesi: i...

Mahalli isim nedir ne demek

Mahalli isim nedir Mahalli isim; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir organizma için farklı yörelerde kullanılan isiml...

Somut isim nedir ne demek

Somut isim nedir Somut isim; bir dil bilgisi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: konkret isim; Türkmen Türkçesi: konkret aatlar; Ga...

Takma isim nedir ne demek

Takma isim nedir Takma : Takmak işi. Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılmış olan (organ veya parça), protez...

Yalın isim nedir ne demek

Yalın isim nedir Yalın isim; bir dil bilgisi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: ismin adlig halı; Türkmen Türkçesi: baş düşümde ge...

İsimci nedir İsimci; felsefe alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İsim : Ad Kişi, insan İsimc...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim