Kısa nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kısa" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kıt, az : Senin Türkçen mi kısa. Bilimsel terim anlamı: İngilizce'de Kısa ne demek? Kısa ingilizcesi nedir?: sh...

 
 
 

Kısa bağırsak sendromu nedir ne demek

Kısa bağırsak sendromu nedir Kısa bağırsak sendromu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnce bağırsaklarda önemli oranda rezeksiyon sonrası ortaya çıkan, ishal, dışkıda yağın varlığı ve zayıflıkla belirgin emil...

Kısa burunlu avustralya ekidnası nedir ne demek

Kısa burunlu avustralya ekidnası nedir Kısa burunlu avustralya ekidnası; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, tek delikliler (Monotremata) takımından, Avustralya, Yeni Gine ve Tazmanya'da yaşayan, bu...

Kısa çekim nedir ne demek

Kısa çekim nedir Kısa çekim; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Uzunluğu, süresi az olan çekim. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan...

Kısa çiftuzun adım nedir ne demek

Kısa çiftuzun adım nedir Kısa çiftuzun adım; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: (Yunan Latin tartıbilim Terimi) Bir kısa ve iki uzun hece şeklinde olan adım. Adım : Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir y...

Kısa dalga nedir ne demek

Kısa dalga nedir Kısa dalga; bir fizik terimidir. Bir fizik terimi olarak tanımı: Dalga boyları metre basamağında olan akımmıknatıssal dalgalar. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Radyo yayınlarına ayrılan 11-50 m arasındaki dalga u...

Kısa dingil nedir ne demek

Kısa dingil nedir Kısa dingil; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ön tekerleği taşıyan kısa metal çubuk. Ding : Bir şeyin birdenbire anlaşıldığını anlatır. Dink, pirinci kabuğundan ayırmada kullanılan dibek. Es...

Kısa dönem dalgalanması nedir ne demek

Kısa dönem dalgalanması nedir Kısa dönem dalgalanması; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Bir zaman dizisinde, kısa dönemdeki dalgalanmalar. Döne : Karşı ziyarette bulunma. Defa, kere. Minder güreşleri...

Kısa dönem maliyet eğrisi nedir ne demek

Kısa dönem maliyet eğrisi nedir Kısa dönem maliyet eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kısa dönemde firmanın toplam çıktısı ile maliyetleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğri. Döne : Karşı ziyarette bulunma. Defa, ker...

Kısa ad nedir Kısa ad; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ismin ve özellikle bir özel adın bir parçasını atarak ve kalanını. bazen bir az değiştirerek meydana getirilen kısa ad. Zeynelâbidin yerine Z...

Kısa akım nedir ne demek

Kısa akım nedir Kısa akım; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Elektrik direnci sıfır olduğunda bir akımın istenilmeyen biçimde kesilmesi. Akım : Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yen...

Kısa başlı kurbağagiller nedir ne demek

Kısa başlı kurbağagiller nedir Kısa başlı kurbağagiller; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, obruk önlüler (Procoela) alt takımından bir fami...

Kısa burunlu sığır biti nedir ne demek

Kısa burunlu sığır biti nedir Kısa burunlu sığır biti; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda parazitlenen Anoplura takımında bulunan kan emen bit türü, Haematopinus eurysterni. Sığı : Bir çeşit geyik, ka...

Kısa çevrim nedir ne demek

Kısa çevrim nedir Kısa çevrim; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir elektrik çevriminde, akımın kısa yoldan kapanarak çevrimin bir bölüğünün dışta kalması. Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bi...

Kısa çizgi nedir ne demek

Kısa çizgi nedir İngilizce'de Kısa çizgi ne demek? Kısa çizgi ingilizcesi nedir?: dash Tire ya da kısa çizgi (-); bir noktalama işareti. Tire sözcüğü [#Fransızca tiret'ten [#geçmiş]tir. Noktalama : Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm vb....

Kısa devre nedir ne demek

Kısa devre nedir Kısa devre; bir fizik terimidir. Bir elektrik veya devrede bir [#hata sonucu meydana gelen yüke paralel düşük dirençli hat yanmaya başlar. Bir elektrik devresi ne kadar karmaşık olursa olsun, basit bir şekilde gösterilebil...

Kısa dönem nedir ne demek

Kısa dönem nedir Kısa dönem; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Firmanın üretim sürecinde kullandığı girdilerin bir kısmının miktarını, dolayısıyla üretim miktarını değiştirebileceği kadar kısa bir zaman aral...

Kısa dönem firma sunum eğrisi nedir ne demek

Kısa dönem firma sunum eğrisi nedir Kısa dönem firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firma ölçeğinin veri olduğu kısa dönemde firmanın marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişir maliyet eğrisinin üstünde kalan...

Kısa dönem sunum eğrisi nedir ne demek

Kısa dönem sunum eğrisi nedir Kısa dönem sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kısa dönem firma sunum eğrilerinin yatay toplamı. Döne : Karşı ziyarette bulunma. Defa, kere. Minder güreşlerinde her üçer dakikalı...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim