Kılavuz nedir "Kılavuz" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Okul yöneticilerine, öğretmenlere ve kimi durumlarda öğrencilere yeni programlar, yöntem ve teknikler ile uygulama biçimleri üzerinde bilgi veren ve yol gösteren ...

 
 
 

Kılavuz fiş nedir ne demek

Kılavuz fiş nedir Kılavuz fiş; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Katalogda yer alan fişler arasına konulan ve aranılanın daha kolay bulunmasını sağlayan fiş. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir t...

Kılavuz kaptan nedir ne demek

Kılavuz kaptan nedir Kılavuz kaptan; bir denizcilik terimidir. Kılavuz : Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin alıcı, yıkama aracı, basım aracı, gösterici vb. araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için...

Kılavuz kitap nedir ne demek

Kılavuz kitap nedir Kılavuz kitap; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kurumda, bir uğraş dalında, bir kentte ve benzerleri çalışanların kimliklerini ve oturdukları yeri belirten danışma kitabı. Bir kent, bir...

Kılavuz öğretmen nedir ne demek

Kılavuz öğretmen nedir Kılavuz öğretmen; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Okulda kılavuzluk etkinlikleri bakımından kendi kümesine düşen öğrencileri yakından tanımak, onların kişisel ya da derslerle ilgili her...

Kılavuz ses kuşağı nedir ne demek

Kılavuz ses kuşağı nedir Kılavuz ses kuşağı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sesin gürlüğünü artırmak ya da sesyayarları çalıştırmak üzere, asıl ses kuşağından ayrı olarak hazırlanan yardımcı ses...

Kılavuz sormaca nedir ne demek

Kılavuz sormaca nedir Kılavuz sormaca; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Sormaca uygulamasına geçmeden önce sormacanın iyi hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek için yapılan ön uygulama, anlamdaş önsormaca. Kı...

Kılavuz taşıl nedir ne demek

Kılavuz taşıl nedir Kılavuz taşıl; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Kısa bir süre yaşamış, evrimsel olaylarla çabuk değişmiş, çok sayıda geniş alanlara yayılmış olmasıyle, içinde bulunduğu katmanın yaşını...

Kılavuz yıldız nedir ne demek

Kılavuz yıldız nedir Kılavuz yıldız; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Bulunması güç sönük bir yıldızın yöresinde seçilen parlak bir yıldız. Önce parlak yıldız bulunur; sonra onun yardımıyla sönük yıldız...

Kılavuz açıklama nedir ne demek

Kılavuz açıklama nedir Kılavuz açıklama; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Açıklamanın ses kuşağına alınmasına yardımcı olması için, filmin gösterilişi sırasında çekim çekim yapılan anlatım. Kıl...

Kılavuz çavuş nedir ne demek

Kılavuz çavuş nedir Kılavuz çavuş; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Törenlerde padişaha ve sadrazamlara yol açan görevli. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kıla...

Kılavuz gemisi nedir ne demek

Kılavuz gemisi nedir Kılavuz gemisi; bir denizcilik terimidir. Kılavuz : Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse. Dar ve uzun bir yerden tel, kablo gibi bükülebilen bir şey geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne. Yol göstere...

Kılavuz katman nedir ne demek

Kılavuz katman nedir Kılavuz katman; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Belli bir yer düzeyine ya da kuşağa özellik veren katman. Kayaç dizileri içinde süreli olarak bulunan ve birbirlerine yakın bölümlerin b...

Kılavuz makara nedir ne demek

Kılavuz makara nedir Kılavuz makara; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcı, gösterici, basım aygıtı gibi araçlarda filmin belirli bir yolu izlemesi için yerleştirilmiş makaralar. Kıla : Taşla...

Kılavuz ses nedir ne demek

Kılavuz ses nedir Kılavuz ses; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Görüntü kuşağıyla aynı zamanda saptanan, fakat tamamlanmış filmde kullanılma amacı taşımayan, konuşmaların işlikte daha iyi ...

Kılavuz ses yolu nedir ne demek

Kılavuz ses yolu nedir Kılavuz ses yolu; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kılavuz sesi taşıyan ses yolu. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kılav : ...

Kılavuz söz nedir ne demek

Kılavuz söz nedir Kılavuz söz; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Eskiden yazmalarda, bugün genellikte ansiklopedi ve sözlüklerde kullanılan, bir sayfanın son satırının sağ alt köşesine yazılan bir sonraki sayf...

Kılavuz yatak nedir ne demek

Kılavuz yatak nedir Kılavuz yatak; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir yer, düzey ya da kuşağı ayıran yatak. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kılav : Keskin...

Kılavuzlama nedir ne demek

Kılavuzlama nedir "Kılavuzlama" ile ilgili cümle örnekleri Kılavuz : Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimse. Kılavuz gemisi. Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber. Makaradaki filml...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim