Kümele nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İçine ot konulan kulübe, barınak. Bostan ve bağ bekçisinin kulübesi. Çadır. Kümel : Sayı kümelerine ve bu kümeler üzerindeki işlemlere ilişkin olan Küme : Birbirine benzer veya aynı cinsten olan ş...

 
 
 

Kümeleniş nedir ne demek

Kümeleniş nedir Küme : Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri. Tomar. Durum ve nitelikleri göz önünde bulun...

Kümelenme ekonomileri nedir ne demek

Kümelenme ekonomileri nedir Kümelenme ekonomileri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmaların birbirlerine yakın yerlerde etkinlikte bulunmaları nedeniyle ulaşım, iletişim, altyapı kolaylıklarına bağlı olarak elde ett...

Kümelenme trombozu nedir ne demek

Kümelenme trombozu nedir Kümelenme trombozu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Damar çeperindeki zedelenme ve endotel hücrelerinden tromboplastin açığa çıkmasından kaynaklanan, genellikle atardamarlarda gör...

Kümelenmemiş sıklık dağılımı nedir ne demek

Kümelenmemiş sıklık dağılımı nedir Kümelenmemiş sıklık dağılımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlem sıklıklarını kümeler içinde değil, tek tek değerler biçiminde veren sıklık dağılımı. Dağı : Tarlalarda biten yabani...

Kümeler cebiri nedir ne demek

Kümeler cebiri nedir Kümeler cebiri; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir kümenin altkümelerinden oluşan ve tümleme işlemine kapalı olan kümeler dolamı, Anlamdaş. cebir. Bir kümeler takımı üzerinde yapıl...

Kümeler kuramı nedir ne demek

Kümeler kuramı nedir Kümeler kuramı; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Kümelerin özellikleri ile kümelere ilişkin işlemleri konu edinen uzbilim kuramı. Teknik terim anlamı: Kümeler ya da genel ...

Kümeler örgüsü nedir ne demek

Kümeler örgüsü nedir Kümeler örgüsü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir kümenin altkümelerinden oluşan, boş kümeyi içeren ve bileşim, kesişim işlemlerine kalımlı olan kümeler takımı. Kümel : Sayı kümele...

Kümeler zinciri nedir ne demek

Kümeler zinciri nedir Kümeler zinciri; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Kapsama bağıntısına göre tümel sıralanmış kümeler takımı. Kümel : Sayı kümelerine ve bu kümeler üzerindeki işlemlere ilişkin olan Kü...

Kümeleme nedir ne demek

Kümeleme nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Film yapımını kolaylaştırmak amacıyla, aynı bezem içindeki çekimleri bir araya toplama; çalışma gününü elden geldiğince azaltmak için oyuncuların çalışma durumlarını düzenleme işi....

Kümelemek nedir ne demek

Kümelemek nedir Küme : Durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan alt grup. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek. Koşularda, ke...

Kümelenme nedir ne demek

Kümelenme nedir "Kümelenme" ile ilgili cümleler Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Veterinerlik alanındaki anlamları: Bakteri veya alyuvar gibi yüzeyinde antijen taşıyan çok sayıda taneciğin, belirli bir antikor veya bir ajanla muame...

Kümelenme faktörü nedir ne demek

Kümelenme faktörü nedir Kümelenme faktörü; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Stafilokokların hücre duvarına yapışık olarak bulunan kümeleştirme veya çöktürme faktörü anlamına gelen bir çeşit koagulaz enzim...

Kümelenmek nedir ne demek

Kümelenmek nedir Kümel : Sayı kümelerine ve bu kümeler üzerindeki işlemlere ilişkin olan Kümele : İçine ot konulan kulübe, barınak. Bostan ve bağ bekçisinin kulübesi. Çadır. Küme : Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturdu...

Kümelenmiş sıklık dağılımı nedir ne demek

Kümelenmiş sıklık dağılımı nedir Kümelenmiş sıklık dağılımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gözlemleri, kümeler ya da değer aralıkları içinde veren sıklık dağılımı, bk. aralıksız dizi. Dağı : Tarlalarda biten yabani...

Kümeler dolamı nedir ne demek

Kümeler dolamı nedir Kümeler dolamı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir kümenin altkümelerinden oluşan ve kesişim, ayrım işlemlerine kalımlı olan kümeler takımı, Anlamdaş. dolam. Kümel : Sayı kümelerin...

Kümeler kümesi nedir ne demek

Kümeler kümesi nedir Kümeler kümesi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her öğesi bir küme olan küme. Örnek: {{1,2}, {2,3}, {1,2,3}} kümesi, {1,2}, {2,3}, {1,2,3} kümelerinden oluşan bir kümeler kümesidir. Kümel : ...

Kümeler takımı nedir ne demek

Kümeler takımı nedir Kümeler takımı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Öğeleri birer küme olan takım. Kümel : Sayı kümelerine ve bu kümeler üzerindeki işlemlere ilişkin olan Kümele : İçine ot konulan kulü...

Kümelerin dolaysız dizgesi nedir ne demek

Kümelerin dolaysız dizgesi nedir Kümelerin dolaysız dizgesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Kümeler ulamında alınan bir dolaysız dizge. Kümel : Sayı kümelerine ve bu kümeler üzerindeki işlemlere ilişkin olan Kümele...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim