Kötü nedir Kötü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kötü" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Zayıf, cılız. Felsefi a...

 
 
 

Kötü amaçla kütüğe yazım nedir ne demek

Kötü amaçla kütüğe yazım nedir Teknik terim anlamı: Başkalarını zarara sokmak amacıyla yapılmış yazım. Kütüğe yazım : Tescil, ~arancı (dilemi): tescil da'vâsı Amaç ...

Kötü ben nedir ne demek

Kötü ben nedir Kötü ben; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Çocuğun kendisi üzerine olan ve çevresindeki yetişkinle...

Kötü deyi nedir ne demek

Kötü deyi nedir Kötü deyi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bölünerek başka türlü öbeklendikleri takdirde hoşa git...

Kötü film nedir ne demek

Kötü film nedir Kötü film; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Hiçbir sanat değeri taşımayan, düşük n...

Kötü göz nedir ne demek

Kötü göz nedir Yerel Türkçe anlamı: Baktığı kimseye ya da şeye zarar veren göz, kötü dilekle bakış. Kötü gözle bakmak : Bir kimse için iyi olmayan d...

Kötü hayvan nedir ne demek

Kötü hayvan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Domuz. Hayva : Ayva. Tenekeyi lehimlemek için kullanılan bakır ya da demir araç. [bkz: hayva demiri] Hayvan...

Kötü huylu nedir ne demek

Kötü huylu nedir Kötü huylu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Veterinerlik alanındaki anlamları: Kötücül. İngilizce'de Kötü huy...

Kötü huyluluk nedir ne demek

Kötü huyluluk nedir Kötü huyluluk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Huylu : Herhangi bir huyu olan. Ürkek, sinirli (binek hayvanı)....

Kötü kadın nedir ne demek

Kötü kadın nedir Kadın : Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. Hizmetçi b...

Kötü kalpli nedir ne demek

Kötü kalpli nedir Kötü kalpli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Kalpli : Kalp hastalığı olan. Kalp : Bir ülkenin, bir kur...

Kötü kaynama nedir ne demek

Kötü kaynama nedir Kötü kaynama; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kırılmış kemik parçalarının yanlış olarak k...

Kötü para nedir ne demek

Kötü para nedir Kötü para; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Değişim değeri ile mal değeri arasındaki fark çok büyük ...

Kötü sayı nedir ne demek

Kötü sayı nedir Kötü sayı; Güreş alanında kullanılan bir terimdir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Bir güreşçinin karşılaşmalarda aldığı olumsuz ...

Kötü uyum nedir ne demek

Kötü uyum nedir Kötü uyum; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Organizmanın, çevreyle etkileşiminde biyolojik açıdan...

Kötü yol nedir ne demek

Kötü yol nedir Kötü yol; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Kötü yola düşmek : Kötü kadın olmak. Kötü yola sapmak : Doğruluktan...

Açılı kötü kaynama nedir ne demek

Açılı kötü kaynama nedir Açılı kötü kaynama; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bacakların uzun kemiklerinde ve eklem...

Adı kötü nedir ne demek

Adı kötü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yengeç. adı kötüye çıkmak : ünü kötü olarak yayılmak. Adı : Serseri, ahmak. Küçük çocuk. İnsan içine girmiy...

Kötüböcü nedir ne demek

Kötüböcü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akrep. Kötü : İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı. Korku, endişe veren...

Kötüböycü nedir ne demek

Kötüböycü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akrep. Kötü : İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı. Korku, endişe veren...

Kötü adam nedir ne demek

Kötü adam nedir Kötü adam; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Özellikle melodramların kahramanı ile ...

Kötü ağrı nedir ne demek

Kötü ağrı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Firengi. Ağrı : Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer...

Kötü annam nedir ne demek

Kötü annam nedir Teknik terim anlamı: Gıybet etmek. Anna : Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. [bkz: ana]. Hayır:-Oğlum bu gün pazara git.-Anna gi...

Kötü çekim nedir ne demek

Kötü çekim nedir Kötü çekim; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Günlük çekimler arasından asıl filmd...

Kötü durum nedir ne demek

Kötü durum nedir Kötü durum; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: sû-i hâl. Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz,...

Kötü görev nedir ne demek

Kötü görev nedir Kötü görev; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim olay ve ürünlerinin, yeni etkenler ...

Kötü haber nedir ne demek

Kötü haber nedir Kötü haber tez duyulur : Kara haber tez duyulur. Haber : Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organl...

Kötü hipertermi nedir ne demek

Kötü hipertermi nedir Kötü hipertermi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Halotan, eter ve siklopropan gibi genel ...

Kötü huylu tümör nedir ne demek

Kötü huylu tümör nedir Kötü huylu tümör; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Etraflarında kapsülleri bulunmayan, bulunduğu ye...

Kötü inanç nedir ne demek

Kötü inanç nedir Kötü inanç; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: sû-i niyyet. İnan : İnanmak işi. Bir kimse ve...

Kötü kakma odun nedir ne demek

Kötü kakma odun nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağacın kök kısmından kesilen odun. Kakma : Kakmak işi. Ağaç üzerinde veya diğer ahşap malzemede, mobilyada,...

Kötü kalplilik nedir ne demek

Kötü kalplilik nedir Kalplilik : Kalpli olma durumu. Kalpli : Kalp hastalığı olan. Kalp : Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme. Yalancı, kend...

Kötü mallar nedir ne demek

Kötü mallar nedir Kötü mallar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Doyumsuzluk varsayımının geçersiz olduğu, diğer bir de...

Kötü performans sendromu nedir ne demek

Kötü performans sendromu nedir Kötü performans sendromu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Zayıf başarım sendromu. Perform...

Kötü sayı doldurma nedir ne demek

Kötü sayı doldurma nedir Kötü sayı doldurma; Güreş alanında kullanılan bir kelimedir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Uluslararası karşılaşmalarda güreşçi...

Kötü yara nedir ne demek

Kötü yara nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Firengi. Frengi, cüzzam ve benzerleri hastalıklar nedeniyle oluşan yara. Kötü : İstenilen, beğenilen niteli...

Kötü yönetim nedir ne demek

Kötü yönetim nedir Kötü yönetim; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: sû-i idâre. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçe...

Ne kötü olsa nedir ne demek

Ne kötü olsa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nasıl olsa. Kötü : İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı. Korku, endişe ...

İyi kötü nedir ne demek

İyi kötü nedir İyi kötü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır. "İyi kötü" ile ilgili cümle İyiye iyi kötüye kötü demek : Hat...

Kötüböğcü nedir ne demek

Kötüböğcü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akrep. Kötü : İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı. Korku, endişe veren...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim