Kırı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eşek yavrusu, sıpa. baş kırılır (veya yarılır) fes (veya börk) içinde, kol kırılır yen (veya kürk) içinde : “aile içindeki, arkadaşlar arasındaki uyuşmazlıklar yabancılara duyurulmamalıdır” anlamı...

 
 
 

Kırıcı nedir ne demek

Kırıcı nedir Kırıcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kırıcı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Hayvan ve başka şeyler alıp satan kimse. İngilizce'de Kırıcı ne demek? Kırıcı ingilizcesi nedir?: bre...

Kırıcılık nedir ne demek

Kırıcılık nedir "Kırıcılık" ile ilgili cümle örnekleri Grev kırıcılığı : Grevin etkisini azaltmak veya tamamıyla yok etmek amacıyla greve uğrayan işverenin veya ona yardımcı olan bir başkasının yasalara göre yasaklanmış hareketlerde bulun...

Kırıç kırıç nedir ne demek

Kırıç kırıç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: At ve eşek çağırma ünlemi. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Kırıç : Hafif aralık. Çağırma : Çağırmak işi. Ünlem : Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb. ...

Kırıço nedir ne demek

Kırıço nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Beştaş oyunu. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Kırıç : Hafif aralık. Beştaş : Beş tane taşla oynanan bir çocuk oyunu türü. Oyun : Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye ya...

Kırıgı nedir ne demek

Kırıgı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadının yasalara ve törelere aykırı olarak ilgi kurduğu erkek sevgili . Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Sevgili : Sevilen ve âşık olunan kimse, yavuklu, dost, yâr, canan. Sevgi ve bağlılık duyulan. Aykı...

Kırıh sırıh nedir ne demek

Kırıh sırıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ufak tefek, döküntü, işe yaramaz ev eşyası. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Kırıh : Ormandan açılmış tarla. Delik, delinmiş. Sırıh : 1.Meşeden kesilen fidan. 2.Kalın ve uzun sopa, sırık. Direk, sırık. U...

Kırık aramak nedir ne demek

Kırık aramak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birini kötülemek amaciyle kusur ve eksik aramak. Aram : Fırsat, uygun zaman: Aramını bulsam babamdan para istiyeceğim. Aralık, fasıla Kırı : Eşek yavrusu, sıpa. Arama : Aramak işi, taharri. Sanığı...

Kırık atımı nedir ne demek

Kırık atımı nedir Kırık atımı; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kırıkta, yer değiştiren iki nokta arasındaki en kısa uzaklık. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Atım : Atma işi. Atılan bir şeyin gidebildiği ...

Kırı kırı nedir ne demek

Kırı kırı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: At ve eşek çağırma ünlemi. Eşek çağırma ünlemi. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Çağırma : Çağırmak işi. Ünlem : Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb. Ü...

Kırıbenek nedir ne demek

Kırıbenek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Beyazı az olan renk. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Beyaz : Ak, kara, siyah karşıtı. Baskıda normal karalıkta görünen harf türü. Bu renkte olan. Beyaz ırktan olan [#kimse.] Beyaz zehir. Olan : Oğlan. O...

Kırıcık nedir ne demek

Kırıcık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Azıcık, çok az. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Kırıcı : Kırma işini yapan. Senet, tahvil, bono ve süresi gelmemiş alacaklarla ilgili alışveriş veya işlem yapan kimse veya kuruluş. Bir şeyin gerektiği g...

Kırıç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hafif aralık. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Kırıç kırıç : At ve eşek çağırma ünlemi. Kırıçmak : Kesmek, kırkmak. Kırıço : Beştaş oyunu. Aralık : Ara. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin ...

Kırıçmak nedir ne demek

Kırıçmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kesmek, kırkmak. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Kırıç : Hafif aralık. Kırkmak : Bir şeyi uçlarından kesmek. Saç, sakal ya da tüyü kesmek. Koyun, keçi vb. hayvanların tüylerini kesmek. Kırkma : Kırkmak ...

Kırıdak nedir ne demek

Kırıdak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şıklığa özenen, gösteriş çabasında olan. Oynak, ahlâksız : O, kırıdağın biridir. Dik yürüyen adam. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Ahlaksız : Ahlak kurallarına uymayan. Dürüst davranmayan, kötü huylu, t...

Kırıh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ormandan açılmış tarla. Delik, delinmiş. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Kırıh sırıh : Ufak tefek, döküntü, işe yaramaz ev eşyası. Açılmış : Açıklanmış, şerhedilmiş. Tarla : Tarıma elverişli olan, sınır...

Kırık nedir Kırık; bir jeoloji terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kırık" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yol kesen. Cinsi sapık. Yolsuz birleşmelerde arabulucu erkek : Karıyı kafeslemek...

Kırık aşı nedir ne demek

Kırık aşı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bulgur pilavı : Kırık aşı pişirelim. Aşı : Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik. Bu eriyiğin uygulanması. Bir ağacın dalı...

Kırık aynası nedir ne demek

Kırık aynası nedir Kırık aynası; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kırıkta, iki kanadın yerlerinden oynaması ve birbirlerine sürtünmesiyle oluşan, koşut çizikli, cilalı kırık düzlemi. Kırı : Eşek yavr...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim