Köken nedir "Köken" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Ağaç ya da ot kökü. Kök: Birkaç köken zerdali fidanım var. Dip koçan. Soy, asıl, ata. Hayvan bağlanan kazık. Fide. Sebze. Çalı. Bir ucu koyun ya da keçinin ayağına diğer ucu...

 
 
 

Köken adının saptanması nedir ne demek

Köken adının saptanması nedir Teknik terim anlamı: Hangi mal için hangi adların köken adı olacağının belli edilmesi. Adın : Yabancı. Başka, başkaca Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Silisli, kumlu taş. [bkz: köfeke]. Çok sert,...

Köken belgesi nedir ne demek

Köken belgesi nedir Köken belgesi; bir ticaret terimidir. Gümrük alanında kullanılan anlamı: Bir malın üretildiği ya da yapıldığı ülkeyi gösteren ve o ülkenin ilgili kuruluşlarınca düzenlenen belge. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir malın...

Köken bilimci nedir ne demek

Köken bilimci nedir Köken : Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Soy, asıl. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap. Kavu...

Köken bilimsel nedir ne demek

Köken bilimsel nedir Köken bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Köken : Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap. Soy, asıl. Bir şeyin...

Köken imi nedir ne demek

Köken imi nedir Köken imi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Malın üzerinde yer alan ve kökenini gösteren işaret. İmi : Emi anlamında uyarma edatı Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum....

Köken ülke nedir ne demek

Köken ülke nedir Teknik terim anlamı: Markanın ya da bulgunun kütüğe yazıldığı asıl ülke. Bir yapıtın ilk kez yayımlandığı ya da halka açıklandığı Bern Birliğine katılmış ülke. Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Si...

Köken ülkesi nedir ne demek

Köken ülkesi nedir Köken ülkesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir malın üretildiği ülke. Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Silisli, kumlu taş. [bkz: köfeke]. Çok sert, yeşile yakı...

Köken yeri belgesi nedir ne demek

Köken yeri belgesi nedir Köken yeri belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: bk: köken belgesi. Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Silisli, kumlu taş. [bkz: köfeke]. Çok sert, yeşile yakın re...

Köken adı nedir ne demek

Köken adı nedir Teknik terim anlamı: Bir yandan coğrafya ortamına, öte yandan yersel, geleneksel ve belirli üretim koşullarına bağlı olarak özel bir nitelik gösteren, belirli bir yerde üretilen ya da yapılan malı belirtmek amacıyla kullan...

Köken adını zorla alan nedir ne demek

Köken adını zorla alan nedir Teknik terim anlamı: Bir yerde üretilmeyen ya da yapılmayan bir malın üzerine, ünlü olan o yerin adını koyan (Amasya'da üretilmeyen elmaya bu adı vererek genel satağa (piyasaya) sürme, Yunanlıların Kütahya çinileri diye sa...

Köken adının zoralımı nedir ne demek

Köken adının zoralımı nedir Teknik terim anlamı: Köken adının ilgisi bulunmayan kişilerce kullanılması. Adın : Yabancı. Başka, başkaca Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Silisli, kumlu taş. [bkz: köfeke]. Çok sert, yeşile yak...

Köken bilgisi nedir ne demek

Köken bilgisi nedir Gramer anlamı: Bir kelimenin hangi köke dayandığını, ilk hangi kavramı taşıdığını, zaman içinde gösterdiği gelişmeleri ve benzeri konuları inceleyen dal. bk. köken bilimi. Köken : Soy, asıl. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkil...

Köken bilimi nedir ne demek

Köken bilimi nedir Gramer anlamı: (etimoloji) Bir dildeki kelimelerin şekil yapıları ile anlamları arasında bağlantı kuran, o kelimelerin yapı ve anlamlarını kökenlerine doğru izleyerek ilk defa hangi köklere dayandıklarını hangi kavramları ...

Köken gösterme görevi nedir ne demek

Köken gösterme görevi nedir Teknik terim anlamı: Markaların, malın hangi yerde üretildiğini ya da yapıldığını gösterme görevi. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş...

Köken ölü nedir ne demek

Köken ölü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelişmemiş, bozuk, köksüz (meyve ya da sebze). Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Silisli, kumlu taş. [bkz: köfeke]. Çok sert, yeşile yakın renkteki toprak tabakası. Topra...

Köken ülke belgesi nedir ne demek

Köken ülke belgesi nedir Teknik terim anlamı: Marka ya da bulgunun asıl ve ilkin kütüğe yazıldığı ülkece, bu durumu belirtmek üzere ilgiliye verilen belge. Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Silisli, kumlu taş. [bkz: köfek...

Köken ve sağlık belgesi nedir ne demek

Köken ve sağlık belgesi nedir Köken ve sağlık belgesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Dışsatımı yapılacak bitki veya bitkisel ürünlerde hastalık, zararlı maddeler ve ilaç kalıntılarının bulunmadığını gösteren, ilgili ...

Kökenlemek nedir ne demek

Kökenlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fidan ya da asma çubuğu dikmek. Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Silisli, kumlu taş. [bkz: köfeke]. Çok sert, yeşile yakın renkteki toprak tabakası. Toprak tencere, güve...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim