Kırsal nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel terim anlamı: Kırları, köyleri, çoban yaşamını sevdirmek için doğanın güzel yanlarını anlatan deyişler, bk. idil, eglog. Fransızca'da Kırsal ne demek?: pasto...

 
 
 

Kırsal bölge nedir ne demek

Kırsal bölge nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Kırsal : Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer. Kır ile ilgili. Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, top...

Kırsal gelişme nedir ne demek

Kırsal gelişme nedir Kırsal gelişme; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kırsal alanların daha bayındır duruma getirilmesi, kamu işgörülerinin tümleştirilmesi ve köylerde yaşayan insanların gelirlerinin artırılması i...

Kırsal kesim nedir ne demek

Kırsal kesim nedir Kırsal kesim; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kırsal alanda ağırlıklı olarak tarım ve tarıma dayalı üretimin yapıldığı kesim. Kesi : Kesilmiş yer. Ortaklık, yarıcılık : Tarlayı kesiye verdi...

Kırsal mazot nedir ne demek

Kırsal mazot nedir Kırsal : Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer. Kır ile ilgili. Mazot : Yakıt olarak kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biri, motorin. Traktör : Arkasına römork takılabilen, çift sürmek, yük ta...

Kırsal nüfus nedir ne demek

Kırsal nüfus nedir Kırsal nüfus; bir toplum bilimi terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: Kent dışında yaşayan, ekonomisinde tarımsal çalışmaların egemen olduğu insan topluluğu. Bilimsel terim anlamı: İl ve ilçe özekleri dışında kalan yerler...

Kırsal topluluk nedir ne demek

Kırsal topluluk nedir Kırsal topluluk; Şehir, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlkel ortaklık düzeninin son aşamasında, toprak, otlak ve ormanlar dışındaki üretim araçlarının, üretimle tüketimin özel...

Kırsal toprak nedir ne demek

Kırsal toprak nedir Kırsal toprak; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent içinde, dışında ya da kent sınırları yakınında tarım etkinliklerine ayrılmış ya da bölünerek ve altyapısı hazırlandıktan sonra kentsel yerbö...

Kırsal turizm nedir ne demek

Kırsal turizm nedir Kırsal turizm; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İnsanların devamlı ikamet ettikleri yerler dışındaki kırsal yörelerdeki halkın ürettikleri yöresel mal ve hizmetleri, yörenin doğal dokusuna ...

Kırsal alan nedir ne demek

Kırsal alan nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: İktisadi açıdan özellikle doğal kaynaklara dayalı üretimin yaygın olduğu, ortalama gelir düzeyinin genellikle göreli olarak düşük kaldığı, kendine özgü kültürel yapısı bulunan ve toplumsal...

Kırsal bayındırım nedir ne demek

Kırsal bayındırım nedir Kırsal bayındırım; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belediye sınırları dışında kalan kırsal alanlarda bayındırlık etkinliklerini düzenlemeyi amaçlayan yasal kuralların, denetimlerin uygulanmas...

Kırsal ekonomi nedir ne demek

Kırsal ekonomi nedir Kırsal ekonomi; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Ekonominin, topraktan yararlanma yollarını araştıran ve başlıca konusu tarım ve tarımsal işletmecilik olan kolu. Kırs : Kıskanç. Cimr...

Kırsal kalkınma nedir ne demek

Kırsal kalkınma nedir Kırsal kalkınma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kent ile kır arasındaki sosyokültürel ve iktisadi farklılıkların enaza indirmeyi ve kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı amaçlayan kalkınma ...

Kırsal konut nedir ne demek

Kırsal konut nedir Kırsal konut; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kırsal alanlarda yaşayan nüfusun oturduğu, tarımsal etkinliklerinin daha kolay görülmesine ve hayvanlarının bakımına da elverişli olan konut türü...

Kırsal motorin nedir ne demek

Kırsal motorin nedir Kırsal : Kır ile ilgili. Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer. Motorin : Mazot. Motor : Motosiklet. Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenek. Akaryakıtla işleyen deniz aracı. Mazot : Yak...

Kırsal şiir nedir ne demek

Kırsal şiir nedir Kırsal şiir; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kır ve çoban yaşayışını konu alan, bu yaşayışla ilgili özel terimlere yer vermesi ve çoğu kez gerçekçi bir nitelik taşıması dolayısıyla öğretici y...

Kırsal toplum nedir ne demek

Kırsal toplum nedir Kırsal toplum; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Geçimlerini avcılık, çobanlık, özellikle çiftçilikle sağlayan; doğal çevrelerine büyük ölçüde bağlı olan; basit araçlarla ürettikl...

Kırsal toprak geliştirimi nedir ne demek

Kırsal toprak geliştirimi nedir Kırsal toprak geliştirimi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kırsal toprağın, üzerinde yapı yapılabilir duruma getirilebilmesi için, kentbilim kurallarına uygun olarak yerbölümlemesinin yapılmas...

Kırsallaşma nedir ne demek

Kırsallaşma nedir Kırsallaşma; İktisat, Şehir alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kentten köye göçle birlikte kırsal nüfusta yaşanan önemli artış. karşılığı şehirleşme. Teknik terim anlamı: Kırsal alanda yaşayan nüf...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim