İzin nedir İzin; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İzin" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Müsaade Hukuki terim anlamı: boşuğ. Bilimsel t...

 
 
 

İzin duyulmak nedir ne demek

İzin duyulmak nedir Teknik terim anlamı: İzi bulunmak. Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tat...

İzin yasası nedir ne demek

İzin yasası nedir Teknik terim anlamı: Basımına izin verilmemiş ve kitapçılar loncasının kütüğüne yazılmamış kitapların basılmasını yasaklayan 1662 tar...

İşletme özel izin anlaşması nedir ne demek

İşletme özel izin anlaşması nedir Teknik terim anlamı: Bulgunun işletilmesi için yapılan özel izin anlaşması. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen...

Özel izin alanın yükümü nedir ne demek

Özel izin alanın yükümü nedir Teknik terim anlamı: Özel izin alanın, yasalarda ve anlaşmada gösterilen yükümleri. Alanı : Şeftali, kayısı, armut gibi meyvaların ce...

Özel izin anlaşmaları nedir ne demek

Özel izin anlaşmaları nedir Teknik terim anlamı: Özel izin verilirken yapılan anlaşma ve bunun yazılı belgesi. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görü...

Tekelci özel izin anlaşması nedir ne demek

Tekelci özel izin anlaşması nedir Teknik terim anlamı: Özel izin alana, tüm hak veren anlaşma. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, a...

Yıllık izin dönemi nedir ne demek

Yıllık izin dönemi nedir Yıllık izin dönemi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yıllık dönem içinde izinli olarak geçirilen s...

Yurda giriş izin belgesi nedir ne demek

Yurda giriş izin belgesi nedir Teknik terim anlamı: Belçika ve İspanya'da kullanılan ve yabancı ülkeden belge alındığını gösteren geçici belge. Giri : Geri taraf, k...

Zorunlu izin düzeni nedir ne demek

Zorunlu izin düzeni nedir Teknik terim anlamı: Yurt savunması ile ilgili konularda, ülkenin ekonomik kalkınması bakımından yasalarda gösterilen koşullarla uygu...

Sınırlı yasal izin nedir ne demek

Sınırlı yasal izin nedir Teknik terim anlamı: Yasadan doğmakla birlikte yararlanma özgenliğinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu'ndan karar alınması gere...

Tam yasal izin nedir ne demek

Tam yasal izin nedir Teknik terim anlamı: Doğrudan doğruya yasadan doğan izin (plâkların herkese açık yerlerde çalınabilmesi gibi). Yasal izin : Akçalı ha...

Yalınç özel izin nedir ne demek

Yalınç özel izin nedir Teknik terim anlamı: Akçalı hak iyesinin başkalarına da izin verebilmesi koşulu ile verilen izin. Özel izin : Sağlanan bulgu belgesin...

Yıllık ücretli izin nedir ne demek

Yıllık ücretli izin nedir Yıllık ücretli izin; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Çalışanlara her yıl belli bir süre için almakt...

Zorunlu özel izin nedir ne demek

Zorunlu özel izin nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda belirtilen durumlarda, kamu yararına kullanılması gereken özel izin. Özel izin : Sağlanan bulgu belges...

İzine dönüş nedir ne demek

İzine dönüş nedir İzine dönüş; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Araya başka bir cümlenin girmesiyle tamamlanmamış kal...

İzini çalmak nedir ne demek

İzini çalmak nedir Teknik terim anlamı: İzini yoklamak, izini aramak, takip etmek. Çalma : Çalmak işi. Çalınmış. Hırsızlık, sirkat. Kakmalı olmayan, kal...

İzinli ilk baskı nedir ne demek

İzinli ilk baskı nedir Teknik terim anlamı: İyesinin izni alınarak yapılmış olan ilk baskı. Baskı : Bir eserin basılış biçimi veya durumu. Bası sayısı. Beli...

İzinli satış nedir ne demek

İzinli satış nedir İzinli satış; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Başkasının izni ile geçerli olabilen satış. İzin : Bir ...

İzinname nedir ne demek

İzinname nedir İzinname; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. "İzinname" ile ilgili cümle İzin : Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlü...

İzin basmak nedir ne demek

İzin basmak nedir Teknik terim anlamı: Birisinin yolunda gitmek, izinde yürümek, izini takip etmek. Basma : Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası i...

İzin belgesi nedir ne demek

İzin belgesi nedir İzin belgesi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yasa tarafından kısıtlanmış veya düzenlenm...

İzin vergisi nedir ne demek

İzin vergisi nedir İzin vergisi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çeşitli nedenlerle, verilen izin belgeleri karşılığı al...

Dahilde işleme izin belgesi nedir ne demek

Dahilde işleme izin belgesi nedir Dahilde işleme izin belgesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dahilde işleme rejimi kararı gereğince...

Özel izin alan nedir ne demek

Özel izin alan nedir Teknik terim anlamı: Belgenin işletilmesi için kendisine hak tanınan kişi. Özel izin : Sağlanan bulgu belgesini işletme konusunda, be...

Özel izin alışverişi nedir ne demek

Özel izin alışverişi nedir Teknik terim anlamı: Bir yapımın ya da üretimin en yeni teknik ile ve en iyi olarak yapılması amacıyla, yapımına karşılıklı özel izin...

Özel izin hakkı nedir ne demek

Özel izin hakkı nedir Teknik terim anlamı: Belge iyesince bir başkasına belgeyi kullanması için verilen izin. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, ha...

Yalın özel izin anlaşması nedir ne demek

Yalın özel izin anlaşması nedir Teknik terim anlamı: Yararlanma hakkını bir kişiye verirken, kendisi için yararlanmayı ve üçüncü kişilere verme hakkını da tanıyan an...

Yıllık ücretli izin yazdığı nedir ne demek

Yıllık ücretli izin yazdığı nedir Yıllık ücretli izin yazdığı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşçilerin ücretli izin durumlarının sapta...

Yükleme izin belgesi nedir ne demek

Yükleme izin belgesi nedir Yükleme izin belgesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Deniz taşımacılığında taşımacı şirket tarafın...

Özel izin nedir ne demek

Özel izin nedir Teknik terim anlamı: Sağlanan bulgu belgesini işletme konusunda, belge iyesinin başkalarına tanıdığı hak. 1. yüzyılda yazın yapıtları...

Tam izin nedir Teknik terim anlamı: Yapıt iyesinin, akçalı hakkın kullanılması yetkisini yalnız bir kişiye vermesi. İzin : Bir şey yapmak için veril...

Ücretsiz izin nedir ne demek

Ücretsiz izin nedir Ücretsiz izin; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşyerindeki etkinliklerin azalma veya durma noktasın...

Yasal izin nedir ne demek

Yasal izin nedir Teknik terim anlamı: Akçalı hakların kullanılmasının ve bunun karşılığında ücret ödenmesinin yasadan doğması durumu. İzin : Bir şey y...

Zorunlu izin nedir ne demek

Zorunlu izin nedir Teknik terim anlamı: Yargı organlarınca verilen izin, akçalı hak. Zorun : Mecburiyet İzin : Bir şey yapmak için verilen veya alınan ö...

İzine dönmek nedir ne demek

İzine dönmek nedir Dönme : Dönmek işi. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi. Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi. Ameliyatla...

İzini azıtmak nedir ne demek

İzini azıtmak nedir Teknik terim anlamı: İzini kaybetmek. Azıt : Azıtmak, haddi aşmak Azıtma : Azıtmak işi. Azıtmak : Azgın duruma getirmek. Bitki çok uz...

İzinli nedir İzinli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İzinli" ile ilgili cümle İzinli çıkmak : İzin alarak belli bir süre ...

İzinli kuşak nedir ne demek

İzinli kuşak nedir İzinli kuşak; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir katıdaki eksiciklerin olası erke aralığı. İzin : Bir şey...

İzinlik nedir İzinlik; Dil Bilimi, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: "Almama izin verir misiniz" yerinde söylenen ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim