Kütle nedir Kütle; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kütle" ile ilgili cümle Coğrafya'daki terim anlamı: Üzerindeki dağ sıraları, yayla ve yüksek ova düzlükleri, bu sıraları birbirinden ayıran ya da yayla düzlüklerini derin biçimde...

 
 
 

Kütle birimi nedir ne demek

Kütle birimi nedir Kütle birimi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir önelciğin öğecik içindeki kütlesi : l,66xlO-(...)gr. Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse Birim : Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu ...

Kütle denkliği eşitliği nedir ne demek

Kütle denkliği eşitliği nedir Kütle denkliği eşitliği; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir çözeltideki bir maddenin molar analitik derişiminin o maddeden türeyen türlerin molar denge derişimleri cinsinden ifadesi. Denkl...

Kütle görüngeölçüm nedir ne demek

Kütle görüngeölçüm nedir Kütle görüngeölçüm; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kimi molekülleri hızlı elektronlarla yükünleştirip , oluşan parçacık ve kesimleri eş kütleli kümelere ayırarak çözümleme yöntemi. Görün :...

Kütle izgeçizeri nedir ne demek

Kütle izgeçizeri nedir Kütle izgeçizeri; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: İçinden hızla geçen yüklü öğesel parçacıklara elektriksel ve mıknatıssal alanların uygulanmasıyla, bu parçacıkların yörüngelerinde oluşan sapmala...

Kütle korunum yasası nedir ne demek

Kütle korunum yasası nedir Kütle korunum yasası; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kapalı bir dizgede oluşan kimyasal tepkimelerde, ürünlerin kütleleri toplamının, tepkenlerin kütleleri toplamına eşit olduğunu belirten ...

Kütle numarası nedir ne demek

Kütle numarası nedir Kütle numarası; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir atomun çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamı. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atom ağırlığı. Kütle : Katı ...

Kütle polimeri nedir ne demek

Kütle polimeri nedir Kütle polimeri; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Çözücü kullanmadan elde edilen polimer. Poli : Çok, fazla. Bütün alt birimleri sitozin olan homopolimer. Bütün alt birimleri timin olan homop...

Kütle sayısı nedir ne demek

Kütle sayısı nedir Kütle sayısı; Fizik, Kimya, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir öğecik çekirdeğinin çekincik sayısı. Bir öğecik çekirdeği yerdeşinin öğeciksel kütlesine en yakın tümsayı. Kimya'da ter...

Kütle açığı nedir ne demek

Kütle açığı nedir Kütle açığı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çekirdeği oluşturan nükleon kütleleri toplamı ile çekirdek kütlesi arasındaki fark. Açığ : İnat Kütle : Katı maddelerin büyük parçası, küm...

Kütle aktarımı nedir ne demek

Kütle aktarımı nedir Kütle aktarımı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Elektrokimyasal hücrelerde, türlerin difüzyonla; konveksiyon ve elektrostatik kuvvetlerle hareketi. Aktar : Baharat veya güzel kokular satan ...

Kütle denkliği nedir ne demek

Kütle denkliği nedir Kütle denkliği; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kütlenin korunumu yasasına dayanarak bir açık dizgeye giren çıkan özdeklerin nicelikleri arasında kurulan denklik. (Buna göre, bir dizge için...

Kütle eksiği nedir ne demek

Kütle eksiği nedir Kütle eksiği; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir çekirdeği oluşturan çekinciklerin toplam kütlesinden, çekirdeğin gerçek kütlesinin çıkarımı. Eksi : Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. Eks...

Kütle hızı nedir ne demek

Kütle hızı nedir Kütle hızı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kütlenin akış hızı. Kütle : Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kats...

Kütle izgesi nedir ne demek

Kütle izgesi nedir Kütle izgesi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Öğeciksel yerdeş üşerlerin, kütle izgeçizeri ile elde edilen izlerinin kütlelerine göre dağıtılımını gösteren artı üşer izgesi. İzge : Çeşitlilik. Iş...

Kütle korunumu nedir ne demek

Kütle korunumu nedir Kütle korunumu; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: [bkz: özdek korunumu yasası]. Korunu : Olası sakınca ya da kaçınılar karşısında önlem alma yeteneği Koru : Bakımlı küçük orman. Korun : Üst derinin...

Kütle özeği nedir ne demek

Kütle özeği nedir Kütle özeği; Fizik, Matematik alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir nesnenin işleysel davranışında tüm kütlesinin toplanmış sayılalbildiği nokta. Matematik'te terim anlamı: Bir kütle ya da kütleler diz...

Kütle polimerleşmesi nedir ne demek

Kütle polimerleşmesi nedir Kütle polimerleşmesi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Sadece monomer ve başlatıcı kullanılarak yapılan polimerleşme işlemi. Poli : Çok, fazla. Bütün alt birimleri sitozin olan homopolimer. B...

Kütle spektrometresi nedir ne demek

Kütle spektrometresi nedir Kütle spektrometresi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: C-12 izotopunun standart alınarak element atomlarının kütlelerini tayin etmeye yarayan sistem. Gaz halindeki iyon demeti düzenekten geç...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim