Küme nedir "Küme" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Topluca kır eğlencesi. Keklik ve benzeri kuşları avlamak için çalı çırpıdan yapılan, avcının gizlenmesine yarayan yer, barınak Cevizli sucuk. Bostan ve bağ bekçisinin ...

 
 
 

Küme bilinci nedir ne demek

Küme bilinci nedir Küme bilinci; Psikoloji, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Kümedeki bireylerin bilinç durumlarının toplamı olmayıp, kümenin tümüne özgü olan bilinç. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bireyi...

Küme bölgelemesi nedir ne demek

Küme bölgelemesi nedir Küme bölgelemesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kazanılacak toprağın, kentin açık alan gereksinmesi için sürekli olarak korunması koşuluyla, bir geliştirmenin, en büyük yerbölüm boyutlarını,...

Küme bulut nedir ne demek

Küme bulut nedir Küme : Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeyl...

Küme çalışması nedir ne demek

Küme çalışması nedir Küme çalışması; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğrencilerin aralarından seçtikleri bir başkanın kılavuzluğu altında işbirliği yaparak ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalarına olanak sağlayan...

Küme çözümlemesi nedir ne demek

Küme çözümlemesi nedir Küme çözümlemesi; Psikoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Kümenin düzen ve ilişkilerinde nelerin, hangi nedenlerle bozulmuş olduğunu kestirmek için yapılan çözümleme. Teknik t...

Küme davranışı nedir ne demek

Küme davranışı nedir Küme davranışı; Psikoloji, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bireyin, içinde bulunduğu kümenin etkisiyle yaptığı davranış. Küme içindeki bireylerin ancak birlikte ortaya koyabildikleri ...

Küme dirikliği nedir ne demek

Küme dirikliği nedir Küme dirikliği; Eğitim, Psikoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir küme içinde üyelerin paylaşılan duygu ve heyecanlara dayalı ortak bir anlayış geliştirmelerine ortam hazırlayan, belirl...

Küme ederi nedir ne demek

Küme ederi nedir Küme ederi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tekel yönetiminde farklı eder saptanılan durumlarda yüksek gelirli alıcılardan istenen eder. Eder : Fiyat, paha, değer Küme : Birbirine benzer vey...

Küme ayrışımı nedir ne demek

Küme ayrışımı nedir Küme ayrışımı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir kümenin, hiçbirisi boş olmayan, birbirlerinden ayrık ve bileşimleri söz konusu kümeye eşit olacak biçimdeki bir altkümeleri takımın...

Küme bağlaşması nedir ne demek

Küme bağlaşması nedir Küme bağlaşması; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kümeölçümde karşılıklı çekim ikilileri sayısının olanaklı ikili sayısına bölünmesiyle elde edilen oransal ölçüm. Bağla : Buğday ve arpa...

Küme birliği nedir ne demek

Küme birliği nedir Küme birliği; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: [bkz: toplumsal birlik]. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Küme : Birbirine benzer ...

Küme bölümlemesi nedir ne demek

Küme bölümlemesi nedir Küme bölümlemesi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kümenin tüketici olarak ikişer ikişer ayrık altkümelere ayrılması. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, tak...

Küme bütünlüğü nedir ne demek

Küme bütünlüğü nedir Küme bütünlüğü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kümeölçümde küme üyelerinden hiç çekim alamayan (yalıtık) ların sayısının 1'e oranlanmasıyla elde edilen ve küme dirlik düzeyini göster...

Küme çözülmesi nedir ne demek

Küme çözülmesi nedir Küme çözülmesi; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal kümenin üyeleri arasındaki çatışmanın ya da üyelerde küme ile özdeşleşme duygusu bulunmamasının, o kümede birliğin ve ...

Küme danışması nedir ne demek

Küme danışması nedir Küme danışması; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Ortak sorunları olan bireylerin bir arada katıldığı danışma. Danı : Değin, kadar, dek Danış : Önemli bir konuda birkaç kişinin bir arada ...

Küme devinimi nedir ne demek

Küme devinimi nedir Küme devinimi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kümeleri toplumsal araştırmaların temel gözlem birimi ve devingen bir yapısal birlik sayarak oluşum, işleyiş ve değişmesine ilişkin genel...

Küme duygusu nedir ne demek

Küme duygusu nedir Küme duygusu; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İşbirliği ya da dayanışma içinde bulunan kişilerin genellikle tutum ve davranışlarıyla kümedeki öbür üyelerin duygularının tam ya da ...

Küme havası nedir ne demek

Küme havası nedir Küme havası; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Kümedeki bireylerin karşılıklı ilişkilerinde sezilen duygu ve tutumlarla bunların yarattığı etkinliklerin oluşturduğu ortam. Hava : Hava yuva...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim