İsim nedir İsim; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İsim" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Şahıs ismi, isim Bir konuyu sürekli ve tekrar tekrar anlatış: Senin isiminden bıkıp usandım. İsim, ad Gramer anlamı: Hukuki terim an...

 
 
 

İsim cümlesi nedir ne demek

İsim cümlesi nedir İsim cümlesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: ismi xäbärli cümlä; Türkmen Türkçesi: aat sözlemi; Gagauz Türkçesi: adlardanpredikatlı cümlä; Özbek Türkçesi: ót kesimli g...

İsim deyimi nedir ne demek

İsim deyimi nedir İsim deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Topu birden isim görevinde olan deyim. Deyi : Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kela...

İsim fiil cümlesi nedir ne demek

İsim fiil cümlesi nedir İsim fiil cümlesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yüklelmlik fiillerle yapılan cümle: Bu vazo orada güzel duruyor gibi. Cümle : Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya ...

İsim hakkı nedir ne demek

İsim hakkı nedir İsim hakkı; bir ticaret terimidir. İsim : Ad. Kişi, insan. Ad. Ticarethane : Ticaret işlerinin yürütüldüğü yer. Kullanma : Kullanmak işi, istimal. Talep : İstek. Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dil...

İsim hali nedir ne demek

İsim hali nedir İsim hali; Dil Bilimi, dil bilgisi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Teknik terim anlamı: [bkz: İsim çekimi]. Hali : Boş, ıssız, tenha. Halı. Ahali İsim : Ad Kişi,...

İsim kökü nedir ne demek

İsim kökü nedir İsim kökü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: sadä isim; Türkmen Türkçesi: asıl söz ~ kök söz; Gagauz Türkçesi: sadä adlık ~adlık kökü; Özbek Türkçesi: tub ót ~ ót ozagi; ...

İsim takımı nedir ne demek

İsim takımı nedir İsim takımı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Biri ötekine mal edilen iki isimden meydana gelmiş sözdizimi öbeği. Bizim arkadaş, Arkadaşın evi, Arkadaş hatırı birer isim takımıdır. Buna i...

İsimbecik nedir ne demek

İsimbecik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yavaşça, sessizce. İsim : Ad Kişi, insan Sessizce : Sessiz bir biçimde, sessiz olarak, sessizcesine. Tedirginlik çıkarmayarak. Yavaşça : Oldukça yavaş bir biçimde, usulca. Sessiz : Sesi olmayan, s...

İsim babası nedir ne demek

İsim babası nedir İsim babası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. İsim : Ad. Ad. Kişi, insan. Baba : Çok kaliteli, üstün nitelikli. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Silah kaçakçı...

İsim bükünü nedir ne demek

İsim bükünü nedir İsim bükünü; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hint-Avrupa dilinde isim çekimi. Bükü : Büyü. Örülmüş kamış tornan. Eski paçavradan yapılan dokuma. (Bozüyük Bilecik) Bükün : Dil bilgisi gör...

İsim çekimi nedir ne demek

İsim çekimi nedir İsim çekimi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: İsimlerin (ad, sıfat, zamir) veya isim diye alınan her türlü ifadenin tümleç olabilmesi için takı alarak çeşitli şekiller göstermesi: Ev, evi, e...

İsim durumu nedir ne demek

İsim durumu nedir İsim durumu; bir dil bilgisi terimidir. İsim : Ad. Ad. Kişi, insan. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyf...

İsim gövdesi nedir ne demek

İsim gövdesi nedir İsim gövdesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: düzältmä isim; Türkmen Türkçesi: düyp söz ~ yasama söz; Gagauz Türkçesi:adlık temeli ~ düzülü adlık; Özbek Türkçesi: ot ne...

İsim hakkı sözleşmesi nedir ne demek

İsim hakkı sözleşmesi nedir İsim hakkı sözleşmesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir mal ya da hizmetin üretim ayrıcalığına sahip olan işletmenin, başka bir işletmeye bedel karşılığında söz konusu mal ya da hizmeti...

İsim isim nedir ne demek

İsim isim nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yavaş yavaş, sessizce. İsim : Ad Kişi, insan Yavaş yavaş : Yavaş bir biçimde, ağır ağır, adım adım, aheste aheste, aheste beste, sepil sepil. Azar azar. Gitgide. Sessizce : Sessiz bir biçimde, ses...

İsim tabanı nedir ne demek

İsim tabanı nedir İsim tabanı; bir dil bilgisi terimidir. İsim : Ad. Ad. Kişi, insan. Ad tabanı : Ad kök ve gövdelerinin çekim eki almamış durumu, isim tabanı. Ad : Sayılma. Sayma. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli d...

İsim tamlaması nedir ne demek

İsim tamlaması nedir İsim tamlaması; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: täyin; Türkmen Türkçesi: ayırgıçlı söz düzümi; Gagauz Türkçesi: belliklikçilaf birleşmesi; Özbek Türkçesi: qaratqiçli bi...

İsimci nedir İsimci; felsefe alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İsim : Ad Kişi, insan İsimcilik : Adcılık. Adcı : Adcılık öğretisine bağlı (kimse), isimci. Fransızca'da İsim fiil c...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim