Köken nedir "Köken" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Ağaç ya da ot kökü. Kök: Birkaç köken zerdali fidanım var. Dip koçan. Soy, asıl, ata...

 
 
 

Köken adının saptanması nedir ne demek

Köken adının saptanması nedir Teknik terim anlamı: Hangi mal için hangi adların köken adı olacağının belli edilmesi. Adın : Yabancı. Başka, başkaca Köke : Su içind...

Köken belgesi nedir ne demek

Köken belgesi nedir Köken belgesi; bir ticaret terimidir. Gümrük alanında kullanılan anlamı: Bir malın üretildiği ya da yapıldığı ülkeyi gösteren ve o ül...

Köken bilimci nedir ne demek

Köken bilimci nedir Köken : Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği ...

Köken bilimsel nedir ne demek

Köken bilimsel nedir Köken bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Köken : Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde ya...

Köken imi nedir ne demek

Köken imi nedir Köken imi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Malın üzerinde yer alan ve kökenini gösteren işaret. İmi...

Köken ülke nedir ne demek

Köken ülke nedir Teknik terim anlamı: Markanın ya da bulgunun kütüğe yazıldığı asıl ülke. Bir yapıtın ilk kez yayımlandığı ya da halka açıklandığı Ber...

Köken ülkesi nedir ne demek

Köken ülkesi nedir Köken ülkesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir malın üretildiği ülke. Köke : Su içinde çökerek ta...

Köken yeri belgesi nedir ne demek

Köken yeri belgesi nedir Köken yeri belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: bk: köken belgesi. Köke : Su içinde çökerek taş ha...

Düzme köken adı nedir ne demek

Düzme köken adı nedir Teknik terim anlamı: Bir malda, çıktığı yerden başka yeri köken adı olarak kullanma. Adı : Serseri, ahmak. Küçük çocuk. İnsan içine g...

Halk köken bilimi nedir ne demek

Halk köken bilimi nedir Teknik terim anlamı: (halk etimolojisi) Bir dil için anlamı bilinmeyen veya unutulmuş olan bir kelimenin yakıştırma yoluyla ses ve an...

Kökenlemek nedir ne demek

Kökenlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fidan ya da asma çubuğu dikmek. Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Silisli, kumlu ...

Kökenlenmek nedir ne demek

Kökenlenmek nedir Köken : Soy, asıl. Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel,...

Kökenlik nedir ne demek

Kökenlik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sebzelik. Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Silisli, kumlu taş. [bkz: köfeke]. Ço...

Kökensiz nedir ne demek

Kökensiz nedir Kökensiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Köken : Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, ...

Kopyalama kökeni nedir ne demek

Kopyalama kökeni nedir Kopyalama kökeni; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Hem bakteri DNA'sında hem de plâzmitte bulunan D...

Ruhsal kökenli beden hastalıkları nedir ne demek

Ruhsal kökenli beden hastalıkları nedir Ruhsal kökenli beden hastalıkları; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Ülser, astım ve şeker hastalı...

Sıfır kökeni nedir ne demek

Sıfır kökeni nedir Sıfır kökeni; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yatay ve düşey eksenlerin sıfır noktasında kesiş...

Sinir kökenli şok nedir ne demek

Sinir kökenli şok nedir Sinir kökenli şok; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Beyin travması, omurilik zedelenmesi, b...

Köken adı nedir ne demek

Köken adı nedir Teknik terim anlamı: Bir yandan coğrafya ortamına, öte yandan yersel, geleneksel ve belirli üretim koşullarına bağlı olarak özel bir ...

Köken adını zorla alan nedir ne demek

Köken adını zorla alan nedir Teknik terim anlamı: Bir yerde üretilmeyen ya da yapılmayan bir malın üzerine, ünlü olan o yerin adını koyan (Amasya'da üretilmeyen e...

Köken adının zoralımı nedir ne demek

Köken adının zoralımı nedir Teknik terim anlamı: Köken adının ilgisi bulunmayan kişilerce kullanılması. Adın : Yabancı. Başka, başkaca Köke : Su içinde çökerek t...

Köken bilgisi nedir ne demek

Köken bilgisi nedir Gramer anlamı: Bir kelimenin hangi köke dayandığını, ilk hangi kavramı taşıdığını, zaman içinde gösterdiği gelişmeleri ve benzeri kon...

Köken bilimi nedir ne demek

Köken bilimi nedir Gramer anlamı: (etimoloji) Bir dildeki kelimelerin şekil yapıları ile anlamları arasında bağlantı kuran, o kelimelerin yapı ve anlaml...

Köken gösterme görevi nedir ne demek

Köken gösterme görevi nedir Teknik terim anlamı: Markaların, malın hangi yerde üretildiğini ya da yapıldığını gösterme görevi. Göster : Gösteriş eyleminin yapılm...

Köken ölü nedir ne demek

Köken ölü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelişmemiş, bozuk, köksüz (meyve ya da sebze). Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. ...

Köken ülke belgesi nedir ne demek

Köken ülke belgesi nedir Teknik terim anlamı: Marka ya da bulgunun asıl ve ilkin kütüğe yazıldığı ülkece, bu durumu belirtmek üzere ilgiliye verilen belge. Kö...

Köken ve sağlık belgesi nedir ne demek

Köken ve sağlık belgesi nedir Köken ve sağlık belgesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Dışsatımı yapılacak bitki veya bitkisel ür...

Avrupa köken kümelenme sistemi birliği nedir ne demek

Avrupa köken kümelenme sistemi birliği nedir Avrupa köken kümelenme sistemi birliği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Farklı ülkelerde işlenmekte ...

Düzme köken imleri nedir ne demek

Düzme köken imleri nedir Teknik terim anlamı: Çok iyi tanınmış köken imlerinin benzeri (Aynı adı bir bölgeye vererek düzme köken imi yaratılabilir). Köke : Su...

Yapıtın köken ülkesi nedir ne demek

Yapıtın köken ülkesi nedir Teknik terim anlamı: Yayımlanmış olan yapıtlarda, yayımın ilk olarak yapıldığı ülke; aynı anda yayım halinde en kısa koruma süresi ta...

Kökenlenme nedir ne demek

Kökenlenme nedir Köken : Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Soy, asıl. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden...

Kökenli nedir Kökenli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Fransızca'da Kökenli ne demek?: aborigène Gezilecek görülecek bir ye...

Kökensel nedir ne demek

Kökensel nedir Kökensel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Köken : Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği ...

Hayvan kökenli yemler nedir ne demek

Hayvan kökenli yemler nedir Hayvan kökenli yemler; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvan kadavrasının, hayvan organl...

Ortalamalar kökeni nedir ne demek

Ortalamalar kökeni nedir Ortalamalar kökeni; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yatay ve düşey eksenlerin ortalamada kesişt...

Sahte kökenli eşya nedir ne demek

Sahte kökenli eşya nedir Sahte kökenli eşya; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük Kanununa göre gerek üzerlerinde, gerek i...

Sinir kökenli atrofi nedir ne demek

Sinir kökenli atrofi nedir Sinir kökenli atrofi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sinirsel uyarımların azalması neden...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim