Kıyı nedir "Kıyı" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sınır : Kıyılı bağ. Duvar, bahçe duvarı : Evlerimizin arasındaki duvar yıkıldı. Çit. ...

 
 
 

Kıyı bankacılığı nedir ne demek

Kıyı bankacılığı nedir Kıyı bankacılığı; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Genellikle serbest bölgelerde etkinlik gösteren, ülke dışı...

Kıyı bölgeleri nedir ne demek

Kıyı bölgeleri nedir Kıyı bölgeleri; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kıyının hemen yakınında, derinliği birkaç metr...

Kıyı bucak nedir ne demek

Kıyı bucak nedir Kıyı : Kara ile suyun birleştiği yer. Sahil. Issız, tenha yer. Kenar, periferi. Bucak : Kenar, köşe, yer. İlçelerin, bir müdürle yöne...

Kıyı çizmek nedir ne demek

Kıyı çizmek nedir Teknik terim anlamı: Yan çizmek, bir tarafa çekilmek. Çizme : Çizmek işi. Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir ayakkabı türü Çizmek ...

Kıyı çulluğu nedir ne demek

Kıyı çulluğu nedir Kıyı çulluğu; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımın...

Kıyı etkisi nedir ne demek

Kıyı etkisi nedir Kıyı etkisi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir iletkenin keskin kıyısında biriken yüklerin elektrik alanı...

Kıyı ini nedir ne demek

Kıyı ini nedir Kıyı ini; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Dalganın oymasıyle yalı yar içinde oluşan in. İni : ...

Kıyı kafes balıkçılığı nedir ne demek

Kıyı kafes balıkçılığı nedir Teknik terim anlamı: Kıyıya yakın bölgelerde, birkaç metre uzaklıktan başlayan bir çizgide kurulan kafeslerde yapılan balıkçılık. Bal...

Kıyı kapağı nedir ne demek

Kıyı kapağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tomrukların dört tarafından çıkarılan kalınca tahta. Kapağ : Kapak Kıyı : Kara ile suyun birleştiği yer. Is...

Kıyı kırlangıcı nedir ne demek

Kıyı kırlangıcı nedir Kıyı kırlangıcı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Yağmur kuşları (Charadriiformes) takı...

Kıyı kumulu nedir ne demek

Kıyı kumulu nedir Kıyı kumulu; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Kalın kum örtüsüyle kaplı, deniz yönünden gelen ...

Kıyı küme nedir ne demek

Kıyı küme nedir Kıyı küme; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kıyı insanlardan kurulu olan ve toplum bütünüyl...

Kıyı oku nedir ne demek

Kıyı oku nedir Kıyı oku; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Dalgaların, kıyıyı yalayan akıntıların taşıyıp elve...

Kıyı ötesi balıkçılığı nedir ne demek

Kıyı ötesi balıkçılığı nedir Teknik terim anlamı: Açık deniz balıkçılığı. Balı : Büyük kardeş: Balı beni size götür. Sevgi gösterilen kimselere denir: Nerden geli...

Kıyı sandalye sazı nedir ne demek

Kıyı sandalye sazı nedir Teknik terim anlamı: Toprak altı gövdeleri bulunan, çok yıllık, tuzlu su, tatlı su, bataklık, akıntılar, sığ göller ve sulama kanalla...

Kıyı seyri nedir ne demek

Kıyı seyri nedir Kıyı seyri; bir denizcilik terimidir. Kıyı : Sahil. Kara ile suyun birleştiği yer. Kenar, periferi. Issız, tenha yer. Uzaklaşma : Uza...

Kıyı süsü nedir ne demek

Kıyı süsü nedir Kıyı süsü; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yol kıyısının, kent yönetimince düzenlenmesi ve göze hoş gör...

Kıyı ticareti nedir ne demek

Kıyı ticareti nedir Kıyı ticareti; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İki komşu ülke arasında deniz yoluyla yapılan bir sı...

Kıyı yağması nedir ne demek

Kıyı yağması nedir Kıyı yağması; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Deniz, göl ve akarsu kıyılarında özel iyelikte olan yapı...

Kıyı akıntısı nedir ne demek

Kıyı akıntısı nedir Kıyı akıntısı; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Gelgit akıntılarında olduğu gibi, varlığı ve e...

Kıyı balıkçılığı nedir ne demek

Kıyı balıkçılığı nedir Kıyı balıkçılığı; bir denizcilik terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: Çok kez kişisel girişimle, kıyı yakınında, bir sandal, motor ...

Kıyı bölge nedir ne demek

Kıyı bölge nedir Kıyı bölge; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: İki ayrı ekin bölgesine bitişik olan ve her ik...

Kıyı bölgesi nedir ne demek

Kıyı bölgesi nedir Kıyı bölgesi; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Kara ile deniz arasında, büyük gelgit sırasınd...

Kıyı çizgisi nedir ne demek

Kıyı çizgisi nedir Kıyı çizgisi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Deniz, göl ve akarsularda, herhangi bir anda suyun kara ...

Kıyı çökeltileri nedir ne demek

Kıyı çökeltileri nedir Kıyı çökeltileri; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Kıyı yakınında kum, iri kum, çamur, irili u...

Kıyı dili nedir ne demek

Kıyı dili nedir Kıyı dili; bir coğrafya terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir körfezin önünü kapatan, denizle küçük bir bağlantı kalsa da körfez...

Kıyı gölü nedir ne demek

Kıyı gölü nedir Kıyı gölü; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Oluşumlarında dalga aşındırma ve biriktirmesinin b...

Kıyı insan nedir ne demek

Kıyı insan nedir Kıyı insan; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal ve ekinsel değişmeler sonucu herhang...

Kıyı kafes sistemleri nedir ne demek

Kıyı kafes sistemleri nedir Teknik terim anlamı: Kıyıya yakın bölgelerde, birkaç metre uzaklıktan başlayan bir çizgide kurulabilen kafes sistemleri. Kafe : İçece...

Kıyı kenar çizgisi nedir ne demek

Kıyı kenar çizgisi nedir Teknik terim anlamı: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kum...

Kıyı koşarı nedir ne demek

Kıyı koşarı nedir Kıyı koşarı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımını...

Kıyı kuşağı nedir ne demek

Kıyı kuşağı nedir Kıyı kuşağı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Deniz, göl ve akarsuların, kıyı çizgisi boyunca uzanan, b...

Kıyı noktası nedir ne demek

Kıyı noktası nedir Kıyı noktası; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir ilingesel uzayın bir A altkümesi için, her...

Kıyı ortamı nedir ne demek

Kıyı ortamı nedir Kıyı ortamı; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Gelgit suları arasında kalan deniz kıyısı ortamı....

Kıyı resifi nedir ne demek

Kıyı resifi nedir Kıyı resifi; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: [bkz: mercanlar]. Kıyı : Kara ile suyun birleşti...

Kıyı sekisi nedir ne demek

Kıyı sekisi nedir Kıyı sekisi; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yığılmalar ya da dalga aşındırmasıyla oluşan kıy...

Kıyı sürütme ağı nedir ne demek

Kıyı sürütme ağı nedir Teknik terim anlamı: Dip yapısı taşlık olmayan kumluk ve düz zeminli kıyılarda açıktan karaya doğru her iki uçta yer alan halatlarla ...

Kıyı tırmığı nedir ne demek

Kıyı tırmığı nedir Kıyı : Issız, tenha yer. Sahil. Kenar, periferi. Kara ile suyun birleştiği yer. Buğdaygiller : Bir çeneklilerden, örneği buğday, yula...

Kıyı vurmak nedir ne demek

Kıyı vurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tahta kenarını düzeltmek : Tahtalara kıyı vurmayı unutma. Kıyı : Kara ile suyun birleştiği yer. Issız, tenh...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim