Kütle nedir Kütle; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kütle" ile ilgili cümle Coğrafya'daki terim anlamı: Üzerindeki dağ sıraları, yayla ve yük...

 
 
 

Kütle birimi nedir ne demek

Kütle birimi nedir Kütle birimi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir önelciğin öğecik içindeki kütlesi : l,66xlO-(...)gr. Bir...

Kütle denkliği eşitliği nedir ne demek

Kütle denkliği eşitliği nedir Kütle denkliği eşitliği; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir çözeltideki bir maddenin molar analitik...

Kütle görüngeölçüm nedir ne demek

Kütle görüngeölçüm nedir Kütle görüngeölçüm; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kimi molekülleri hızlı elektronlarla yükünleştir...

Kütle izgeçizeri nedir ne demek

Kütle izgeçizeri nedir Kütle izgeçizeri; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: İçinden hızla geçen yüklü öğesel parçacıklara elektrikse...

Kütle korunum yasası nedir ne demek

Kütle korunum yasası nedir Kütle korunum yasası; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kapalı bir dizgede oluşan kimyasal tepkimelerde...

Kütle numarası nedir ne demek

Kütle numarası nedir Kütle numarası; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir atomun çekirdeğinde bulunan proton ...

Kütle polimeri nedir ne demek

Kütle polimeri nedir Kütle polimeri; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Çözücü kullanmadan elde edilen polimer. Poli : Çok, ...

Kütle sayısı nedir ne demek

Kütle sayısı nedir Kütle sayısı; Fizik, Kimya, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir öğecik çekirdeğinin çekincik s...

Kütle spektrometrisi nedir ne demek

Kütle spektrometrisi nedir Kütle spektrometrisi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bazı molekül ve atomların çeşitli yöntemlerle ...

Atomsal kütle birimi nedir ne demek

Atomsal kütle birimi nedir Atomsal kütle birimi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Karbon atomunun en bol bulunan (% 98) yerdeşi k...

Öğeciksel kütle birimi nedir ne demek

Öğeciksel kütle birimi nedir Öğeciksel kütle birimi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Öğecik yerdeşlerinin tek tek kütlelerini belirlemek...

Durgun kütle nedir ne demek

Durgun kütle nedir Durgun kütle; Kimya, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Tamamen hareketsiz bir parçacığın (e...

Eşdeğer kütle nedir ne demek

Eşdeğer kütle nedir Eşdeğer kütle; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kütleyi, kimyasal terimler cinsinden ifade etmek için...

Karşı kütle nedir ne demek

Karşı kütle nedir Karşı kütle; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: İki kütlenin, ikisi arasında ağırlık özeği...

Nükleidik kütle nedir ne demek

Nükleidik kütle nedir Nükleidik kütle; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir elementin esas doğal izotopunu temel alan atomi...

Sabit kütle nedir ne demek

Sabit kütle nedir Sabit kütle; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir maddenin kütlesinin ısıtma ile daha fazla değişmedi...

Kütlek tav nedir ne demek

Kütlek tav nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarlaların kurumaya yüz tutmuş durumu: Tütün tarlasını kütlek tav sürdürdüm. Kütlek : Bir çocuk oyuncağı, p...

Kütleler etki yasası nedir ne demek

Kütleler etki yasası nedir Kütleler etki yasası; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Belirli bir sıcaklıkta, başlangıçta alınan özde...

Kütlemek nedir ne demek

Kütlemek nedir Yerel Türkçe anlamı: “Küt"diye ses çıkmak. Çarpışmak. Kütle : Kitle. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın. Bir nesneye uygulana...

Kütle açığı nedir ne demek

Kütle açığı nedir Kütle açığı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çekirdeği oluşturan nükleon kütleleri toplamı ile...

Kütle aktarımı nedir ne demek

Kütle aktarımı nedir Kütle aktarımı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Elektrokimyasal hücrelerde, türlerin difüzyonla; kon...

Kütle denkliği nedir ne demek

Kütle denkliği nedir Kütle denkliği; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kütlenin korunumu yasasına dayanarak bir açık dizgey...

Kütle eksiği nedir ne demek

Kütle eksiği nedir Kütle eksiği; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir çekirdeği oluşturan çekinciklerin toplam kütlesinden, çek...

Kütle hızı nedir ne demek

Kütle hızı nedir Kütle hızı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kütlenin akış hızı. Kütle : Katı maddelerin büyük parçası...

Kütle izgesi nedir ne demek

Kütle izgesi nedir Kütle izgesi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Öğeciksel yerdeş üşerlerin, kütle izgeçizeri ile elde edilen...

Kütle korunumu nedir ne demek

Kütle korunumu nedir Kütle korunumu; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: [bkz: özdek korunumu yasası]. Korunu : Olası sakınca ya da...

Kütle özeği nedir ne demek

Kütle özeği nedir Kütle özeği; Fizik, Matematik alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir nesnenin işleysel davranışında tüm kütlesini...

Kütle polimerleşmesi nedir ne demek

Kütle polimerleşmesi nedir Kütle polimerleşmesi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Sadece monomer ve başlatıcı kullanılarak yapıla...

Kütle spektrometresi nedir ne demek

Kütle spektrometresi nedir Kütle spektrometresi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: C-12 izotopunun standart alınarak element atom...

Atomik kütle birimi nedir ne demek

Atomik kütle birimi nedir Atomik kütle birimi; Kimya, Nükleer Enerji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: 12C atomunun kütle...

Durgun faz kütle aktarım terimi nedir ne demek

Durgun faz kütle aktarım terimi nedir Durgun faz kütle aktarım terimi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Analit moleküllerinin durgun fazla t...

Dönüşül kütle nedir ne demek

Dönüşül kütle nedir Dönüşül kütle; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Kendi kendine bir zincir tepkileşimi sürdürmeye ye...

Duruk kütle nedir ne demek

Duruk kütle nedir Duruk kütle; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bağıllık kuramına göre, hızı ses hızına y...

İndirgenmiş kütle nedir ne demek

İndirgenmiş kütle nedir İndirgenmiş kütle; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Aralarındaki ağırlık özeği değişmede...

Kritik kütle nedir ne demek

Kritik kütle nedir Kritik kütle; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir nükleer zincir tepkimesinin oluşabilmesi iç...

Organik kütle nedir ne demek

Organik kütle nedir Organik kütle; bir jeoloji terimidir. Organik : Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Canlı, güçlü (ilişki). Or...

Kütlek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çocuk oyuncağı, patlangaç. Kütle : Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın. Bir nesneye uygulanan ku...

Kütleklik nedir ne demek

Kütleklik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vücut kırgınlığı, yorgunluk. Kütlek : Bir çocuk oyuncağı, patlangaç Kütle : Katı maddelerin büyük parçası, ...

Kütleme nedir Kütle : Kitle. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği. Katı maddelerin büy...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim