Kılmak nedir Yerel Türkçe anlamı: Kılmak, yapmak Diğer sözlük anlamları: Yapmak, etmek Kılma : Kılmak işi. Art eteğinde namaz kılmak : Çok temiz h...

 
 
 

Aşağa kılmak nedir ne demek

Aşağa kılmak nedir Teknik terim anlamı: İndirmek, aşağı etmek. Aşağ : İplik eğirirken iğin ağır dönmesini sağlıyan tahta ağırlık, ağırşak. Aşık kemiği A...

Bezek kılmak nedir ne demek

Bezek kılmak nedir Teknik terim anlamı: Süslemek. Beze : Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik, gudde. Hamur topağı, p...

Diri kılmak nedir ne demek

Diri kılmak nedir Teknik terim anlamı: Diriltmek, ihya etmek. Diri : Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. Gereği kadar pişmemiş. Solmamış, pörs...

Dombalak kılmak nedir ne demek

Dombalak kılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Takla atmak. Dombala : Patatese benzeyen ve yenilebilen bir çeşit mantar. Çocuk oyunu Dombalak : Patatese b...

Günü kılmak nedir ne demek

Günü kılmak nedir Teknik terim anlamı: Kıskanmak, haset etmek. Günü : Haset. Zamanından önce doğan yavru Kılma : Kılmak işi. Kılmak : Etmek, yapmak. Kı...

Hoy kılmak nedir ne demek

Hoy kılmak nedir Teknik terim anlamı: Bağırarak şiddetle hücum etmek. Hoy : Ayol anlamında seslenme ünlemi Kılma : Kılmak işi. Kılmak : Etmek, yapmak....

Irak kılmak nedir ne demek

Irak kılmak nedir Teknik terim anlamı: [bkz: ırak etmek]. [bkz: ırak eylemek]. Irak : Uzak. Ortadoğu'da bulunan ve Türkiye'nin komşusu olan bir ülke. K...

Kırgun kılmak nedir ne demek

Kırgun kılmak nedir Teknik terim anlamı: Mukatele etmek. Kırg : Kırk Kılma : Kılmak işi. Kılmak : Etmek, yapmak. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarf...

Kirtü kılmak nedir ne demek

Kirtü kılmak nedir Teknik terim anlamı: Gerçekleştirmek. Kirt : Küçük, ufak, minik. Sağlam, dayanıklı. Gevrek, çabuk kırılan, az sert. İyi pişmemiş, ser...

Sağınç kılmak nedir ne demek

Sağınç kılmak nedir Teknik terim anlamı: Düşünmek, teemmül, tefekkür, mülâhaza etmek. Sağınç : Emel, istek, arzu, maksat, tasavvur, düşünce, ümit, endişe...

Söz kılmak nedir ne demek

Söz kılmak nedir Teknik terim anlamı: Söz söylemek. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Söz : Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizi...

Takla kılmak nedir ne demek

Takla kılmak nedir Teknik terim anlamı: Takla atmak. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Takla : Elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vü...

Tapu kılmak nedir ne demek

Tapu kılmak nedir Teknik terim anlamı: İtaat etmek, tebaiyet etmek, inkıyat etmek. Tazim etmek, hürmet etmek. Hizmet etmek. Tapmak, ibadet etmek. Kılma...

Tepecanbalak kılmak nedir ne demek

Tepecanbalak kılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tepetaklak düşmek. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Tepe : Bir şeyin en üstteki bölümü. Başın üst...

Tombaz kılmak nedir ne demek

Tombaz kılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Takla atmak. Tomba : Yığın Kılma : Kılmak işi. Kılmak : Etmek, yapmak. Tombaz : Irmaklarda işleyen, altı dü...

Üzün kılmak nedir ne demek

Üzün kılmak nedir Teknik terim anlamı: Alâkayı kesmek. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Kesmek : Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye a...

Yakınlık kılmak nedir ne demek

Yakınlık kılmak nedir Teknik terim anlamı: Cinsi münasebette bulunmak. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Yakı : Bazı hastalıkları tedavi etmek ama...

Yarı kılmak nedir ne demek

Yarı kılmak nedir Teknik terim anlamı: Yardım etmek, muin olmak. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Yarı : Bir bütünü oluşturan iki eşit parçad...

Yavuz kılmak nedir ne demek

Yavuz kılmak nedir Teknik terim anlamı: İfsadetmek, bozmak, fena hale getirmek. Yavu : Yitik. Akılsız, sersem. Yabanıl, insana sokulmayan (insan, hayvan...

Alak bulak kılmak nedir ne demek

Alak bulak kılmak nedir Teknik terim anlamı: Darmadağın etmek, birbirine katmak, allak bullak etmek. Alak : Bataklık yer. Köşk. Bağ, bahçe kulübesi. Sığır ko...

Arıh kılmak nedir ne demek

Arıh kılmak nedir Teknik terim anlamı: Zayıflatmak. Arıh : Temiz, tertemiz, saf, iyi. Hayvanların koşulduğu okun arabaya bağlı olduğu çatal kısım. [bkz...

Bay kılmak nedir ne demek

Bay kılmak nedir Teknik terim anlamı: Zenginleştirmek. Bay : Parası, malı çok olan, zengin (kimse). Erkek. Erkeklerin ad veya soyadlarının önüne getir...

Çalış kılmak nedir ne demek

Çalış kılmak nedir Teknik terim anlamı: Savaşmak, çarpışmak. Çalı : Böğürtlen, ahududu gibi küçük, dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bitki. ...

Dombalah kılmak nedir ne demek

Dombalah kılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Takla atmak. Dombala : Patatese benzeyen ve yenilebilen bir çeşit mantar. Çocuk oyunu Dombalah : Takla. Kıl...

Görüş kılmak nedir ne demek

Görüş kılmak nedir Teknik terim anlamı: Görüşmek, tanışmak. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret. Dolaysız kavrama, birden kav...

Hop kılmak nedir ne demek

Hop kılmak nedir Teknik terim anlamı: Hoplamak, hop etmek, birden bire şaşırıp durduğu yerden fırlamak. Hop : Uyarmak amacıyla kullanılan bir söz Kılm...

Idıdık kılmak nedir ne demek

Idıdık kılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Soğuktan titremek. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Titremek : Küçük ve hızlı salınım hareketleri...

İdüp kılmak nedir ne demek

İdüp kılmak nedir Teknik terim anlamı: Yapmak. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Yapmak : Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana ...

Kızak kılmak nedir ne demek

Kızak kılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kızak kaymak. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Kızak : Kar veya buz üzerinde kayarak yol alan tek...

Meydanlu kılmak nedir ne demek

Meydanlu kılmak nedir Teknik terim anlamı: Serbest, geniş hareket etmesine imkân vermek. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Meydan : Alan, saha. Fı...

Sağu kılmak nedir ne demek

Sağu kılmak nedir Teknik terim anlamı: Ölü için feryat ederek ağlamak. Sağu : Eskiden Orta Asya'da düzenlenen yuğlarda (cenaze törenlerinde) söylenen a...

Suç kılmak nedir ne demek

Suç kılmak nedir Teknik terim anlamı: Günah işlemek, suç işlemek. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Suç : Törelere, ahlak kurallarına aykırı ...

Tap kılmak nedir ne demek

Tap kılmak nedir Teknik terim anlamı: Tahsis etmek. Tap : Eski evlerde tavana yakın açılan küçük pencere. 1.Okul sırası : Tapımda kitap var. [bkz: tak...

Tavlum tavlum kılmak nedir ne demek

Tavlum tavlum kılmak nedir Teknik terim anlamı: Davul gibi şişmek. Tavlu : Şişman Kılma : Kılmak işi. Kılmak : Etmek, yapmak. Şişmek : İçi hava veya gazlarla do...

Tepecombalak kılmak nedir ne demek

Tepecombalak kılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Takla atmak : Çocuklar bahçede tepecombalak kılıyor. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Tepe : Bir ...

Uzun kılmak nedir ne demek

Uzun kılmak nedir Teknik terim anlamı: Uzatmak. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Uzun : İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. Ay...

Yahın kılmak nedir ne demek

Yahın kılmak nedir Teknik terim anlamı: Yaklaştırmak. Yahı : Kırık, çıkık, ağrılı eklem üstüne yapıştırılan bez, yakı Yahın : Yakın. Kılma : Kılmak işi....

Yalan kılmak nedir ne demek

Yalan kılmak nedir Teknik terim anlamı: Yalanlamak, tekzip etmek. Kılma : Kılmak işi Kılmak : Etmek, yapmak. Yalan : Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz,...

Yavu kılmak nedir ne demek

Yavu kılmak nedir Teknik terim anlamı: Kaybetmek. Yavu : Yitik. Akılsız, sersem. Yabanıl, insana sokulmayan (insan, hayvan). Tembel, ağır davranışh. [b...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim