Kağıt nedir Kağıt; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfat olarak kullanılır. Kimya'da terim anlamı: Yaz...

 
 
 

Kağıt balığıgiller nedir ne demek

Kağıt balığıgiller nedir Kağıt balığıgiller; hayvan bilimi, Biyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılı...

Kağıt emini nedir ne demek

Kağıt emini nedir Kağıt emini; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Mali yargılar ve saraya değgin yazışma işleriyle u...

Kağıt helvası nedir ne demek

Kağıt helvası nedir Helva : Şeker, yağ, un veya irmikle yapılmış olan tatlı. Tekerlek : Bu biçimde olan. Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebil...

Kağıt kebabı nedir ne demek

Kağıt kebabı nedir Kağıt kebabı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yap...

Kağıt kromatografisi nedir ne demek

Kağıt kromatografisi nedir Kağıt kromatografisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Sabit faz olarak saflığı ve homojenliği yüksek ...

Kağıt para nedir ne demek

Kağıt para nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Merkez bankaları tarafından kâğıda basılarak çıkarılan para. Bilimsel terim anlamı: Karşılığı altın...

Kağıt para sistemi nedir ne demek

Kağıt para sistemi nedir Kağıt para sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Para olarak kâğıt paranın kullanıldığı para sis...

Kağıt uçurmak nedir ne demek

Kağıt uçurmak nedir Kağıt uçurmak; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Kuşatılmış bir kalenin komutanına ya da herhangi ...

Saymaca kağıt para nedir ne demek

Saymaca kağıt para nedir Saymaca kağıt para; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Altın ya da gümüş karşılığı olmayan kâğıt para. D...

Aharlı kağıt nedir ne demek

Aharlı kağıt nedir Aharlı kağıt; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Eski hattatların kullandıkları renkli ve cilalı bir k...

Atık kağıt nedir ne demek

Atık kağıt nedir Atık kâğıt herhangi bir kullanım alanında fonksiyonunu ve [#atılan her türlü kâğıt, karton ve mukavvadır. Kağıt, günlük yaşantıda öne...

Battal kağıt nedir ne demek

Battal kağıt nedir Battal kağıt; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yazmalarda büyük boy kâğıt için kullanılan ad. Kağıt ...

Değerli kağıt nedir ne demek

Değerli kağıt nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Üzerinde yazılı bir değer taşıyan ve elinde bulunduranın istediği an paraya çevirebileceği belge. İ...

Hamiline yazılı değerli kağıt nedir ne demek

Hamiline yazılı değerli kağıt nedir Hamiline yazılı değerli kağıt; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üzerinde “hamiline” yazılı olan çek, ...

İsme yazılı değerli kağıt nedir ne demek

İsme yazılı değerli kağıt nedir İsme yazılı değerli kağıt; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üzerinde sahip olanın isminin yazılı oldu...

Karalı kağıt nedir ne demek

Karalı kağıt nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kara haber, ölüm bildiren belge, mektup. Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapıl...

Mumlu kağıt nedir ne demek

Mumlu kağıt nedir Mumlu : Mumu olan, mum konulmuş olan. Muma batırılmış, mumla hazırlanmış olan. Mürekkep : Birleşmiş, birleşik. -den oluşmuş. Yazı yaz...

Mühürlü kağıt nedir ne demek

Mühürlü kağıt nedir Mühürlü kağıt; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Yeniçeri olacaklara, kütük kayıtlarına temel olma...

Nişanlı kağıt nedir ne demek

Nişanlı kağıt nedir Nişanlı kağıt; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Padişah, sadrazamla birlikte savaşa gittiğinde, ...

Kağıt ağacı nedir ne demek

Kağıt ağacı nedir Kağıt ağacı; bir bitki bilimi terimidir. Kağıt dutu : Dutgillerden, Çin'de ve Japonya'da yetişen, kabuğundan kâğıt yapılmış olan bir ...

Kağıt balığı nedir ne demek

Kağıt balığı nedir Kağıt balığı; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kâğıt balıgıgiller (Trachypt...

Kağıt dutu nedir ne demek

Kağıt dutu nedir Kağıt dutu; bir bitki bilimi terimidir. Japon : Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse. Japonya'ya özgü olan. Ağaç : Ta...

Kağıt helvacı nedir ne demek

Kağıt helvacı nedir Helvacı : Helva yapan veya satan kimse. Helva : Şeker, yağ, un veya irmikle yapılmış olan tatlı. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğ...

Kağıt işleri nedir ne demek

Kağıt işleri nedir Kağıt işleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Genellikle kâğıt, karton ve mukavva gibi gereçlerde...

Kağıt kemik hastalığı nedir ne demek

Kağıt kemik hastalığı nedir Kağıt kemik hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Osteogenezis imperfekta. Hastalı : ...

Kağıt oyunu nedir ne demek

Kağıt oyunu nedir Kağıt oyunu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapı...

Kağıt para karşılığı nedir ne demek

Kağıt para karşılığı nedir Kağıt para karşılığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kâğıt para basmağa yetkili bankaların bunlara k...

Kağıt torba nedir ne demek

Kağıt torba nedir Kağıt torba; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapı...

Altına çevrilgen kağıt para sistemi nedir ne demek

Altına çevrilgen kağıt para sistemi nedir Altına çevrilgen kağıt para sistemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Merkez Bankalarının dolaşıma ç...

Tepeli kağıt balığı nedir ne demek

Tepeli kağıt balığı nedir Teknik terim anlamı: Boyları 200 cm olabilen, baş ve gövdesi gümüşi renkte olan gövde üzerinde açık gümüşi renkte benekleri bulunan, ...

Alvan kağıt nedir ne demek

Alvan kağıt nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Renkli elişi kâğıdı. Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, ba...

Basılı kağıt nedir ne demek

Basılı kağıt nedir Basılı kağıt; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Düzenleme ve tanımlama çizelgeleri, duyuru ve benzeri iş...

Çifte aharlı kağıt nedir ne demek

Çifte aharlı kağıt nedir Çifte aharlı kağıt; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Önce nişasta, sonra yumurta akıyle iki yüzü de ...

Elvan kağıt nedir ne demek

Elvan kağıt nedir Elvan kağıt; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Eskiden yazı ve bezeme için kullanılan renkli kâğıt. K...

Higrometrik kağıt nedir ne demek

Higrometrik kağıt nedir Higrometrik kağıt; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: 4 kısım kobalt klorür, 2 kısım sodyum klorür, 1 kı...

Kaba kağıt nedir ne demek

Kaba kağıt nedir Cart kaba kağıt : Yüksekten atana veya çalımlı bir tavır takınana karşı "senin bu tavrına değer verilmiyor" anlamında kullanılan bir ...

Katranlı kağıt nedir ne demek

Katranlı kağıt nedir Katranlı kağıt; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapıda nemden yalıtma amacı ile kullanılan, katran emdir...

Mühreli kağıt nedir ne demek

Mühreli kağıt nedir Mühreli kağıt; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yüzeyi mühre sürülerek parlatılan ve kalemin üzerind...

Müsveddelik kağıt nedir ne demek

Müsveddelik kağıt nedir Müsveddelik kağıt; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerde...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim