İyi nedir İyi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İyi" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: İyi (bk. iy, eylik) Felsefi anlamı: (Geniş anlamında) a. İşe yarar, ereğine, özüne uygun, doğru yapılmış; doğasına...

 
 
 

İyi biçim yasası nedir ne demek

İyi biçim yasası nedir İyi biçim yasası; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Biçim ruhbilimi) Biçim, dış çizgiler ve örüntülerin eksiksiz, dengeli ve sürekli olarak algılandığına ilişkin yasa. Biçi : Erkek çocuk ...

İyi durum belgesi nedir ne demek

İyi durum belgesi nedir İyi durum belgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kişisel ve özel durumunu açıklamak üzere istekli hakkında işverene bilgiler veren belge. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, ...

İyi gün nedir ne demek

İyi gün nedir İyi gün; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. İyi gün dostu : Dostlarının sıkıntılı zamanlarında onlardan kaçan kimse. İyi gün dostu olmak : Dostlarının sıkıntılı zamanlarında onlardan kaçmak. Borç iyi g...

İyi hal nedir İyi hal belgesi : Bir kimsenin yaşayışında kötü bir şey bulunmadığını veya sabıkasız olduğunu göstermek üzere resmî kuruluşlarca verilen belge, hüsnühâl kâğıdı. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Yaşayı...

İyi huylu nedir ne demek

İyi huylu nedir İyi huylu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Veterinerlik alanındaki anlamları: İyicil. İngilizce'de İyi huylu ne demek? İyi huylu ingilizcesi nedir?: benign Huylu : Herhangi bir huyu olan. Ürk...

İyi huyluluk nedir ne demek

İyi huyluluk nedir İyi huyluluk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Huylu : Herhangi bir huyu olan. Ürkek, sinirli (binek hayvanı). İşkilli, kuşkulu İyi : İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan...

İyi imalat uygulamaları belgesi nedir ne demek

İyi imalat uygulamaları belgesi nedir İyi imalat uygulamaları belgesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir üretim tesisinde iyi imâlat uygulamaları yapıldığına ilişkin yetkili makamlarca verilen belge. İyi imalat uygulamaları :...

İyi kalpli nedir ne demek

İyi kalpli nedir İyi kalpli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Kalpli : Kalp hastalığı olan. Kalp : Sevgi, gönül. Yalancı, kendine güvenilmeyen. Duygu, his. İşe yaramaz, tembel. Bir durumdan başka bir duruma çe...

İyi ben nedir İyi ben; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Çocuğun benliğinin tümünün, ana babasından kendine ödül, destek ve sevgi sağlayan yönü. Ben : Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli lek...

İyi biçim nedir ne demek

İyi biçim nedir İyi biçim; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: İçtapı ve divrikliğinin sonucu olarak değişkenlik göstermeyen açık ve sürekli bir biçim. (Böyle bir biçim eksiksiz, yalın, değişmez, kapalı, k...

İyi çekim nedir ne demek

İyi çekim nedir İyi çekim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Günlük çekimler arasından asıl filmde kullanılmak üzere ayrılmış başarılı çekim. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şe...

İyi film nedir ne demek

İyi film nedir İyi film; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sanat yönünden belli bir düzeyin üstüne ulaşan, başarılı film. Film : Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekm...

İyi gün dostu nedir ne demek

İyi gün dostu nedir İyi gün dostu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. İyi gün dostu olmak : Dostlarının sıkıntılı zamanlarında onlardan kaçmak. Dost : Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse. İyi geçinen, aralarında iyi ...

İyi hal belgesi nedir ne demek

İyi hal belgesi nedir Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Yaşayış : Yaşama işi. Bulunma : Bulunmak işi. Sabıkasız : Sabıkası olmayan. Gösterm...

İyi huylu tümör nedir ne demek

İyi huylu tümör nedir İyi huylu tümör; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Hücreleri morfolojik olarak ana hücreye benzeyen, çekirdekleri büyük, mitoz bölünmesi az ve bölünen hücrelerin başka bölgelere göç etmeyip ...

İyi imalat uygulamaları nedir ne demek

İyi imalat uygulamaları nedir İyi imalat uygulamaları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın kalitesi, üretimin güvenilirliği ve devamlılığı gibi her türlü önlemin alınması. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk İm...

İyi inanç nedir ne demek

İyi inanç nedir İyi inanç; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: sübjektif hüsn-i niyyet. İnan : İnanmak işi. Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme....

İyi kalplilik nedir ne demek

İyi kalplilik nedir Kalplilik : Kalpli olma durumu. Kalpli : Kalp hastalığı olan. Kalp : Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme. Kalp hastalığı. Sevgi, gönül. İşe yaramaz, tembel. Duygu, his. Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yön...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili