İzlence nedir "İzlence" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Belli bir sorun türünün özdevimli çözümü için, verilerde ortaya çıkabilecek durumlara göre uygulanacak eylemleri belirten bir çalışma planı. bk. bilgisa...

 
 
 

İzlence çıktısı nedir ne demek

İzlence çıktısı nedir İzlence çıktısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bilgisayarda izlence gereğince verilerin çeşitli biçimlerde işlemesiyle elde edilen yazımlı sonuç. Çıktı : Üretim sonucu ortaya çıkan ...

İzlence değişimi nedir ne demek

İzlence değişimi nedir İzlence değişimi; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ulusal ya da uluslararası televizyon ağlarında yer alan yayaçlar arasında karşılıklı televizyon izlencelerinin alın...

İzlence dergisi nedir ne demek

İzlence dergisi nedir İzlence dergisi; Sinema, Gösteri alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir sinemada gösterilen filmin tanıtma yazılarını, özetini veren, gelecek izlenceyi açıklayan ve izlence değ...

İzlence girdisi nedir ne demek

İzlence girdisi nedir İzlence girdisi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Verileri bilgisayarda işlemek üzere saptanmış izlence uyarınca işletece kendi diliyle çeşitli biçimlerde gerekli bilgileri veren tanıt...

İzlence taslağı nedir ne demek

İzlence taslağı nedir İzlence taslağı; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yayına başlamadan önce sunucuya verilen ve sunacağı izlencelerin saatlerini, konularını, yapıma katılan sanatçı ve u...

İzlenceci nedir ne demek

İzlenceci nedir İzlenceci; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinemalarda izlenceleri düzenleyen kimse. [bkz: yapımcı]. İzlence : Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işleml...

İzlenceleme dili nedir ne demek

İzlenceleme dili nedir İzlenceleme dili; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgisayar izlenceleri oluşturmak üzere tanımlanmış yapay dil. İzlenceleme : Bir izlencenin tasarlanması, yazılması ve denenmesi il...

İzlenceleyici nedir ne demek

İzlenceleyici nedir İzlenceleyici; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Daha önce tanımlanmış görevleri yapacak nitelikte bilgisayar izlenceleri tasarlayıp yazan, bunları deneyerek, varsa yanlışlarını düzelt...

İzlence akış çizeneği nedir ne demek

İzlence akış çizeneği nedir İzlence akış çizeneği; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir izlencede, işlemlerin sırasını gösteren bir akış çizeneği. Akış çizeneği : Bir sorun'un tanımı, çözümlenmesi ya da çözüm yö...

İzlence bölümü nedir ne demek

İzlence bölümü nedir İzlence bölümü; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İzlenceleme işini yapan, izlence çizelgesini hazırlayan, bunların aksaksız olarak uygulanmasını düzenleyen, gereğinde...

İzlence çizelgesi nedir ne demek

İzlence çizelgesi nedir İzlence çizelgesi; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir izlencenin yayın günü, saati, süresi, konusu, yapımcısı, yönetmeni ve yapımla ilgili bütün gerekli bilgileri k...

İzlence denetim sayacı nedir ne demek

İzlence denetim sayacı nedir İzlence denetim sayacı; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Uygulanacak bir sonraki komuta ilişkin adresi saklamaya adanmış bir yazmaç. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. K...

İzlence düzeltme nedir ne demek

İzlence düzeltme nedir İzlence düzeltme; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir izlenceyi özel olarak hazırlanmış denemelik veriler üzerinde sınayarak, bulunması olası her türlü yanlışı giderme. Düzel : Elin...

İzlence işliği nedir ne demek

İzlence işliği nedir İzlence işliği; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Vericiden önce yer alan ve işliklerden, film yayın aygıtlarından, dışarıda yayın takımından gelen izlence öğelerini bi...

İzlence yayın bölümü nedir ne demek

İzlence yayın bölümü nedir İzlence yayın bölümü; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İzlence işliği ile sunucu işliğinden oluşan bölüm. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin ok...

İzlenceleme nedir ne demek

İzlenceleme nedir İzlenceleme; Bilişim, Matematik, Sinema alanlarında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir izlencenin tasarlanması, yazılması ve denenmesi ile ilgili işlerin tümü. Matematik'te terim anlamı: Verilen bir...

İzlencelerine nedir ne demek

İzlencelerine nedir İzlencelerine; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Verilerin bilgisayarda istendiği biçimde işlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli girdilerle işletece verilen düzenlenmiş işlem yönergesi. ...

İzlenceye katılan nedir ne demek

İzlenceye katılan nedir İzlenceye katılan; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir izlenceye, özellikle açık oturum, yuvarlak masa gibi izlencelere görevliler, uygulamanlar dışında katkıda bulun...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim