İstek nedir "İstek" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: irâde. ~ açığa vurması: irâde izhârı. ~ açıklaması: irâde beyânı, ~ koşulu: irâdî şart. Fransızca'da İstek ne demek?: appétit, envie İstek duymak : Bir şeye karşı eğilim duy...

 
 
 

İstek kipi nedir ne demek

İstek kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiile istek, niyet kavramları veren tasarlama kipi; yapılan işin istendiğini veya o işe niyet edildiğini gösteren ve -(y)-AyIm, -(y)-AlIm, -(y)-AsIn, -(y)AsInIz, -SIn / -SUn, -SInlAr / -SUnlAr ekleriyl...

İstek kipinin rivayeti nedir ne demek

İstek kipinin rivayeti nedir Teknik terim anlamı: İstek biçiminde tasarlanan bir oluş ve kılışın, duyuma dayanılarak anlatılması. Bu birleşik kip, -A ve -SA’lı istek kiplerine -imiş > -mIş rivayet ekinin getirilmesiyle kurulur. Ek ayrılığına göre -A-y...

İsteklendirici nedir ne demek

İsteklendirici nedir İsteklendirici; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İstek : Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. Yerine getir...

İsteklendirmek nedir ne demek

İsteklendirmek nedir İsteklendirme : İsteklendirmek işi, teşvik, motivasyon. İstek : Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Belirli bir gereksinimi ka...

İsteklenme nedir ne demek

İsteklenme nedir İsteklenme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İstek : Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. Yerine getirilmes...

İsteklerin beraberliği nedir ne demek

İsteklerin beraberliği nedir İsteklerin beraberliği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Takas düzeninde takas işleminin gerçekleştirilebilmesi için tarafların birbirlerinin mallarına karşılıklı istemlerinin olması. Berabe...

İstekli olmak nedir ne demek

İstekli olmak nedir Teknik terim anlamı: istemek. İstek : Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. İ...

İsteksiz nedir ne demek

İsteksiz nedir İsteksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İsteksiz" ile ilgili cümleler Fransızca'da İsteksiz ne demek?: involontaire İstek : Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı...

İstek cümlesi nedir ne demek

İstek cümlesi nedir Teknik terim anlamı: Yüklemi istek kipi olan cümle türü: Kendi yalanımla bile bile neden uğraşayım? (A. H. Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s. 57). Tâ ki bir sürü sun'i vasıtalara muhtaç olmaksızın birbirinizi anlayasınız (Y. K. ...

İstek fiili nedir ne demek

İstek fiili nedir İstek fiili; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Susamak, Evsemek gibi bir şeyin istenildiğini anlatan türeme fiil. Fiili : Kapı, pencere ve dolabın sürgüsü ya da mandalı. Eylemli, edimsel, ...

İstek kipinin hikayesi nedir ne demek

İstek kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: -A ve -SA ekleriyle karşılanan ve gerçekleşmesi "istek" biçiminde tasarlanan bir oluş ve kılışın geçmiş zamana aktarılarak anlatılması. Ek ayrılığına göre -A-y-dI ve -sA idi, -sA-y-dI olmak üzere iki t...

İsteka nedir İsteka; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. İsteka ile şunlardan biri kastedilmniş olabilir. İstek : Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. İstek ve niyet kavramı ve...

İsteklendirme nedir ne demek

İsteklendirme nedir İstek : Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. İstek ve niyet kavramı veren is...

İstekleniş nedir ne demek

İstekleniş nedir İstekleniş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İstek : Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. Yerine getirilmes...

İsteklenmek nedir ne demek

İsteklenmek nedir İstek : İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. Yerine getirilmesi başkasından istenilen ş...

İstekli nedir İstekli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İstekli" ile ilgili cümle örnekleri İstek : Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. İstek ve niyet kavramı...

İsteksel sözleşme nedir ne demek

İsteksel sözleşme nedir İsteksel sözleşme; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: rızâi akid. İstek : Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma kar...

İsteksizce nedir ne demek

İsteksizce nedir İsteksizce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. İstek : Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. Yerine getirilmes...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim